artikel

Zonnepanelen logistiek vastgoed: obstakels en mogelijkheden

Warehousing 2544

Zonnepanelen: er is er veel veranderd. PV systemen zijn goedkoper geworden, produceren meer elektriciteit en belasten het dak minder dan oude generatie PV systemen. De belangrijkste obstakels en mogelijkheden.

Zonnepanelen logistiek vastgoed: obstakels en mogelijkheden

Dit artikel is aangeleverd door leverancier

Het dak van een DC is heilig terrein. Het biedt bescherming aan de inhoud van het distributiecentrum, de eigendommen van de huurder. Problemen met het dak zorgen voor vervelende claims richting de eigenaar. Logisch dat veel vastgoedeigenaren sceptisch zijn ten aanzien van activiteiten op het dak, waaronder het plaatsen van zonnepanelen. Maar hoe verstandig is dat nog om de angst voor schade zwaarder te laten wegen dan de voordelen?

50% minder gewicht

De technische ontwikkeling van PV-systemen gaat hard. Systemen zijn de afgelopen jaren veel lichter geworden, waardoor het dak en de dakconstructie minder worden belast. Waar jaren geleden nog over 25-30 kg/m2 werd gesproken, blijven de nieuwe systemen ruim onder de 15 kg per m² extra gewicht. Als gevolg van een andere opstelling (o.a. vlakker op het dak) vangen de panelen minder wind en is minder ballast noodzakelijk. Indien slechts een deel van het dak gebruikt wordt, dan daalt de dakbelasting als gevolg van het PV systeem zelfs tot onder 8 kg per m².

Bescherming van het dak

De systemen worden los op het dak geplaatst, zodat geen perforaties door het dak gemaakt worden en de kans op lekkage niet wordt vergroot. Daarnaast houden zonnepanelen de UV straling tegen en zorgen deze voor een lagere temperatuur van het dak. En laat die UV straling en temperatuur nu net de dakhuid doen verouderen en degraderen.

Systeemprijzen gehalveerd

De prijs van een PV systeem is de afgelopen jaren verder gedaald, mede dankzij de afschaffing van het minimum import tarief voor zonnepanelen uit China. Waar in 2013 nog gesproken werd over een prijs van €1.200,- tot €1.500,- euro per Wp, liggen de prijzen nu (begin 2019) rond de €750,- per kWp. Voor systemen van enkele duizenden kWp zelfs rond de €600,- per kWp.

Meer opbrengst

De rendementen van zonnepanelen, maar ook van andere bepalende componenten zoals de omvormer, zijn verbeterd. Daarnaast zijn er nieuwe type panelen op de markt gekomen, zoals het dunne film paneel op basis van de zogenaamde CIS of CdTe technologie, met een specifiek hogere opbrengst. Dat betekent uiteraard meer geproduceerde elektriciteit per m² dak.

Subsidie niet altijd nodig voor rendabel exploiteren

Ondanks de verbeteringen op technisch en financieel gebied is het rendabel exploiteren van een PV installatie in het Nederlandse klimaat nog steeds moeilijk zonder subsidie. In Nederland wordt de laatste jaren een exploitatiesubsidie (SDE+) beschikbaar gesteld voor de productie van duurzame elektriciteit. Kom je in aanmerking voor deze subsidie, dan ontvang je 15 jaar lang voor iedere geproduceerde duurzame kWh een bijdrage. De bijdrage wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de geldende elektriciteitsprijs. Daalt deze, dan stijgt de bijdrage uit de subsidiepot. Stijgt de elektriciteitsprijs, dan wordt de bijdrage uit de subsidiepot gereduceerd. Zo wordt het risico van een investering in een PV systeem afgedekt: de totale opbrengst vanuit de SDE pot voor een project dekt ca. 85% van de investeringskosten.

Terugverdientijd of rendement?

Bekijk je een PV project aan de hand van de terugverdientijd dan blijft dat met circa 8 jaar aan de hoge kant. Zie je een PV project als een investering voor de komende 20 tot 25 jaar, dan kan je rekenen met een jaarlijks rendement dat ligt tussen de 13 en 15%. Terwijl de levensverwachting van een goed ontwikkeld systeem op 40 jaar wordt geschat. De omvormers dienen over die periode vervangen te worden, maar dit kan opgenomen worden in de kosten voor onderhoud en/of de verzekering van het systeem.

Dat PV (met subsidie) inmiddels een rendabele business is, bewijst de opkomst van de Zonneparken in Nederland. De aanleg van Zonneparken (zonnepanelen op een grondconstructie)  is duurder dan een PV systeem op een dak, onder andere door complexe regelgeving, vaak kostbare aansluitingen op het elektriciteitsnet en huur van de grond. En de opbrengsten zijn lager, omdat alle elektriciteit tegen een relatief laag teruglevertarief aan het net wordt geleverd. Toch worden deze parken door ontwikkelaars gretig uit de grond gestampt.

Financiele constructies

Zoals in 2013 al werd voorspeld, zijn er tegenwoordig allerlei financiële constructie mogelijk. Er zijn partijen die het dak huren om een PV systeem te plaatsen. Een andere mogelijkheid is om de stroom van het PV systeem tegen een gereduceerd tarief af te nemen. Voordeel van deze constructies is dat alle partijen zich met hun core-business kunnen bezighouden. Maar heb je zelf het geld en de kennis, dan is de rentabiliteit een stuk hoger als een vastgoedeigenaar de projecten zelf realiseert.

Het dak als duurzame elektriciteitsproducent

Gezien de ontwikkelingen op de PV markt is dit het moment voor de vraag: houden we het dak maagdelijk leeg of geven we de productie van duurzame stroom de ruimte bij een goed renderende investering? Vastgoedeigenaren hebben de troef in handen: een groot en vlak dakoppervlak, een elektriciteitsaansluiting en een huurder die graag goedkoop duurzame stroom afneemt.

 

Alexis Fischer is als Sales Manager werkzaam voor Ikaros Solar en verantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Ikaros Solar bouwt grote PV-systemen, zowel grond- als dakgebonden, met een specialisatie in commerciële en industriële daksystemen.

Reageer op dit artikel