blog

Concepten: Zorg dat je wat te kiezen hebt

Warehousing

Concepten: Zorg dat je wat te kiezen hebt
cv

Een inefficiënte magazijnsituatie kan eenvoudig worden opgelost: je nodigt een paar leveranciers uit, vraagt hen om een voorstel voor een concept en je kiest het technisch mooiste alternatief. Alleen… alternatief waarvoor?

Een groothandelaar in technische onderdelen had een assortiment dat steeds groter werd, terwijl de omzet per artikelnummer daalde. De hoeveelheid orderregels nam ook behoorlijk toe, maar het aantal stuks per orderregel werd kleiner. Het magazijn was daar niet op berekend. Het was oorspronkelijk uitgelegd op volumeleveringen, met brede gangen en palletstellingen. Die stellingen stonden er nog. Alleen waren er in de loop der tijd veel meer niveaus ontstaan door het plaatsen van vlonders. Goederen verzamelen tot drie meter hoogte van de vlonders was te doen met laagheffende orderverzameltrucks. Het ging. Maar efficiënt was anders.

 

Vergapen aan mini-load

Er was dan ook geen logistieke beurs of de logistiek manager stond zich te vergapen aan de miniload systemen. Orderpickproductiviteiten tot 250 regels per man per dag waren daarmee haalbaar. Er zouden veel meer locaties beschikbaar komen, die zouden allemaal bereikbaar zouden zijn voor de kranen. Leve de groei

van het assortiment!

 

Problemen

Toen het magazijn steeds meer problemen kreeg met de uitlevering, ging de manager over tot het verwerkelijken van zijn ideaal. Er werden drie leveranciers van miniload- en conveyorsystemen uitgenodigd. Een paar weken later had men drie mooie aanbiedingen met een volledig concept. Het systeem zou zich binnen 6 jaar terugverdienen en dan kon men het nog vier jaar gebruiken. Winst alom! De groothandel legde het plan dan ook vol enthousiasme voor aan de holdingmaatschappij en… was terug bij af. De holding wilde een reële raming van de investerings- en exploitatiekosten. Nu was er alleen gekeken naar de direct productieve medewerkers . De kostenintensieve ondersteuning van IT was voor het gemak over het hoofd gezien. Ook wilde de holding echte alternatieven zien. Want concepten die in de basis hetzelfde zijn, vormen geen alternatief. Daarbij is een vergelijking met de huidige situatie niet reëel. Het is immers al duidelijk dat een willekeurige andere oplossing snel beter is dan de inefficiënte huidige situatie.

 

Stapje terug

Het is natuurlijk ook lastig. Als men een nieuw concept voor ogen heeft dat een oplossing biedt voor alle problemen, is het moeilijk een stapje terug te doen naar een eenvoudiger concept. Maar zo´n alternatief is vaak wel flexibeler en goedkoper. Tevens is er dikwijls minder IT-ondersteuning nodig. Kortom, de mooiste oplossing is niet altijd de beste vanuit bedrijfseconomisch perspectief. De groothandelaar nodigde de miniload-leveranciers opnieuw uit. Hij vroeg hun een oplossing te bedenken die de helft van de investering zou vergen en minder technische ondersteuning behoefde. Ook werd andere partijen gevraagd mee te denken over meer conventionele alternatieven. Het werd uiteindelijk een hybride oplossing. De snellopers werden vanuit conventionele stellingen gepickt en de langzaamlopers vanuit een miniload systeem, van waaruit de orders ook werden opgestart. De langzaamlopers werden in een bin gepickt, deze ging op een orderpick kar, waarna de snellopers erbij werden verzameld tot de order compleet was. Het systeem was flexibeler, had een hogere piekbelasting, vergde de helft van de oorspronkelijke investering en had een terugverdientijd van vier jaar. Uiteindelijk was iedereen tevreden. Het was dan ook echt een alternatief.

 

Reageer op dit artikel