blog

RFID in de praktijk

Warehousing

RFID in de praktijk
RFID-lezer identificeert de goederen en stuurt gegevens door naar het SAP AII systeem

RFID ervaren in een echte praktijksituatie met alle verschillende stappen in beeld gebracht. Dat is het doel van het RFID Experience Center dat vorig jaar werd geopend. Pino Melis, consultant bij Capgemini, vertelt hier meer over en gaat in op de voordelen van RFID voor een bedrijf.

Radio Frequency Identification (RFID) is een opkomende technologie in logistieke omgevingen die het mogelijk maakt om enkele nadelen van de huidige wijdverspreide barcodetechnologie te verhelpen. Gezien de grote voordelen die deze technologie biedt, wekt het geen verbazing dat vooral de innovatieve ondernemingen interesse hebben om te zien hoe deze technologie werkt in de praktijk en hoe het kan worden geïmplementeerd. Helaas is de meeste informatie rondom RFID op dit moment gebaseerd op theoretische exercities in plaats van ervaringen uit de praktijk. Als het gaat om de logistieke praktijk zijn er wel wat voorbeelden maar die zijn zeer schaars en niet voor iedereen te bezichtigingen.

 

Kenmerken van het RFID Experience Center

Dit was de belangrijkste reden voor Capgemini, SAP en Vanderlande Industries om te komen tot het RFID Experience Center. Dit centrum werd geopend in 2005 en kan als volgt gekarakteriseerd worden:

1. Het toont een combinatie van gebruik van RFID in een gemechaniseerde distributie omgeving van Vanderlande.

2. Het centrum toont de integratie van RFID-technologie met het SAP ERP-systeem en toont hoe de verschillende processtappen vanaf het moment van inkopen tot het moment van uitlevering op elkaar aansluiten. De status van de order en de goederen wordt bepaald door de plek en het moment waarop de scanning activiteit plaatsvindt.

3. Het centrum heeft op basis van de getoonde installatie een gedetailleerde business case opgezet dat met de bezoekende klanten wordt besproken zodat het voor klanten inzichtelijk wordt waar de verwachte ROI van dit soort applicaties behaald kan worden. Dit biedt de potentiële bezoekers een de mogelijkheid om RFID in een praktijksituatie te ervaren en te zien hoe de kwaliteit en de efficiëntie van een logistiek proces verbeterd kan worden.

 

Dit artikel zal eerst ingaan op de opzet van de getoonde opstelling waarna een beeld zal worden geschetst van de problemen die optraden en de oplossingen die daarvoor zijn gevonden. Daarna zal kort aandacht worden besteed aan de toepassingsmogelijkheden die een positieve business case opleveren.

 

RFID binnen een operationele cross-dock situatie

Het RFID Experience Center is gebaseerd op een cross-dock distributieconcept. Bezoekers kunnen de werking van de logistieke afhandeling op basis van RFID zien vanaf het moment dat de goederen worden ontvangen, worden gecross-docked met behulp van een gemechaniseerd sorteersysteem tot en met het moment waarop de orders worden gecontroleerd en geladen.

 

Goederenontvangst

Het ontvangen van goederen start met de binnenkomst van een ASN (advanced shipping notfication) van de leverancier. Dit bericht komt binnen via een applicatie die het berichtenverkeer afhandelt (SAP XI systeem) en wordt naar het ERP-systeem (SAP) doorgestuurd. Het ASN is een elektronisch bericht dat als vooraankondiging geldt van de te ontvangen goederen. Het bericht bevat informatie over de artikelen, de aantallen evenals de unieke identificatie van de te ontvangen eenheden.

 

Verwachte goederen

Gebaseerd op dit ASN bericht informeert het ERP-systeem het SAP AII (Auto Id infrastructure) welke goederen verwacht worden zodat dit systeem bij het aanleveren van de gegevens door de RFID- lezer een controle kan uitvoeren. De te ontvangen goederen zijn voorzien van RFID-tags die unieke EPC (electronic product code) informatie bevatten, daarnaast is aan de pallet een RFID-tag bevestigd die unieke pallet informatie in de vorm van een SSCC (serial shipping container code) bevat.

