blog

Goederenvervoer in 2040: een marginale business?

Warehousing

Goederenvervoer in 2040: een marginale business?
Groei goederenvervoer

Een van de meest hardnekkige misverstanden die ik signaleer, is dat het goederenvervoer de laatste 25 jaar veel harder is gegroeid dan ons bruto nationaal product (BNP). Veel mensen schatten in dat het goederenvervoer zo’n 50 procent harder groeit dan onze economie.

Met de cijfers van het CBS in de hand kan ik ze geruststellen: de groei van onze economie (+72 procent) en het goederenvervoer (+76 procent) is in 1980-2004 vrijwel één-op-één geweest. Onze economische groeiprestatie lijkt hiermee een prima indicator voor de stand van zaken in de logistieke sector.

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Geldt deze één-op-één relatie tussen groei van de economie en het goederenvervoer ook in de komende 25 jaar? Of zal de groei van het goederenvervoer lager zijn? De drie planbureaus CPB, RPB en MNP hebben het rapport ‘Welvaart en Leefomgeving’ uitgebracht. Dit is een schets van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie tot en met 2040. Hierin was uiteraard ook aandacht voor het goederenvervoer. Er zijn vier ontwikkelscenario’s gedefinieerd:

(1) Regional Communities (RC), een defensief scenario waarin Europese landen beperkt samenwerken en de hervormingen in de collectieve sector achterblijven

(2) Strong Europe (SE), waarin er meer Europese samenwerking is

(3) Transatlantic Market (TM), waarin er juist hervormingen in de collectieve sector zijn

(4) Global Economy (GE), met zowel intensieve Europese samenwerking als collectieve hervormingen

 

Opvallend resultaat is dat het goederenvervoer in het hoogste groeiscenario GE in de komende 24 jaar minder hard (72 procent) groeit dan in 1980-2004 (76 procent). In de andere drie scenario’s is de groei uiteraard veel minder, met zelfs een daling van ruim 6 procent in het scenario RC. Wat is de verklaring voor deze relatief beperkte groei en zelfs daling van het goederenvervoer tot 2040?

 

Het is niet de stijgende olieprijs, want tot en met 2040 is gerekend met een -mijns inziens- lage prijs van 28 dollar per vat. Wel belangrijk in de scenario’s is de vraag of Rotterdam de mainport in Europa blijft. Daarnaast is de vraag of EDC’s voor Nederland blijven kiezen (in de hoogste twee scenario’s) of naar elders in Europa trekken (in de laagste twee). En het volume aan containeroverslag in Nederland (nu ca. 75 miljoen ton) kan zowel 100 (RC) als 400 (GE) miljoen ton in 2040 worden!

 

Wordt het het hoge of lage groeiscenario voor Nederland? Het antwoord is zowel afhankelijk van economische groei als van politieke keuzes. Wat betreft het laatste moeten we uitkijken voor een ‘self-fulfilling prophecy’. Als de politiek niet doelbewust kiest voor het blijvend inzetten op en versterken van de logistieke functie, kan de groei in de logistiek de komende 25 jaar gehalveerd worden. In de huidige mondiale concurrentiestrijd denk ik niet dat Nederland zich een dergelijke verzwakking kan permitteren.

Reageer op dit artikel