blog

Praktische tips voor heftruckchauffeurs

Warehousing

Praktische tips voor heftruckchauffeurs
NKIT

Efficiënt werken met een heftruck zit hem niet in het zo ver mogelijk indrukken van het gas/rijpedaal. Efficiënt werken heeft voor een deel te maken met het juist gebruiken van een heftruck, dat stelt Michel Lammers van het Kenniscentrum Handel. Hij geeft praktische tips voor heftruckchauffeurs en voor deelnemers die zich voorbereiden op het NKIT.

Wanneer we termen gebruiken als ‘snelheid’, ‘tijdslimiet’, klokken, enz. in het kader van het rijden met een heftruck, zijn we geneigd om deze termen te associëren met het zo ver mogelijk indrukken van het rij/gaspedaal. Echter, deze termen zouden op een NKIT, maar ook op een werkplek, een heel andere betekenis moeten hebben. Het ‘snel’ werken met een heftruck houdt direct verband met efficiënt werken. In die term komen alle aspecten van het werken met een heftruck in voor, waardoor ‘snelheid’ een heel andere betekenis krijgt dan het afleggen van A naar B in een zo kort mogelijke tijd.

 

Technische handelingen

Efficiënt werken met een heftruck zit hem niet in het zo ver mogelijk indrukken van het gas/rijpedaal. Efficiënt werken heeft voor een deel te maken met het juist gebruiken van een heftruck, het technische aspect (incl. de relevante kennis). Zoals het uitvoeren van technisch juiste handelingen, het volgen van veiligheidsregels, het juist uitvoeren van onderhoud, enz.

 

Tussen de oren

Het andere deel van efficiënt werken zit ‘tussen de oren’ van de heftruckchauffeur; in het vooruitzien in handelingen, in het juist beoordelen van situaties, in het bewust nemen van aanvaardbare risico’s, in het omgaan met stress-situaties, en in verantwoordelijkheid dragen voor mens, materieel en materiaal. Vaak zie je dat het technische deel wel in orde is. Maar hoe zit het ‘tussen de oren’? Heeft de heftruckchauffeur wel de juiste mentale instelling die verwacht mag worden van een vakman? Kan hij, met name onder druk, de (technische) handelingen nog juist uitvoeren in combinatie met verantwoordelijkheid voor mens, materieel en materiaal?  

 

Op werkplek en bij wedstrijd

Bovenstaande twee componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; het één kan niet zonder het ander, wil je het doel van efficiënt werken kunnen halen. Dit geldt zowel voor de werkplek als voor een wedstrijd zoals het NKIT. Wanneer tijdens de NKIT een bepaalde tijdslimiet gegeven wordt, dan is die tijdslimiet zodanig gesteld, dat de deelnemer die efficiënt rijdt, de betreffende opdracht makkelijk binnen de gestelde tijd kan afmaken.

 

Relevante ervaring

Er mag vanuit gegaan worden dat de deelnemers die zich inschrijven voor het NKIT in ieder geval vakmensen zijn, met voldoende relevante heftruckervaring. Toch zie je dat er deelnemers zijn die een opdracht niet binnen de tijdslimiet kunnen afmaken, of die ‘zomaar’ tegen een stelling rijden. Heeft dit dan te maken met onvoldoende technische vaardigheden? Of te weinig voorbereiding? Zou kunnen, maar is niet waarschijnlijk.

 

Mentale deel

Het zou de moeite waard zijn om eens na te gaan hoe het ‘tussen de oren’ zit bij deze deelnemers. Is de spanning niet te groot? Kan men wel op dat ene moment presteren, tegenover al die toeschouwers? Kan men zich voldoende concentreren? Hoe is het inschattingsvermogen in nieuwe situaties? Dit soort factoren hebben zeker een grote invloed op efficiënt werken, veel meer dan de gedachte van het tijdsaspect. Een deelnemer die dit mentale deel niet onder controle heeft, heeft daarmee ook de heftruck niet onder controle en wordt daarop beoordeeld.

 

Rode draad

De twee factoren ‘het hoofd’ en ‘daarnaar handelen’ lopen als een rode draad door het vak van heftruckchauffeur. Zoals gezegd, ze zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het vak van heftruckchauffeur is te risico-vol om op de automatische piloot uit te voeren.

Het is een constant beoordelen van situaties; wat kan wel en wat kan niet meer binnen de geldende regelgeving en capaciteit van de heftruck, en ja….daar hoort ook bij het meer of minder indrukken van het gas/rijpedaal als de situatie in de ogen van de vakman dat toelaat. 

 

Tips

Een juiste voorbereiding op het NKIT is gericht op zowel de techniek als de mentale instelling, dus op efficiënt rijden, waarbij een deskundige leiding niet mag ontbreken. Wat de techniek betreft zouden onderstaande zaken in een oefenprogramma opgenomen kunnen worden:

 • Indraaipunten: bij welk indraaipunt volgt welke bocht.
 • Stuurgedrag: onnodig sturen voorkomen; sturen als de truck in beweging is, inzicht in aantal stuurslagen, uitzwenk-hoek in bochten; met name oefenen in een beperkte ruimte, hoe scherp kan/mag ik indraaien voordat de achterkant van de heftruck een wand raakt?
 • Hoogtes juist inschatten; in één vloeiende (hef)beweging de vorken op insteekhoogte brengen.
 • Afstanden juist inschatten; inschatten van alle afstanden die rondom de heftruck aanwezig zijn, zoals andere heftrucks, personen, stellingen, breedtes van gangpaden enz.
 • Manoeuvreren in een beperkte ruimte; zie vorig punt; het juist inschatten van afstanden is een voorwaarde om juist te kunnen manouvreren in een beperkte ruimte.
 • Stapelen; plaats eens tien pallets exact op elkaar.
 • Haakse bochten maken; zonder correcties met name achteruit. 
 • Correcties beperken; tijdens gehele oefenprogramma. Heeft grote invloed op efficiënt werken.
 • Vloeiend rijgedrag; tijdens gehele oefenprogramma; voer alle handelingen ‘volgens  het boekje’uit.
 • Rijden met afwijkende ladingen.
 • Indien mogelijk: rijden met een andere heftruck; voer een oefenprogramma ook eens uit met andere heftruck dan men gewend is. 
 • Afleren van bepaalde ingeslopen (onjuiste) gewoontes. Heeft grote invloed op efficiënt

werken. 

 

In de praktijk

Hierna volgt het moeilijkste deel van efficiënt rijden, namelijk de afstemming van de techniek met ‘het hoofd’. Ofwel, het in de praktijk brengen van die juiste techniek, in combinatie met de instelling van verantwoordelijkheid voor mens, materieel en materiaal. Het zal duidelijk zijn dat dit niet even na werktijd in een stil magazijn is in te oefenen. Het bewust zijn van de risico’s die het vak van heftruckchauffeur met zich mee brengt en ook daarnaar handelen is een gegeven waar de heftruckchauffeur iedere minuut van de dagelijkse praktijk mee bezig moet zijn. Een proces dat niet stopt na een NKIT. Alleen dan krijgt efficiënt werken de betekenis die het hoort te hebben, en is de factor ‘tijd’ een vanzelfsprekendheid waar de heftruckchauffeur niet meer bewust mee bezig hoeft te zijn.

 

Lees ook de poll: Een heftruckwedstrijd als het NKIT werkt ongelukken in de hand

 

of www.nkit.nl.

 

Reageer op dit artikel