 

RFID-lezer identificeert de goederen en stuurt gegevens door naar het SAP AII systeem

Identificatie en controle

De RFID-lezer aan de poort, voorzien van meerdere antennes, identificeert de goederen en de pallet en stuurt EPC en SSCC gegevens door naar het SAP AII systeem. Het SAP AII systeem controleert of de gegevens in overeenstemming met de verwachting zijn op basis van de informatie uit de ASN en genereert in het geval van afwijkingen een foutmelding. Indien bijvoorbeeld de RFID-lezer minder dan 100 procent van de verwachte EPC’s gelezen heeft, dan zal de operator via een mobiele terminal hiervan op de hoogte gesteld worden. De operator kan de goederen vervolgens controleren dan wel nog een keer door de poortlezer heen halen.

 

Volledig automatisch

Als er geen probleem is dan zal het SAP AII een bericht sturen naar het ERP-systeem, dat de goederen op een correcte wijze zijn ontvangen en worden de goederen binnen het SAP ERP-systeem ingeboekt. Het proces verloopt volledig automatisch waardoor de operator alleen het proces via de mobiele terminal hoeft te controleren.

 

Inkomend proces

Goederenverzending

Het expeditieproces start met het invoeren van de verkooporders in het ERP-systeem. Op basis van deze orders genereert het systeem leveringen en orderverzamelopdrachten (pickopdrachten) die vervolgens via SAP XI naar het Vanderlande Cross-Dock systeem worden gestuurd. Dit systeem is verantwoordelijk voor het sorteren van de goederen. Parallel aan deze activiteit worden de goederen verplaatst van het ontvangstgebied naar het invoer station van de sorteereenheid. De goederen worden op de band geplaatst (infeed station) en geïdentificeerd met een RFID-leesapparaat.

 

De informatie van de reader wordt door het Vanderlande systeem gebruikt om de goederen te sorteren en naar het juiste uitvoerstation te dirigeren

Uitvoerstations

De informatie van dit leesapparaat en de pickopdrachten worden door het Vanderlande systeem gebruikt om de goederen te sorteren en naar het juiste uitvoerstation (chute) te dirigeren. Omdat verschillende verkooporders door het SAP ERP-systeem zijn vrijgegeven, worden uitvoerstations (per order één) gebruikt. Nadat de goederen zijn uitgesorteerd en op de chute zijn gearriveerd, informeert het Vanderlande systeem het ERP-systeem (via SAP XI) dat de pickopdrachten zijn uitgevoerd en dat de goederen op een rolcontainer zijn geplaatst. Dit laatste proces gebeurt handmatig. De rolcontainer is voorzien van een RFID-tag met unieke identificatie op basis van SSCC.

 

Gereedmelding ontvangen

Nadat de gereedmelding van de pickopdrachten is ontvangen door het ERP-systeem dienen er nog twee activiteiten plaats te vinden binnen het systeem. De eerste activiteit is het identificeren welke goederen op welke rolcontainer zijn geplaatst. Dit gebeurt op basis van dezelfde gereedmelding van het Vanderlande systeem.

 

Uitgaand proces

Goederen laden

De laatste stap is het laden van de goederen. Hiervoor wordt de rolcontainer naar de RFID-lezer bij het laaddok verplaatst. Daar worden de goederen (RFID-tags) opnieuw gelezen en als er geen afwijkingen ontdekt worden, worden de goederen geladen gemeld aan het ERP-systeem. Dit is voor het ERP-systeem de aanleiding om de goederen uit voorraad, als zijnde verstuurd te boeken. Bij afwijkingen wordt de operator via een mobiele terminal op de hoogte gesteld waarna hij correcties uitvoert.

