artikel

In zes stappen naar optimaal order fulfilment

Warehousing

In zes stappen naar optimaal order fulfilment

Hoe kunt u uw voorraad op de juiste wijze classificeren, sorteren en opslaan in de juiste opslagsystemen om uw order fulfilment capaciteit te vergroten en de bijbehorende kosten te verlagen? Cora van Vliet van Kardex neemt u mee in zes stappen.

Hoewel politici het misschien niet eens zijn over de vraag of de economische recessie definitief voorbij is of niet, zien de meeste bedrijven hun omzet weer stijgen en vragen hun klanten om snellere levertijden dan ooit tevoren. Distributeurs en e-commerce-bedrijven in het bijzonder zoeken naar oplossingen om hun processen te verbeteren en kosten te verlagen zonder hun medewerkers met meer werk op te zadelen.

Zes stappen

Het besef van de grote kansen die er liggen om tijd en geld te besparen, heeft optimalisatie van order fulfilment processen hoog op de agenda geplaatst. Dit artikel beschrijft zes stappen die warehouse en distributiecentrummanagers helpen om de basis te leggen voor een geoptimaliseerd order fulfilment systeem dat zowel de productiviteit als de accuraatheid versterkt. Deze zes stappen omvatten:

 1. Classificeer de voorraad
 2. Koppel voorraad aan opslagtechnologie
 3. Automatiseer om kosten te reduceren
 4. Wijs voorraad toe aan juiste opslaglocaties
 5. Breng processen in kaart voor maximale capaciteit en minimale werklast
 6. Integreer bedrijfssystemen voor maximale transparantie.

Stap 1: Classificeer de voorraad

Hoe de voorraad in een warehouse gecategoriseerd moet worden, hangt af van vele factoren waaronder de type artikelen en de volumes waarin ze gewoonlijk worden gepickt. Begin met het classificeren van de voorraad op basis van de pickeenheid (zoals pallet, doos of item) en van de pickfrequentie of omloopsnelheid (snel, medium, langzaam of ultralangzaam).

Tijdens het classificatieproces kunnen enkele gemeenschappelijke kenmerken aan het licht komen. Een voorbeeld is het groeperen van artikelen die – op basis van de pickfrequentie – tot de snel-, medium-, langzaam of ultralangzaamlopers behoren. Door in een grafiek de tijd die nodig is voor het verzamelen van elk artikel uit te zetten tegen de pickfrequentie, ontstaat een cost-to-pick diagram.

De verreweg belangrijkste verbeteringen in order fulfilment zullen ontstaan door slimme oplossingen toe te passen voor volledige productcategorieën, en niet door het verbeteren van het proces voor slechts enkele artikelen. Dat heeft alles te maken met het Pareto-principe, ook wel bekend als de 80/20-regel. Dit principe stelt dat grofweg 80 procent van de effecten ontstaan door slechts 20 procent van alle oorzaken. Of anders geformuleerd: de meeste zaken in het leven (inspanning, beloning, opbrengst) worden niet evenredig verdeeld; sommigen dragen meer bij dan anderen.3  Een voorbeeld: 80 procent van de omzet van een bedrijf is vaak afkomstig van slechts 20 procent van de klanten. Of 80 procent van de picks in een warehouse wordt veroorzaakt door niet meer dan 20 procent van de voorraad (de snellopers).

De meeste bedrijven focussen hun inspanningen bij het optimaliseren van het fulfilmentproces uitsluitend op de snellopers – die niet meer dan 20 procent van de voorraad beslaan. Houd echter in gedachten dat grote verbeteringen in efficiëntie, capaciteit en kosten behaald kunnen worden bij de medium- en langzaamlopers, die waarschijnlijk zo’n 80 procent van de vloerruimte en werklast opslokken.

Stap 2: Koppel voorraad aan opslagtechnologie

Na het voltooien van stap 1 mag het duidelijk zijn dat niet alle artikelen identiek zijn. Ze kunnen verschillen in afmetingen, gewicht, pickfrequentie en een groot aantal andere aspecten. De markt van magazijninrichters onderkent deze verschillen en heeft daarom een grote verscheidenheid aan effectieve opslagsystemen en –technologieën ontwikkeld. Daartoe behoren:

