blog

Nederlandse regio’s toplocatie voor EDC’s

Warehousing

Nederlandse regio’s toplocatie voor EDC’s
klik op de afbeelding voor een vergroting

Tot 1995 was het eenvoudig: Nederland was de onbetwiste toplocatie voor de vestiging van Europese distributiecentra (EDC’s) van Amerikaanse en Aziatische bedrijven. De afgelopen tien jaar heeft ons land echter sterke concurrentie op dit vlak gekregen. Met name Vlaanderen, maar ook Wallonië, Noord-Frankrijk en Nord-Rhein Westphalen hebben een succesvolle strategie opgezet om Europese Distributiecentra aan te trekken.

Een voorbeeld: het  Vlaams Instituut voor de Logistiek is een katalysator van het succes bij onze zuiderburen, waarbij men de sterke punten van Nederland Distributieland overgenomen heeft. Wat is anno 2007 de stand van zaken in de aantrekkelijkheid van Nederland als logistieke vestigingslocatie? Behoren we nog tot de toplocaties in Europa of glijden we steeds verder af?

 

Als we een aantal spraakmakende studies uit 2006 erbij pakken vinden we tegenstrijdige resultaten. Zo rapporteerde Cushman Wakefield begin 2006 dat de regio Vlaanderen het meest aantrekkelijk is voor EDC’s, terwijl de eerste Nederlandse regio Zuid-Nederland pas op plaats 9 komt. Een merkwaardige uitkomst, zeker gezien het feit dat in 2006 grote mondiale concerns als Samsung, Epson, Amgen en Ssangyong voor Noord-Brabant gekozen hebben bij de vestiging van hun EDC. Een rapport van Cap Gemini en Prologis uit december 2006 laat daarentegen weer zien dat Nederland de meest gewilde locatie voor EDC’s is, voor Frankrijk en de UK. België komt hierbij pas op plaats 6. Deze tegenstrijdige resultaten worden veroorzaakt door de verschillende uitgangspunten in de studies. Vaak zijn deze te algemeen (“bereikbaarheid”, “”koopkracht”, “grondprijs”) om de werkelijke EDC vestigingsplaatsfactoren voor een Amerikaans of Aziatisch bedrijf te identificeren.

Deze bedrijven beslissen vaak door twee categorieën van vestigingsfactoren af te wegen:

  1. de verwachte jaarlijkse integrale supply chain kosten op een locatie en
  2. de score op verschillende kwalitatieve factoren als de beschikbaarheid en flexibiliteit van werknemers, de fiscale mogelijkheden en de specifieke regionale ondersteuning.

Buck Consultants International heeft in 2006 voor bedrijven in vier sectoren (electronics, healthcare, spare parts en fashion) via factoren in deze twee categorieën de aantrekkelijkheid van 18 noord-west Europese regio’s voor EDC-vestiging in kaart gebracht. In de onlangs verschenen publicatie De Logistieke Kracht van Nederland 2007 staat een overzicht. Hieruit blijkt dat de Nederlandse regio’s Venlo, Maastricht en Rotterdam samen met de regio Luik in de kopgroep van vestigingsregio’s voor EDC’s zitten. De Vlaamse regio’s zitten hier kort achter: zij scoren net zo goed als de Nederlandse regio’s op integrale supply chain kosten  maar blijven in het algemeen iets achter op de kwalitatieve factoren. De hoofdconclusie is echter dat de concurrentiekracht van noord-west Europese regio’s vrij dicht bij elkaar ligt, en vaak afhankelijk is van bedrijfsspecifieke factoren. Het is dus niet meer dan logisch dat Amerikaanse en Aziatische bedrijven uit hun shortlist van vestigingsplaatslocaties voor een EDC soms voor Nederland, maar soms ook voor Vlaanderen of Noord-Frankrijk kiezen.

Reageer op dit artikel