artikel

Centraal distributiecentrum moet supply chain PartsPoint verbeteren

Warehousing 1680

Sneller, nauwkeuriger en efficiënter leveren. Om aan die doelstellingen te kunnen voldoen, heeft PartsPoint, leverancier van automaterialen de distributiecentra van zijn merken AD Nederland, Brezan, Dabeko, Staadegaard en TC gebundeld. Drie distributiecentra zijn in 2018 gecentraliseerd in het dc in Ede. Dat dc is uitgebreid in vierkante meters en nog meer in picklocaties. Het aantal personeelsleden is bijna verdubbeld.

Centraal distributiecentrum moet supply chain PartsPoint verbeteren

De supply chain met drie warehouses voldeed niet meer aan de eisen van vandaag. Ze waren niet zozeer verouderd of te klein, maar verspreid over Nederland en dus niet efficiënt genoeg. Brezan, AD Nederland, Dabeko, Staadegaard en TC, leveranciers van auto-onderdelenartikelen, die onderdeel zijn van PartsPoint, leveren hun klanten (de garages) meerdere keren per dag de artikelen aan. Op deze wijze wordt voldaan aan de verwachting van de eindklant (de automobilist) dat de garagist binnen een dag zijn onderhoud of reparatie heeft afgerond.

Afzonderlijke dc’s

Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, is een efficiënt logistiek netwerk noodzakelijk. Een centralisatieslag was daarom nodig.  Ardjan van der Blonk, supply chain directeur PartsPoint: “Door de overnames van TC, AD Nederland en Staadegaard in 2014 hadden we veel doublures in ons assortiment. Het gevolg was dat de afzonderlijke dc’s (Ede, Oosterhout en Weert voor ADR-goederen) veelal dezelfde ritten reden. Door de dc’s te bundelen hebben we nu veel dikkere stromen, waardoor we efficiënter zijn.”

 

partspoint

 

Keuze voor Ede centraal distributiecentrum

PartsPoint, het moederbedrijf van de merken (zie kader), besloot daarom in 2017 de distributiecentra samen te voegen tot één centraal dc. De keuze viel op Ede in het ‘oude’ Brezan distributiecentrum vanwege de centrale ligging; het dc staat midden in het land, ingeklemd tussen de A12 en A30. Daarnaast is het dc pas acht jaar oud en aangesloten op het hoofdkantoor. Een andere belangrijke reden was de uitbreidingsmogelijkheid. Uitbreiding die noodzakelijk was en er is gekomen.

Oppervlakte centraal dc

Om de drie operaties in te kunnen passen in Ede is het bestaande dc van 7.200 vierkante meter uitgebreid met twee opslaghallen van gezamenlijk 6.300 vierkante meter. De nieuwe dc-oppervlakte bedraagt 13.500 vierkante meter, de totale vloeroppervlakte is vele malen meer. Door de keuze voor twee verdiepingsvloeren is dat bijna 21.000 vierkante meter. Van der Blonk: “Die extra vierkante meters hadden we nodig omdat we meer pickplaatsen nodig hadden. We zijn van 42.000 sku’s naar 65.000 gegaan.”

Legbordstellingen en voice

PartsPoint heeft naast extra liftkasten gekozen voor legbordstellingen “Man up trucks zijn minder efficiënt dan legbordstellingen”, verklaart hij die keuze. Voor het picken is gekozen voor een combinatie van voice en put-to-light. De medewerkers worden via het voicesysteem naar de juiste locatie gestuurd, waarna de lampjes op de karren aangeven in welk krat de producten neergelegd moeten worden. De aan- en afvoer van de producten in het legbordmagazijn (ingericht door Dexion) gebeurt via twee liften; een aparte in- en outbound lift.

partspointHet aantal locaties in het legbordmagazijn bedraagt 56.000. Om het legbordmagazijn in te passen, hebben duizenden palletlocaties moeten wijken. Die zijn verhuisd naar het nieuwe deel. PartsPoint beschikt over 55.000 palletlocaties. Daarnaast zijn er zes liftkasten (Hänel) toegevoegd. De kasten herbergen vooral kleine artikelen en slow movers. Het opslag- en orderverzamelsysteem is niet nieuw voor de groothandel. PartsPoint nam in 2015 al twaalf liftkasten in gebruik. De liftkasten herbergen met deze uitbreiding 52.000 locaties.

Nieuwe interne werkwijze

Met de uitbouw en de overheveling van de dc’s is niet alleen het dc zelf veranderd, ook de interne werkwijze. Hal 5 en 6 (het nieuwe deel) worden gebruikt voor de opslag van zware goederen, bulk en ADR-goederen. Deze orders worden als eerste gepickt, waarna de order wordt geconsolideerd en aangevuld met de kleine, lichtere producten uit de legbord- en liftkastgebieden. De consolidatie van de orders vindt plaats in de tussengelegen expeditiehal. De expeditie is hiervoor verruimd door onder meer de kooi met spuitbussen en lakstiften te verplaatsen. PartsPoint beschikt over 18 docks. Zes daarvan zijn voor inbound waarvan één specifiek voor ADR. Dit is exclusief de drie roldeuren waar goederenafgifte plaatsvindt (twee inbound, één ADR inbound)

Nieuwe medewerkers

Niet alleen het aantal opslaglocaties is toegenomen, ook het aantal mensen is flink gegroeid. Werkten in Ede voor de verbouwing 46 fte’s, nu zijn dat er ruim 90. Voor Van der Blonk en zijn team was dit misschien wel een van de grootste uitdagingen. In tijden van fikse personeelstekorten viel het niet mee om tientallen nieuwe medewerkers aan te trekken, geeft hij toe. “Het koste veel moeite. Met hulp van uitzendbureaus, wervingscampagnes en informatiebijeenkomsten zijn we er in geslaagd.”

 

 

Mensen aantrekken is één, een vloeiende machine creëren is twee. “De nieuwe organisatie vergt andere capaciteiten van mensen. De teams zijn groter, dus hebben we behoefte aan meer leidinggevende eigenschappen in plaats van aan een meewerkend voorman. “We hebben veel aandacht gehad voor steen en staal en te weinig voor de mensen”, geeft hij achteraf toe. Een groter dc betekent ook dat het snel rommeliger wordt. “We hebben daarom gebiedsverantwoordelijken ingesteld.” Nu, een half jaar, later heeft PartsPoint de zaak op orde: “De teamleiders hebben we duidelijk staan en we hebben de kennis vergroot in de teams. We gaan nu een stap verder door 5S en lean her in te voeren.” PartsPoint kiest voor het Toyota Kata-model.

Ardjan van der Blonk

WMS

Een heikel punt waar nog aan gewerkt wordt, is het WMS. PartsPoint heeft gekozen om het WMS-systeem (Xtend) dat de liftkasten aanstuurde uit te breiden naar de rest van het magazijn. De implementatie is nog niet afgerond. Een van de gevolgen is dat de bulklocaties niet volledig benut kunnen worden. Opslag van vaten gebeurt nu op de grond. Van der Blonk adviseert: “Verdiep je goed in de impact van de implementatie van een nieuw systeem op je processen en de mensen.”

Voor dit jaar wordt gefocust op het behouden van de service levels naar de klanten en het behalen van de efficiencywinst. Een ander belangrijk punt voor 2019 is voorraadmanagement. We focussen ons op een gezonde voorraad waar we onze klanten mee kunnen bedienen.”

Reageer op dit artikel