artikel

‘Als we niet weten wat er met onze pallets gebeurt, verliezen we geld’

Warehousing 2337

Ook voor een palletleverancier is data inmiddels belangrijker dan het product. Daarom noemt Ingrid Faber haar bedrijf Pooling Partners een data-driven company en een echte supply chain partner.

‘Als we niet weten wat er met onze pallets gebeurt, verliezen we geld’
Ingrid Faber

“Data helpt ons om in de toekomst steeds beter maatwerk aan te kunnen bieden.” Ingrid Faber is samen met haar broer directeur-eigenaar van Pooling Partners, een bedrijf dat een lange historie kent onder meer als Faber-Halbertsma. Veel is veranderd, de missie is gebleven. “We willen voor zowel transportbedrijven als verladers, waaronder grote retailers, de beste supply chain oplossing leveren. Het maakt ons niet uit wat ze daarbij voor ogen hebben: europallets, poolpallets, eenmalig of hergebruik, we kunnen het voor ze faciliteren.”

Een pallet is een pallet toch?

“Dat klopt. De europallet in zijn huidige vorm is meer dan vijftig jaar oud. Daar is niets aan veranderd. Voor veel verladers is de pallet een sluitpost in de begroting. Ze denken er niet aan wat het betekent voor transporteurs als ze altijd lege pallets mee terug moeten nemen. Waar zijn die pallets dan? Hoe is het met de kwaliteit daar van? Met alle gevolgen van dien voor de wachttijden bij een distributie centrum en voor bijvoorbeeld geautomatiseerd palletopslag als blijkt dat de pallet behoorlijk is beschadigd. Daarom hebben we als Pooling Partners meerdere poolbedrijven met een eigen oplossing, naast onze fabrieken. In het ene bedrijf blijven we zelf eigenaar van de pallet. Gebruikers betalen ons per palletbeweging en melden waar de pallets zich bevinden. Voor de levensmiddelensector hebben we de steenrood gekleurde pallet, voor andere sectoren zijn er pallets met een groene kleur aan zijkant. Zo kunnen we ze snel sorteren. Onze uitdaging is het om zo weinig lege kilometers te rijden, dus zo optimaal mogelijk de ritten in te plannen. Het andere bedrijf in onze groep levert de standaard europallet. Dat systeem is voor leden van de pool, waar veel meer bedrijven bij zijn aangesloten. We halen voor transporteurs, als ze dat willen, de pallets op of brengen nieuwe.”

Meer houtaanwas dan kap: 'Vijf keer oppervlakte van België per jaar extra aan beheerd bos in Europa en Rusland'

Is er sprake van een verschuiving in de markt?

“Nou nee, niet echt. Het is meer marktafhankelijk. Duitsland is anders dan Frankrijk op dit punt. Er zijn verschillen tussen branches. Maar het maakt ons niet uit. Het ene of andere poolsysteem, of klanten die zelf pallets aanschaffen en laten repareren. Sommige supply chains lenen zich beter voor bepaalde poolsystemen dan andere. Het bestaat gewoon naast elkaar. Verder zijn er klantspecifieke oplossingen voor gipsplaten bijvoorbeeld. En dat is prima.”

De markt is booming, ook voor pallets?

“Ons jaarverslag is net uit. In 2017 steeg de netto omzet met ongeveer 2 procent naar 327 miljoen euro. Dat is een mooi resultaat, zeker als je bedenkt dat de houtprijs gedurende 2017 weliswaar iets is gedaald, maar sinds het vierde kwartaal de  beschikbaarheid van hout slecht was. En  dat heeft een enorm prijsopdrijvend gehad. Mede daardoor verwachten we voor 2018 een omzetverhoging van tenminste 15 procent. Een slechte beschikbaarheid van hout betekent overigens niet dat er een tekort is aan hout. De aanwas van bos in Europa is nog steeds groter dan de kap. De oppervlakte aan duurzaam beheerde bossen neemt in Europa en Rusland jaarlijks toe met vijf keer de oppervlakte van België. Er komt steeds meer hout bij. Maar als elders in de wereld veel hout wordt gevraagd, drijft dat de prijs ook hier op. Wij moeten dat proberen te vertalen  in de palletprijs, die voor 75 procent wordt bepaalt door hout. Vandaar een clausule in onze contracten, dat we bij houtprijsstijging van 5 procent of meer een aanpassing doen.”

Maar neemt de vraag naar pallets toe?

“We zien nu ook de opleving na de crisis van een paar jaar geleden. Wanneer het met de economie goed gaat zijn er ook meer pallets nodig om producten te vervoeren. Daarom zijn we fors aan het investeren in onze productiebedrijven. En we groeien aanzienlijk met onze pooling activiteiten. Groei betekent voor ons investeren in nieuwe pallets en dat vraagt nogal wat cash. Om die reden is het ook niet zo gemakkelijk om op te starten met een poolbedrijf in een nieuwe geografische markt.”

palletsMeer dan 700 pallets per uur

Met een nieuwe palletdekkenmachine is Pasec, onderdeel van Pooling Partners, in staat om per uur 5.760 planken en 28.800 nagels te verwerken – een productiviteitsstijging van twintig procent.

Hoe kun je onderscheidend zijn?

“Goed letten op kosten en optimaal gebruik maken van de middelen. Het kunstje is vooral om te leren omgaan met data – goed meten en een goede analyse uitvoeren. Als we niet weten wat er met onze pallets gebeurt, dan raken ze kwijt en gaan we geld verliezen. We hebben een eigen systeem gebouwd voor dat doel. Vanuit de wetmatigheid van de grote getallen, kun je een redelijke inschatting maken van wat op korte termijn nodig is en waar. Verzendgegevens komen van klanten, maar de rest houden we zelf allemaal bij. Soms levert dat op klantniveau bijzondere uitkomsten op. Bijvoorbeeld dat bij een bepaald distributiecentrum meer kapotte pallets staan dan gemiddeld genomen. Met onze mensen analyseren we hoe dat komt en doen voorstellen.”

Gaat het in deze branche vaak over duurzaamheid?

“Steeds meer, en toch worden we ten onrechte niet erkend  als een bedrijf, dat veel doet aan hergebruik. Regelgeving geeft aan, dat je 45 procent van het oorspronkelijke materiaal van de nieuw op de markt gebrachte verpakkingen moet recyclen. Maar bij ons ligt de focus op hergebruik, dat is de essentie van ons poolsysteem. Vervanging doen we alleen als pallets zijn kwijtgeraakt, maar dat valt binnen de regelgeving niet onder de noemer recyclen. Alleen is er dus geen herbruikbaar materiaal. Daar is de huidige regelgeving helaas niet op berekend. Dus dat geeft een verkeerd beeld. Ons poolsysteem is een circulair systeem bij uitstek. Het zou jammer zijn als de houtverwerkende industrie op basis van een verkeerde meetsystematiek in een negatief daglicht zou komen te staan alsof wij onvoldoende zouden presteren op recyclinggebied. Hergebruik is altijd beter dan recyclen. Het beleid is goed, maar de uitvoering hapert. Zelf zijn wij als bedrijf voortdurend bezig om onze duurzaamheid te verbeteren. We gaan onze droogovens stoken op ons eigen afvalhout, en we proberen het transport van pallets effectief te plannen, zodat vrachtwagens zou weinig mogelijk leeg rijden. Het poolingmodel wordt interessanter naarmate we minder kilometers met lege pallets afleggen. Zo bewijzen we dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met een beter resultaat.”

‘Zo voorkomen we extra transport van lege pallets’ –
zegt Ingrid Faber in deze video

Reageer op dit artikel