 • Palletstellingen. Systeem dat het mogelijk maakt om enkelvoudige artikelen of gepalletiseerde artikelen hoog op te slaan.
 • Legbordstellingen. Systeem voor niet-gepalletiseerde artikelen, bestaande uit horizontale panelen die tussen verticale staanders zijn gemonteerd en aan de zij- en achterkant met beugels of panelen worden gesteund.
 • Ladesystemen. Opslagladen, geplaatst in kasten of legbordstellingen die ideaal zijn voor kleinere artikelen.
 • Doorrolstellingen. Stellingen waarin pallets of dozen over schuingeplaatste rollen op basis van zwaartekracht naar voren rollen. De kanalen waarin de pallets of dozen zich bevinden, worden langs de achterzijde aangevuld, wat leidt tot een ‘first in / first out’ (FIFO) opslagsysteem.
 • Horizontale carrousels. Bestaat uit bakken die bevestigd zijn aan een ovaalvormige constructie die door horizontale rotatie de juiste opslaglocatie naar de operator brengt. Dankzij dit geautomatiseerde opslag en orderpicksysteem wordt onproductieve reis- en zoektijd geëlimineerd.
 • Verticale carrousels. Bestaat uit een aantal trays die verticaal roteren – vergelijkbaar met een reuzenrad. Dit geautomatiseerde opslag- en orderpicksysteem brengt de opgeslagen artikelen veilig en snel op een ergonomisch ontworpen werkplek, zodat de operator niet hoeft te lopen en zoeken naar artikelen.
 • Verticale liftsystemen. Een gesloten automatisch opslag- en orderpicksysteem dat bestaat uit twee kolommen met trays en een lift in het midden. De lift pakt geheel automatisch de juiste trays uit beide kolommen en presenteert ze aan de operator via een opening op heuphoogte, waardoor reis- en zoektijd wordt geëlimineerd.

Elke opslagmethode heeft verschillende voordelen die betrekking hebben op het ruimtebeslag, het uitbreidingsgemak, de capaciteit, de productiviteit, de accuraatheid, het voorraadbeheer en de ergonomie, zoals blijkt uit tabel 1.

Tabel 1: Vergelijking van opslagsystemen:
Criteria: 5=beste, 4=uitstekend, 3=beter, 2=goed, 1=redelijk

Voordelen LadeSysteem Legbord PalletStelling DoorrolStelling HorizontaleCarrousel VerticaleCarrousel VerticaleLiftsysteem
Ruimtebeslag 3 1 2 2 4 5 5
Capaciteit 1 1 3 2 5 3 4
Productiviteit 1 1 1 2 5 3 4
Accuraatheid 2 2 3 2 5 4 5
Voorraadbeheer 3 1 3 3 3 4 4
Ergonomie 1 1 1 2 4 5 5
Uitbreidbaarheid 5 5 5 4 4 3 4

Door de specifieke voordelen van de verschillende opslagmethodes te relateren aan de geclassificeerde voorraad uit stap 1, moet het relatief eenvoudig zijn om te bepalen welke opslagmethode het best past bij elke categorie. Als we kijken naar de pickfrequentie (snel, medium, langzaam, of ultralangzaam), ziet het overzicht van ideale opslagmethoden per pickeenheid (pallet, doos of item) eruit als volgt:

Tabel 2: Opslagmethoden per pickeenheid
Palletpicking
 • Palletstelling (snel- en mediumlopers)
 • Palletdoorrolstelling (snel- en mediumlopers)
Casepicking
 • Doorrolstelling (snellopers)
 • Horizontale carrousel (medium- en langzaamlopers)
 • Palletstelling (langzaam- en ultralangzaamlopers)
 • Legbordstelling (langzaam- en ultralangzaamlopers)
Itempicking
 • Doorrolstelling (snellopers)
 • Horizontale carrousel (snel- en mediumlopers)
 • Verticale carrousel (mediumlopers)
 • Verticaal liftsysteem (langzaamlopers)
 • Legbordstelling (ultralangzaamlopers)
 • Ladesysteem (ultralangzaamlopers)

Stap 3: Automatiseer om kosten te reduceren

Geautomatiseerde opslag- en orderpicksystemen kunnen bijdragen aan verdere optimalisatie van order fulfilment. Zoals aangegeven bij stap 1, concentreren de meeste bedrijven hun inspanningen en investeringen op de snellopers. Dat betekent dat tachtig procent van de voorraad – inclusief medium- en langzaamlopers – niet wordt geoptimaliseerd. Dat is dus een gebied waarop verdere kansen liggen voor reductie van werklast, tijd en kosten.

