blog

Top of flop in de SCM Hype Cycle

Warehousing

Top of flop in de SCM Hype Cycle
Kees Verweij

Het lijkt me erg sterk dat u in de afgelopen maanden niets gelezen of gehoord heeft over RFID! Het mogelijke gebruik van RFID-tags was een van de ‘hot topics’ in de vakpers in 2006, en ook op de november 2006 gehouden vakbeurs Logistica was er een themadag over dit onderwerp. Er zijn verschillende succesvolle toepassingen van RFID in Nederland, zoals onder andere op de Broekman Car Terminal in Rotterdam. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het gebruik van RFID voor de meeste logistieke bedrijven nog toekomstmuziek is.

Uiteraard zijn wij bij TNO nauw betrokken bij verschillende technologische en logistieke ontwikkelingen rondom RFID. Zo hebben we een printable RFID-tag ontwikkeld, die het mogelijk maakt om met een speciale printer A4-tjes te printen met een passieve RFID-tag erin. Heel handig voor transport- en distributiebedrijven in de komende jaren, en bij grotere aantallen zijn de kosten 18 tot 20 Eurocent per stuk.

 

>“Heel handig voor in de komende jaren”, dat geloven ondernemers best, maar zij vragen ons vaak wat nu het juiste moment is om in een technologie te investeren. Natuurlijk spelen hierbij verschillende factoren een rol, maar de Supply Chain Management Hype Cycle van het Amerikaanse onderzoekbureau Gartner is een handig instrument om te bepalen of een SCM technologie in de top of flop fase zit. De hype cycle kent vijf fasen en begint met de eerste aandacht voor een innovatie, vaak gebaseerd op een technologisch nieuwe mogelijkheid. De hype over een innovatie kan dan heel snel oplopen, zodat er een zeepbel aan verwachtingen ontstaan. Deze zeepbel wordt na verloop van tijd onvermijdelijk doorgeprikt, waarna men gedesillusioneerd raakt in de SCM innovatie. Na verloop van tijd wordt dan toch het opgaande pad weer gevonden, totdat men de innovatie daadwerkelijk rendabel kan inzetten en het daily business wordt.

 

Di zult u wellicht uit uw eigen praktijkervaringen herkennen, het model laat de volwassenheid van verschillende innovaties zien. Zo is optimale transportplanning via software inmiddels ingevoerd bij vrijwel alle logistieke dienstverlening, terwijl veel ketenpartners (bijvoorbeeld consumentengoederen) momenteel gezamenlijk promoties plannen. Iets eerder op het pad liggen de tegenvallers. Vooral de grotere Amerikaanse bedrijven hebben nog geen real-time zicht op hun mondiale supply chain, en dit valt ze zwaar tegen. De nieuwe generatie Vendor Managed Inventory software is momenteel ‘hot’ in de USA, hierbij wordt uitgegaan van point of sale/service data in plaats van voorspellingen. Tenslotte zit u dat RFID applicaties nog grotendeels in de lift naar boven zitten, kortom, de echte hype hierover moet nog ontstaan! Natuurlijk is de SCM hype cycle een momentopname, vandaar dat Gartner elke 18 maanden een nieuwe opstelt. De uitdaging is natuurlijk om een SCM innovatie eerder succesvol in te voeren dan de Gartner hype cycle voorspelt!

Reageer op dit artikel