blog

Dc’s in Europa: trends en verwachtingen (1)

Warehousing

Dc’s in Europa: trends en verwachtingen (1)
Figuur1

Capgemini en ProLogis hebben gezamenlijk een studie uitgevoerd om in kaart te brengen welke trends en verwachtingen er zijn op het gebied van magazijnruimte in Europa. Ramon Veldhuijzen, werkzaam bij Capgemini, geeft in het eerste deel van dit expertartikel een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek.

In het onderzoek is aan de hand van literatuur, interviews en een web-survey de situatie in de industrie op het gebied van magazijnen in kaart te brengen. De studie geeft structuur aan de vertaling van industrie en supply chain trends naar de eisen die aan magazijnruimte worden gesteld.

 

Verandering supply chains

De eisen die aan supply chains worden gesteld zijn niet meer die van tien jaar geleden. De Europese markt is groter geworden, klanten eisen een betere, snellere levering. De meeste bedrijven hebben een portfolio aan supply chain-projecten om sneller en beter te worden; supply chain-structuren zijn daarom niet statisch maar veranderen continue. Veel aspecten van een supply chain zijn op relatief korte termijn aan te passen. Nieuwe IT-systemen bijvoorbeeld zijn binnen enkele maanden te realiseren.

 

Vooruit kijken

Magazijnruimte echter is weerbarstiger. Een dc opzetten of verhuizen is niet zo maar gedaan. Daarom is het de moeite waard iets verder vooruit te kijken en de strategie op het gebied van magazijnruimte stevig te verankeren in de toekomstverwachting van de bedrijfs- en specifiek de supply chain-strategy. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de verkeerde keuzes op het gebied van magazijnen, in de toekomst een belemmering vormen voor de supply chain.

 

De markt wordt groter; service steeds belangrijker

De meest herkende macro ontwikkeling zijn de snel ontwikkelende markten in Azië en Centraal- en Oost-Europa. Een grote meerderheid (70 procent) van de bedrijven wordt hiermee geconfronteerd. Opvallend is dat logistiek dienstverleners (68 procent) vaker Sourcing uit Aziatische landen als factor van belang noemen dan verladers (39 procent).

 

 

Figuur 1: Relevante Macro en Supply Chain trends

 

Serviceverwachting

De tweede trend is de steeds strakker service die vereist wordt. Op dit moment is noemt 28 procent van de bedrijven “next day delivery” als de standaard levertijd, de verwachting is dat over drie jaar 45 procent binnen 24-uur te moet gaan leveren Daarnaast moeten afleveringen steeds vaker binnen een nauw gedefinieerd tijdsvenster worden beleverd. Samengevat moet een groter marktgebied met een korte levertijd worden bediend. Zonder aanpassing van de distributienetwerkstructuur kan dit slechts tegen hoge transportkosten.

 

Trends in structuren

Nog maar enkele jaren geleden was het rationaliseren van een lokale NDC structuur naar een EDC-structuur met centralisatie naar één groot Europees dc voor veel bedrijven een standaard gegeven. De belangrijkste trends in distributiestructuren zijn – nog steeds – een verdere consolidatie voor verladers terwijl logistiek dienstverleners hun aandacht richten op uitbreiding van het aantal faciliteiten in Oost-Europa (zie figuur 2).

 

 

Figuur 2: Geplande netwerkwijzigingen

 

Regionale distributie netwerken rukken op

De genoemde combinatie van een groter marktgebied binnen Europa en de eis sneller – binnen 24 uur – beleverd te worden, maakt regionale distributienetwerken een steeds vaker gekozen oplossing. In deze structuur wordt een serie regionale distributiecentra direct beleverd. Dit heeft als voordeel dat bespaard kan worden op transport door eliminatie van replenishmentstromen tussen dc-locaties en doordat de dc-locatie zich dichter bij de markt bevindt. Door stijgende brandstofprijzen en Europese regelgeving die rijtijden beperken schiet de balans daarom vaker door naar dit soort modellen.

Op dit moment gaan consolidatie van het aantal magazijnen en uitbreiding richting Centraal en Oost-Europa hand in hand.

 

Figuur 3: Verschillende distributiestructuren

 

Logistiek dienstverleners voorop naar Oost-Europa

Hoewel Centraal en Oost-Europa absolute aandachttrekkers als locatie voor distributiecentra, zijn diverse landen uit West-Europa voor verladers nog steeds zo relevant. Vooralsnog is de West-Europese consumentenconcentratie dominant. Distributienetwerken verschuiven dus niet naar het oosten, maar worden uitgebreid naar het oosten.

 

 

Figuur 4: Verdeling logistiek dienstverleners

 

Keuze is essentieel

Bij uitbreiding van het netwerk naar Centraal en Oost-Europa is de keuze van het land van vestiging essentieel. De top drie landen van voorkeur is duidelijk voor Tsjechië, Polen en Hongarije. Verassend is de vierde plek voor Rusland, wat nog steeds beschouwd wordt als een land met veiligheidsrisico’s. Inmiddels zijn de kostenniveaus in deze landen fors gestegen. De algemene verwachting is daarom dat een twee golf richting Centraal en Oost-Europa zich richt op landen als Oekraïne, Roemenië en Turkije.

 

Leidende rol

Opvallend is dat logistieke dienstverleners de gang richting het oosten leiden. Uit een onderzoekspopulatie van gelijke omvang bleken ongeveer twee keer zo veel dienstverleners plannen te hebben voor het openen van nieuwe dc’s in Centraal en Oost-Europa. De achterliggende verklaring is dat bedrijven bij de uitbreiding naar Centraal en Oost-Europa, geconfronteerd worden met onzekerheden over de marktontwikkeling, veiligheid en kwaliteit van personeel. Het gebruik van een logistieke dienstverlener is een mogelijkheid – een gedeelte van – deze risico’s te omzeilen.

 

Lees ook deel twee van dc’s in Europa met onder meer informatie over lease-termijn, contractvormen en locatiefactoren.

 

Het gehele rapport is op te vragen bij Ramon Veldhuijzen: ramon.veldhuijzen@capgemini.com

 

 

Reageer op dit artikel