blog

Slimme oplossingen voor logistiek vastgoed

Warehousing

Slimme oplossingen voor logistiek vastgoed
logistiek vastgoed

Er valt veel winst te behalen voor bedrijven door samen te werken in de keten en te investeren in slimme concepten. Dat geldt ook voor logistiek vastgoed, stelt Rutger Delen van The Facility Group. Hij geeft als voorbeeld een methode waarmee de meest optimale huisvesting wordt bereikt.

De bouwsector is in de wereld en ook in Nederland een traditionele, weinig innovatieve sector. Investeerders in vastgoed kiezen voor zekerheid en staan zelden open voor experimenten. Als klant krijg je dan de leverancier die je verdient: u vraagt, wij draaien. Daar komt bij dat vastgoed in wezen een business-to-business markt is, waarin de tucht van de eindconsument minder kansen krijgt.

 

Grote misstanden

De bouwsector is in veel landen vastgelopen in het prijsvechten in aanbestedingsrondes. Terwijl samenwerking in de keten aantoonbaar tot de beste resultaten leidt, hebben de meeste bouwbedrijven nog een gesloten benadering. Naar de klant en naar leveranciers. De slechte aansluiting tussen markt en bouwsector heeft geleid tot grote misstanden, waarvan de bouwfraude en zes miljoen vierkante meter leegstaande kantoorruimte in Nederland maar enkele voorbeelden zijn.

 

Kentering

De laatste jaren is toch een kentering waar te nemen, omdat diverse andere sectoren hebben laten zien hoeveel winst te behalen valt in concepten als ketenregie, ketenomdraaiing, Just-In-Time en make-to-order. Innovatieve en logistiek slimme bedrijven als Dell, Benneton, Ikea, Wal-Mart en Apple hebben daarmee wereldposities veroverd. Succesvolle bouwbedrijven investeren in een diepgaande relatie met een uitgekiende groep prospects, klanten en leveranciers.

 

Vernieuwend alternatief

De beloftevolle werkwijze voor de bouwsector heet Design-Build en is – net als wel meer baanbrekende managementtheorieën – ontwikkeld in de Verenigde Staten. Design-Build focust op het van tevoren bedenken van slimme oplossingen, zoals de eerder genoemde Dell, Benneton, Ikea, Wal-Mart en Apple dat ook doen. Als klant heb je nog steeds keuze, maar beperkt. De klant heeft geen moeite met enige beperking omdat de oplossing leidt tot een zeer aantrekkelijke prijs/kwaliteit-verhouding. En belangrijker: vertrouwen krijgt in de oplossingsrichting en daarover prijzend spreekt en graag herhaalaankopen doet.

 

Hele keten aansturen

Logistici zijn bij uitstek getraind om op deze klantbehoefte flexibel in te spelen, zeker als ze in de gelegenheid zijn de gehele keten aan te sturen – een kernelement van Design-Build. Het gehele traject wordt in deze constructie van begin tot het eind uitgevoerd door één en dezelfde partij, die bovendien de volledige financiële verantwoordelijkheid draagt.

 

Transparantie

Werken volgens de design-build methode leidt in de praktijk tot sterke kostenreducties en een versnelling van het bouwproces. De nadruk ligt in het gehele traject op transparantie: iedere stap in het bouwproces wordt helder aan de klant voorgelegd en geëvalueerd. Integratie van het design- en het buildaspect voorkomt veel geldverslindende stagnatie in het bouwproces.

 

Lagere risico’s

Design-build is met name interessant wanneer voor opdrachtgevers de doorlooptijd of de verwervingskosten kritisch zijn of wanneer grote ontwerp- en uitvoeringsrisico’s verwacht worden. Hoe meer details bovendien in de voorfase van een project vastgelegd worden, hoe lager de risico’s zullen zijn.

 

Identificeren van partijen

Logistieke specialisten die werken volgens het design-build concept, worden ook steeds vaker door investeerders gevraagd partijen te identificeren die op het gebied van huisvesting behoefte hebben aan een verbetering. En die laatste groep neemt in omvang toe: de laatste tien jaar is er een sterke groei te zien van het aantal ondernemingen dat verkeerd is gehuisvest. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die niet meer op de juiste locatie zitten door veranderingen in hun distributie- en supply keten, die een te krappe behuizing hebben (of andersom, juist een te groot pand), die vergaand willen mechaniseren, die gebonden zijn aan wettelijke beperkingen in het gebruik van het onroerend goed, die te maken hebben met hoge beheerskosten, et cetera. Voor een betere prijs kan deze onderneming nu een maatoplossing aangeboden worden.

 

Bouwen voor doelgroep

Daarbij zal er in de toekomst een groeiende behoefte zijn aan een partner die werkt volgens de design-build methode. Een methode waarbij het klantproces centraal staat voor bepaling van de optimale huisvestingsbehoefte, een methode die een helder en vernieuwend alternatief biedt voor de huidige werkwijze binnen de vastgoedsector. En ook een welkom alternatief voor beleggers in vastgoed die niet willen bouwen voor de leegstand maar daadwerkelijk inspelen op de dynamiek van hun doelgroep.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel