blog

Help, de omzet groeit…

Warehousing

Help, de omzet groeit…
Optimaliseer de organisatie

Omzetgroei brengt niet altijd uitsluitend voordelen mee. Er moet immers ook harder worden gewerkt. De vraag is of de organisatie dat wel aankan zonder dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe, grote systemen…

 

Een groothandel in technische onderdelen bewerkte de markt met succes. De omzet groeide, terwijl de trend in de branche juist in tegengestelde richting ging. Dit maakte de concurrentie fel. De prijzen en de marge stonden onder druk. Dankzij de omzetgroei kon de groothandel het winstniveau wel gelijk houden.

De groei van de omzet – en daarmee ook van het assortiment – had echter grote gevolgen voor het magazijn. Het was vol. Elke hoek, ieder gaatje was gevuld en het overzicht leek verloren te gaan. Er werden steeds meer fouten gemaakt. De levertijd werd alleen maar langer, terwijl deze eigenlijk korter moest worden.

Telkens weer maakte men nieuwe plannen. Het pand kon bijvoorbeeld worden uitgebreid. Maar dat zou te veel kosten. Met een geautomatiseerd miniload systeem kon men de opslagdichtheid vergroten. Een dergelijk systeem verdiende zichzelf niet bijtijds terug. Dan maar een nieuw WMS. Toen werd er een benchmark-onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de groothandel duurder werkte dan de concurrentie. Er kwam een investeringsstop en er werd helemaal niets aangepast. Het magazijn bleef te vol en de leverkwaliteit daalde verder. De logistiek manager ging overspannen naar huis.

Deze groothandel vormt natuurlijk geen uitzondering. De druk op logistieke organisaties neemt toe. Assortimenten groeien, er moet steeds meer service worden geleverd. Voor de benodigde investeringen is meestal geen ruimte. De nieuwe company-rules bepalen immers dat die binnen één tot drie jaar worden terugverdiend. Als dat er niet in zit, komt het geld er niet. Het blijft dan behelpen. In het magazijn zet men alle zeilen bij om de goederen netjes in te slaan en uit te leveren. Complimenten levert dit echter niet op. En ruimte voor investeringen ook niet.

Na enkele weken kwam de logistiek manager terug. Door zijn ziekte had hij wat afstand kunnen nemen van de dagelijkse, operationele problemen. Hij stelde een plan op om te bezien of er winst viel te behalen door het hele proces slimmer aan te pakken. Toen er instemming van zijn supervisors kwam, werd het hele logistieke proces onder de loep genomen. Men definieerde kleine, overzichtelijke probleemgebieden zoals: voorraadbetrouwbaarheid op locatie, het verhogen van de pickbetrouwbaarheid, de opslag en handling van radiatoren enzovoort. Elk aandachtsgebied kreeg een eigen doelstelling en een kleine werkgroep, die ernaar streefde de problemen binnen enkele maanden op te lossen.

Deze aanpak had succes. De kwaliteit van de uitleveringen schoot omhoog en de uitlevertijd daalde. Om de logistiek verder te verbeteren werden inrijstellingen opgezet voor bulkgoederen. Voorheen lagen deze opgeslagen boven de technische ruimte. Nu kwam hier een legbordengebied, waardoor vele palletlocaties vrijkwamen. Verder werd het opslagvolume aan een ABC-analyse onderworpen. Het bleek dat zo’n 15 procent van de goederen incourant was. Deze werden compact opgeslagen in grote palletbakken, die in blokstapeling werden geplaatst. Men moest wel elke dag enkele onderdelen uit deze bakken verzamelen, maar de ruimtewinst woog veruit op tegen de tijd die dit vergde. Na zes maanden gaf het magazijn een heel andere indruk. Het was netjes, zag er ruim uit en de service was beter dan ooit. En dit terwijl de omzet opnieuw was gegroeid, terwijl het aantal medewerkers gelijk was gebleven.

Daarom, zoek de oplossing van magazijnproblemen niet direct in nieuwe equipment en nieuwe systemen. Stimuleer eerst de eigen organisatie om het bestaande proces te optimaliseren. Dit levert vaak meer op dan je denkt.

Reageer op dit artikel