blog

Nieuwbouw vereist integrale aanpak

Warehousing

Het ontwerpen en realiseren van logistiek vastgoed lijkt eenvoudig. Marktpartijen bieden standaard magazijnen aan, die oppervlakkig beschouwd, onderling niet of nauwelijks verschillen. Schijn bedriegt. De eigenaar/huurder kan op het moment dat hij gebruiker wordt, nog onaangenaam verrast worden.

Een paar voorbeelden.
De vloervlakheid is voor velen een bekend/onderkend probleem en wordt vaak afdoende gespecificeerd in de contractfase.

Ook voor de vloerbelasting worden functionele eisen gesteld, echter de nuttige vloerbelasting is veelal als een gelijkmatige belasting van 25-30 kN/m2 aangegeven en niet als puntbelasting. Voor stellingen of tussenvloeren is de puntbelasting echter maatgevend. Menige gebruiker is dan ook al geconfronteerd met extra kosten of heeft geen stellingen met liggerlengtes van 3,60 m kunnen gebruiken i.p.v. 2,70 m. Dit laatste geldt zelfs voor recent gebouwde magazijnen, zoals wij een aantal malen van dichtbij hebben kunnen constateren.

Voor logistiek vastgoed is een gebruikersvergunning noodzakelijk en ook daarbij kan de functionaliteit van een standaard magazijn tekort schieten, zelfs in geval van standaard opslag. Voor het beoordelen van het gebruik is veelal een vuurlastberekening nodig, waarbij zowel de specificatie van de opgeslagen goederen als de gekozen bouwmaterialen worden meegenomen. Vaak zijn kostbare aanpassingen nodig, voor rekening van de gebruiker.

Kennis en ervaring om het huidige en toekomstige gebruik te vertalen in eisen, zijn dan ook on- ontbeerlijk bij het maken van de juiste keuzes, ongeacht of het oud- danwel nieuwbouw betreft. De samenhang van architectuur, installaties, bouwkunde, constructies en logistiek vereist een integrale aanpak om te komen tot een optimaal resultaat.

Zoals zo vaak ligt het succes in de ‘details’.

Reageer op dit artikel