 

Bevinding

Deze demonstratie toont aan dat het mogelijk is om een compleet magazijnproces met minimale gebruikersinteractie uit te voeren, gebruik makend van RFID-technologie. De RFID-tag maakt het mogelijk om foutloze kwaliteitscontrole op doos/kratniveau toe te passen binnen verschillende stadia van het proces (ontvangst, order verzamelen, verpakken en laden). Dit leidt tot een meer efficiënte en accurate operatie. Door het combineren van deze RFID-technologie met een gemechaniseerd sorteersysteem, wordt de capaciteit en nauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd. Vergeleken met barcodetechnologie, kan het sorteersysteem werken met minder menselijke interactie. De unieke identificatie op basis van de EPC-code in de RFID-tag maakt het eveneens mogelijk om goederen automatisch te traceren.

 

Geschiedenis: lessons learned

Vanaf de opening van het RFID experience center in maart 2005 hebben meer dan 200 bedrijven het centrum bezocht. In het begin was het systeem niet helemaal stabiel, een niet 100 procent leesresultaat blokkeerde de voortgang en verdere uitvoering van het proces. Op basis van deze ervaringen en de terugkoppeling die zijn ontvangen van de bezoekers, zijn in 2006 verbeteringen doorgevoerd. Voorbeelden van de doorgevoerde verbeteringen zijn:

1. De introductie van de Generatie 2 (GEN2) UHF-tags (nieuwe generatie tags) dat een positieve invloed op het leesresultaat (beter leesresultaat in een kortere tijd).

2. De introductie van een mobiele terminal die de operator in staat moet stellen om het proces en de resultaten direct te controleren (real time visibility) en in te grijpen op afwijkingen.

3. Implementatie van de Intel noFilis oplossing ter verbetering van de aansturing van de apparatuur dat de RFID-tags uitleest (RFID-lezers).

 

Wat levert de RFID-toepassing op?

De grote vraag die bedrijven zich continu stellen “Wat levert de RFID-toepassing mij op?” Het unieke karakter van de business case rondom de invoering van RFID is gebaseerd op de combinatie van toegenomen productiviteit met toegenomen kwaliteit. De introductie van RFID zal bedrijven in staat stellen om lagere voorraden aan te houden met een dienovereenkomstig lager incourantheidsrisico.

 

Implementatiekosten

Nader onderzoek naar de prijzen van de benodigde hardware, software en de tags benodigd voor de implementatie van RFID-technologie resulteert doorgaans in een positieve business case als het gebruikt wordt voor de identificatie van kratten/dozen dan wel pallets/rolcontainers. De prijs van de RFID-tags ligt nog steeds te hoog voor het individuele product met uitzondering van artikelen met een hogere marge zoals kleding en sieraden.

 

Praktijkvoorbeeld

Een van de bedrijven die de RFID-technologie op dit moment toepast is Finish Post (Posti). Deze logistieke dienstverlener gebruikt RFID om de locatie van zijn rolcontainers vast te leggen. Door beschadiging en verlies moesten in het verleden jaarlijks duizenden rolcontainers aangeschaft worden. Het gebruik van RFID stelt Posti in staat om de rolcontainers op het juiste tijdstip op de juiste plek voorhanden te hebben, daarmee een stuk overhead te reduceren en het interne proces en de servicegraad richting klanten te verbeteren.

 

Waarom starten met RFID?

Waarom overwegen om nu te starten met RFID:

  • Met de GEN2 technologie is betrouwbaarheid naar voldoende niveau getild om een positieve business case te genereren.
  • Praktijk laat zien dat bij elk bedrijf enkele gebieden te identificeren zijn waar al een positieve business case gehaald kan worden zelfs op gebieden die niet voor de hand liggen.
  • RFID-implementatie is en blijft een leertraject. Nu is het moment om op kleinschalige basis de leercurve te starten.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel