artikel

Delicia toekomstbestendig door investering in WMS en magazijnruimte

Warehousing 1557

Delicia toekomstbestendig door investering in WMS en magazijnruimte

Delicia, producent van chocoladeproducten heeft zijn productie- en expeditieruimte flink uitgebreid. Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in WMS en WCS. Gevolg: lagere logistieke kosten.

Om in te spelen op een toenemende vraag is de fabriek van Delicia in Tilburg uitgebreid. De productieruimte is met 2.500 m2 uitgebreid. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in 3.100 m2 extra expeditie- en magazijnruimte. Dit wordt aangestuurd via een WMS/WCS van Actemium. Het gevolg: meer continuïteit en flexibiliteit in het productie- en logistieke proces. Jan Willem Pikaar, director operations Delicia: “”Wij zijn vorig jaar van zo’n 500 palletplaatsen verzevenvoudigd naar 3.500 en daarvoor was een professionaliseringsslag van onze logistiek noodzakelijk.”

Kostenreductie opslag en transport

Delicia wilde de aan- en afvoer naar en van alle productielijnen verbeteren en de totale kosten voor opslag en transport reduceren. De eerste doelstelling realiseerden ze door in het nieuwbouwgedeelte een grotere interne voorraad aan grondstoffen en halffabrikaten aan te houden. Andere plan: de pallet aan- en afvoer real-time aansturen en waar mogelijk optimaliseren.

 

Waarom investeren in WMS?

 

“Wij hebben met een projectgroep bestaande uit ICT-ers en magazijnmedewerkers samen met Actemium de inrichting en automatisering van onze nieuwe expeditie- en opslagruimte gerealiseerd”, vervolgt Pikaar. “Zij hebben bij ons eerst een MES (Manufacturing Execution System) geïmplementeerd en daarna het WMS/WCS.”

Productiegestuurde logistiek

Bij Delicia worden alle interne en externe logistieke processen aangestuurd door productieorders. Tijdens het plannen en voorbereiden daarvan is het belangrijk flexibel te kunnen inspelen op last-minute veranderingen van klanten. “Wij berekenen en plannen in Baan ERP en R2T advanced scheduling de dagelijks benodigde voorraden grondstoffen en halffabrikaten voor onze productielijnen. Vervolgens wordt van daaruit de aanvoer naar alle lijnen aangestuurd. Gebaseerd op de real-time voorraadstatus aan de lijn”.

Interfaces met andere systemen

Bij Delicia waren ook de interfaces met andere systemen belangrijk. Het WMS/WCS is geïntegreerd met een aantal bestaande ICT-oplossingen (ERP, MES en planning), een automatisch pallettransport- en truck- loading-systeem en nieuw aangeschafte semi-automatische man-up trucks.

Behaalde resultaten

Door zowel de productie- als expeditie-/magazijncapaciteit fors uit te breiden (gerealiseerd door Aan de Stegge Twello)  kan Delicia weer een aantal jaren blijven groeien. De drie belangrijkste resultaten van het nieuwe WMS/WCS-systeem zijn een betere voorraadbeschikbaarheid voor de productie en zowel een hogere informatiebetrouwbaarheid als bezettingsgraad van de expeditie- en magazijnruimte. “Omdat wij nu beter inzicht hebben in de dagelijks benodigde grondstoffen en halffabrikaten hoeft onze externe logistieke partner minder ad-hoc leveringen te verzorgen, waarop wij zoals verwacht kosten besparen.”Verder is de afgelopen maanden de bezettingsgraad van alle palletposities verbeterd van voorheen 75-80% naar nu 90-95%.”

Praktijkervaringen

Magazijnmedewerker Dennis Kolsteren maakte met twee collega’s deel uit van het WMS/WCS-projectteam. “Voor mij zijn de belangrijkste voordelen het feit dat de positie van elke pallet met producten via een SSCC-code voortdurend te traceren is, dat productieorders sneller te verwerken zijn en wij ook eenvoudig handmatig taken in het systeem kunnen aanmaken voor bijvoorbeeld interne palletverplaatsingen. Verder is alle beschikbare data makkelijker terug te vinden door het gebruik van diverse filters, bijvoorbeeld op basis van onze productie- of THT-datum. Tenslotte vind ik het programma gebruiksvriendelijk werken. Voordat wij live gingen heb ik zelf met de testopstelling kunnen oefenen en training gekregen, waarna ik samen met twee andere teamgenoten alle andere magazijnmedewerkers heb geïnstrueerd en begeleid”. Nu het WMS/WCS-systeem bij Delicia naar wens draait en rendement begint op te leveren, gaat Pikaar samen met Actemium kijken waar nog aanvullende optimalisaties mogelijk zijn.

 

 

Reageer op dit artikel