artikel

5 belangrijkste tips voor een veiliger magazijn

Warehousing 6790

5 belangrijkste tips voor een veiliger magazijn

Veiligheid in en rondom magazijnen is nooit klaar. De kans op een ongeval ligt letterlijk altijd op de loer. Ondanks slimme technische hulpmiddelen en initiatieven schommelt het aantal ongevallen met heftrucks in en rondom magazijnen al jaren rond de 1.700. De 5 belangrijkste tips om de veiligheid te vergroten.

Het aantal arbeidsongevallen stijgt fors, en de controle op eventuele misstanden staat onder druk. Die alarmerende boodschap bracht de hoogste baas van de inspectiedienst SZW in september. Geen mening, maar feiten. In 2016 vielen 70 dodelijke arbeidsslachtoffers, 19 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal arbeidsongevallen steeg afgelopen jaar met 13 procent.

Maatregelen veiligheid

Aanrijdbeveiliging, waarschuwingssysteem voor achteruit rijden, auto-matische snelheidsbegrenzing, blauw waarschuwingslicht, gescheiden voet- en rijpaden, automatische hefhoogtebegrenzer, automatische parkeer-rem. Alle goede initiatieven ten spijt: fysieke voorzieningen en veiligheidsmaatregelen dragen slechts beperkt bij aan een veilig magazijn. Dat bleek in 2012 al uit een groot veiligheidsonderzoek onder ruim 1.000 mensen van 78 bedrijven.

 

Lees ook
Inzicht in motivaties maakt logistiek veiliger

 

René de Koster, hoogleraar logistiek en operations management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam leidde dit onderzoek. Hoewel de hulpmiddelen en initiatieven bijdragen aan de reductie van het aantal ongevallen, ligt de oplossing ergens anders. Namelijk bij de mens. Onderstaand de vijf belangrijkste tips om veiligheid in en rondom magazijnen te vergroten.

1 Cultuur

Veiligheid begint met discipline, toewijding en behoeft een langere adem. Het zijn subjectieve begrippen, maar absolute randvoorwaarden voor een werkend veiligheidsbeleid. Deze uitgangspunten moeten ingebouwd en geborgd zijn in het veiligheidsbeleid. Het succes valt en staat bij de commitment van het management. Voorbeeldgedrag is daarbij essentieel, evenals ruimte geven aan medewerkers om met ideeën te komen, en belonen en afkeuren op de juiste momenten, aldus de hoogleraar. Een zogenaamde “preventie” georiënteerde manager is het meest geschikt om het veiligheidsbewustzijn te vergroten in magazijnen, blijkt uit onderzoek dat De Koster en zijn team in 2012 hebben gedaan. “Als je veilig werkt, heb je minder ongevallen en hoef je dus ook minder problemen op te lossen.”

 

Lees ook
Efficiënt en veilig werken gaan juist heel goed samen

 

2 Waarschuwingssystemen

De mens, in het bijzonder de voetganger, heeft in magazijnen de grootste kans om slachtoffer te worden. Het grootste aantal ongevallen met heftrucks betreft de aanrijding tussen heftruck en voetganger. Er zijn tools op de markt om aanrijdingen te voorkomen. Waaronder het veiligheidssys-teem SIS dat de heftruckchauffeur waarschuwt voor voetgangers door middel van een visueel én een geluidsignaal. Of denk aan de installatie van een Bluespot systeem, waarbij een lamp die op de grond schijnt voetgangers waarschuwt voor een naderende truck.

3 Aanrijdbeveiliging en verkeersplan

Wie ongelukken met voetgangers echt wil vermijden, zal moeten beginnen met een doordacht (intern) verkeersplan. Eén van de basisvoorwaarden in de preventie is het scheiden van voetgangers en interne transportmiddelen. Maar dan is het wel cruciaal dat die voetganger zich hieraan houdt. Het gedrag van de medewerker is de bepalende factor.  Denk ook aan het installeren van afzonderlijke voetgangersdeuren, een hekwerk parallel aan de transport- route, zodat de voetganger beschermd is. Laat het hekwerk links en rechts van de deur of gang een meter doorlopen, om te voorkomen dat voetgangers onverhoeds in de baan van een heftruck lopen. Wat betreft schade aan stellingen: zorg voor een goede rijtraining en aanrijdbeveiliging, en hamer erop dat schade wordt gemeld (open cultuur is daarbij cruciaal).

 

Zie ook
Verkiezing Veiligste Magazijn 2018 van start

 

4 Duidelijke afspraken

Draag opvallende werkkleding en maak duidelijke afspraken met de chauffeur over wie wat doet. Deze oplossingen moeten altijd en overal gelden, maar in het bijzonder in de buurt van laaddocks. Laaddocks zijn een risicovol gebied. Het aantal ongevallen rond het dock en achter het dock op de magazijnvloer neemt toe, stelt de inspectiedienst. Dit zijn ongevallen met laden en lossen en de meewerkende chauffeur. Hoewel exacte cijfers ontbreken, zijn de belangrijkste risico’s: vrachtauto rijdt weg, terwijl de heftruckchauffeur nog aan het laden of lossen is, een interntransportmiddel rijdt de laadruimte van de vrachtauto binnen terwijl zich daar nog een persoon bevindt, ongevallen met een meewerkend chauffeur.

5 Bespreek bijna-fouten

Stel ‘bijna-fouten’ centraal. Na een periode van ‘bijna fouten’ en incidenten zal vroeg of laat een ongeval plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is de ‘bijnafouten’ aandacht te geven en te registreren in het bedrijf.

Reageer op dit artikel