artikel

WMS-dag: ‘Steeds meer leren vertrouwen op data’

Warehousing 1212

WMS-dag: ‘Steeds meer leren vertrouwen op data’

Het thema ‘Doe meer met data’ werd van alle kanten opgepakt tijdens de WMS-dag 2018. In een korte terugblik leggen vier sprekers uit hoe zij hier mee omgaan.

‘Doe meer met data’ was het thema van de WMS-dag 2018 in Den Bosch. Dat thema kwam op tal van manieren terug gedurende het evenement. Diverse WMS leveranciers toonden hun oplossingen en bespraken dat in de verschillende parallelsessies. Vooraf lieten experts hun licht schijnen over hun aanpak en visie om data te verrijken en toe te passen in logistieke processen.
In het videoverslag een korte terugblik met reacties van vier sprekers tijdens de WMS-dag.

“Het moet sneller, het moet geautomatiseerd”, zei Freek Aertsen van EyeOn. Hij vindt dat systemen nu al in theorie de planner verslaan, maar de acceptatie vormt nog een barrière. “Mensen kunnen in het planningsproces voor tachtig procent worden gemist. Onder druk van tekort aan goede mensen en ook omdat de snelheid waarmee beslissingen genomen moeten worden alsmaar toeneemt, gaan bedrijven steeds meer vertrouwen op data.”

Louis de Bruin (IBM) sprak over de opkomst van blockchain. “Anders dan met bitcoin hebben we in de supply chain te maken met partijen die we kennen en vertrouwen als ketenpartner. Blockchain verbindt databases met elkaar, bedrijfsprocessen en dat zal de olie zijn daar waar processen nu nog wat stroperig verlopen.” De Bruin merkt dat veel bedrijven nu nog niet voorop willen lopen, maar zeer geïnteresseerd zijn. Hij zou graag meer initiatief zien vanuit ketenpartners op dit gebied. . “Doe het nu en niet straks als anderen in de keten het initiatief hebben opgepakt en je als bedrijf veroordeeld bent om te volgen.”

Voor Michiel Kalis (PostNL) is data cruciaal bij het nemen van beslissingen rondom investeringen in bijvoorbeeld een nieuw Autostore systeem.”We gebruiken data niet meer om alleen achterom te kijken, maar steeds meer om te kunnen voorspellen en te analyseren.” Volgens hem is altijd een combinatie nodig van data en mensen die de data op een goede manier weten te gebruiken om hypotheses te kunnen ondersteunen. “Maar uiteindelijk is het goed om je keuzes te baseren op beschikbare data. Ook in het magazijn.”

Logistiek dienstverlener Newcold gebruikt data ook vooral om richting opdrachtgevers helder te maken hoe de processen precies verlopen en waar de optimalisatiemogelijkheden liggen. Piet Meijs is vaak verbaasd over het feit, dat data niet altijd op de juiste manier beschikbaar is. “Voor ons, meer nog denk ik dan voor de verladers waar we voor werken, zijn KPI’s cruciaal om rapportages te kunnen overleggen. Wij worden daar op afgerekend. Dus is een goede analyse van de performance van een magazijn essentieel. Daar hebben we de bijpassende software voor geselecteerd.”

Reageer op dit artikel