blog

Marktprijzen containervervoer in de lift

Warehousing

Marktprijzen containervervoer in de lift
Klik hier

Het waren de afgelopen drie jaar goede tijden voor de grote containerrederijen in de wereld. Vooral door de enorme opkomst van China als productielocatie zijn in 2003 – 2005 de vervoerde hoeveelheden containers tussen Azië en Europa met gemiddeld zo’n vijftien procent per jaar gestegen.

Rotterdam liep hiermee in de pas met een groei in de containeroverslag met zestien procent in 2004, resulterend in een overslag van ruim 8,3 miljoen teu. Het containervervoer tussen Europa en de USA groeide in 2004 ook, maar met zo’n vier procent aanmerkelijk minder hard.

 

De Unctad geeft in de onlangs gepubliceerde ‘Review of Maritime Transport 2005’ een overzicht van de ontwikkeling in de marktprijzen op de vier belangrijkste shipping lanes voor Europa: die van en naar Azië en de USA. Uiteraard zijn er imbalances op deze shipping lanes. Voor het vervoer van een inkomende container vanuit Azië naar Europa moet ruim tweemaal zoveel betaald worden dan voor een uitgaande container naar Azië. Voor de trade tussen Europa en de USA ligt dit precies andersom: hier moet voor een uitgaande container naar de USA bijna tweemaal zoveel betaald worden als voor een inkomende container uit de USA.

 

 

Azië-Europa trade het duurst
Op drie van de vier shipping lanes stegen de afgelopen twee tot drie jaar de marktprijzen voor containervervoer hand-in-hand met het aantal vervoerde containers. Het zal niemand verrassen dat de prijzen voor het vervoer van een container op de Azië-Europa trade in de afgelopen jaren het hoogste waren, en dat deze prijzen ook flink gestegen zijn. Begin 2005 werd er op de markt gemiddeld bijna 1.800 dollar per teu betaald voor het vervoer Azië-Europa. Dit betekende een toename van ruim 25 procent ten opzichte van de 1.432 dollar die begin 2003 moest worden neergeteld.

Uiteraard kost het vervoer van een container de andere kant op een stuk minder. Begin 2005 was een enkeltje Europa-Azië rond de 800 dollar per teu. Echter, ook deze prijzen zijn de afgelopen twee jaar met gemiddeld vijftien procent gestegen. Dit is wellicht anders dan veel mensen zouden denken. Ook de prijzen van het vervoeren van een container van Europa naar de USA zijn in twee jaar gestegen met circa twintig procent naar ruim 1.500 dollar per teu in het begin van 2005. Kortom, de kosten van het containertransport voor het exporterend bedrijfsleven in Nederland naar Azië en de USA zijn de afgelopen twee jaar gestegen met zo’n vijftien tot twintig procent

 

Verdere stijging?

Hoe zijn de verwachtingen voor de prijzen voor containervervoer op deze vier shipping lanes in 2005 en 2006? Veel zal afhangen van de mogelijkheden die rederijen zien om prijsverhogingen door te voeren, en de weerstand die verladers kunnen bieden. In elk geval zorgen de congestie in vele havens en de zorg om veiligheid vaak voor extra kosten in de vorm van respectievelijk Terminal Handling Charges en terminals security charges (rond de 8,50 euro in Rotterdam), en omdat deze kosten uiteindelijk door de verlader betaald worden ligt een verdere stijging van de vervoersprijs voor de hand.

Reageer op dit artikel