Automatisering levert de volgende voordelen:

 • Hogere productiviteit – Stijging van het aantal picks per persoon per uur met percentages die oplopen tot 600 procent, terwijl arbeidskosten worden gereduceerd.
 • Forse ruimtebesparing – Maar liefst 30 tot 85 procent minder vloeroppervlakte, mogelijk door maximaal gebruik te maken van de hoogte van het warehouse.
 • Meer capaciteit – Kortere doorlooptijden en latere cut-off tijden.
 • Minder fouten – Door gebruik van ondersteunende technologieën zoals pick-to-light neemt het aantal fouten af, waardoor een accuraatheid van meer dan 99,9 procent tot de mogelijkheden behoort.
 • Verbeterde voorraadbeheer – Betere en betrouwbaardere informatie over de beschikbaarheid en de locatie van voorraden.
 • Verbeterde ergonomie – Orderpickers bukken en reiken veel minder door artikelen te presenteren op de juiste ergonomische werkhoogte, de zogenaamde gouden zone (op heuphoogte).

Stap 4: Wijs voorraad toe aan juiste opslaglocaties

Slotting is het proces waarbij voor elk artikel de optimale opslaglocatie in het warehouse, en meer in het bijzonder binnen het opslagsysteem, wordt bepaald. Optimaal kan in dit verband wijzen naar verschillende doelstellingen, die leiden tot een maximale efficiëntie en opslagcapaciteit. Veel voorkomende doelstellingen:

 • Minder ruimtebeslag
 • Minimalisatie van de hoeveelheid handling
 • Grotere productiviteit
 • Betere verdeling van werklast
 • Betere voorraadbetrouwbaarheid en accuraatheid
 • Betere ergonomie
 • Minimalisatie van reistijden
 • Reductie van zoektijden

Slotting wordt in de praktijk vaak gezien als een ‘ondankbare taak’. De reden is dat hiervoor data nodig zijn, veel data over voorraadbewegingen, minimaal van één jaar inclusief seizoenspatronen en een prognose van de toekomstige voorraadgroei. Bedrijven met een warehouse management systeem (WMS) beschikken vaak al over geïntegreerde ondersteuning op het gebied van slotting of kunnen die met een aanvullende module toevoegen. Voor bedrijven zonder een WMS is stand-alone slotting software beschikbaar, maar soms volstaat een eenvoudig spreadsheetprogramma als Excel. Indien nodig kan een externe consultant worden ingehuurd om de data te analyseren en een slottingadvies te genereren.

De data die voor slotting nodig is, moet in ieder geval bevatten:

 • Orderpickmethode per artikel
 • Aantal pallets, dozen en aangebroken dozen van elk artikel
 • Aantal hits per artikel (aantal keren dat een artikel is gepickt)
 • Artikelnummers en artikelomschrijvingen
 • Pickhoeveelheden (het aantal artikelen per order)
 • De artikelen die vaak gelijktijdig worden gepickt
 • Afmetingen en gewichten van artikelen
 • Totale aantal items per artikel, inclusief minimum voorraadniveau en bestelhoeveelheid

Gewapend met de voorraadinformatie die al eerder is geclassificeerd op basis van orderpickfrequentie, kan nu een slotting plan worden gemaakt. Wijs eerst elk artikel toe aan de juiste opslagmethode (zie stap 2), gebaseerd op pickfrequentie. Dat betekent dat snel- en mediumlopers moeten worden toegewezen aan de opslagsystemen die het best bereikbaar zijn, terwijl de langzaam- en ultralangzaamlopers kunnen worden opgeslagen in verder weggelegen zones.

Bepaal vervolgens waar elk artikel binnen het opslagsysteem moet worden neergelegd. Daarbij kunnen zich beperkende randvoorwaarden voordoen, denk aan artikelen die vanwege hun gewicht of afmetingen niet in het ideale opslagsysteem passen. Denk ook aan de wijze waarop de artikelen worden gepickt – met de hand, via een trap of een heftruck bijvoorbeeld. Houd daarnaast rekening met groepen artikelen die vaak gelijktijdig worden gepickt, bijvoorbeeld omdat ze worden gebundeld in een kit.

Voor mediumlopers is twintig dagen voorraad een veel gebruikte vuistregel. Als er minder dan twintig dagen voorraad ligt, is vaak onevenredig veel tijd nodig voor het aanvullen van de voorraad. Als er meer dan twintig dagen voorraad ligt, is dat een signaal dat het betreffende artikel kostbare ruimte bezet houdt die beter op andere wijze kan worden gebruikt.

Stap 5:  Breng processen in kaart voor maximale capaciteit en minimale werklast

Nu een slotting plan is gemaakt, is het belangrijk om te kijken naar alternatieve orderpickmethodes die de workflow nog verder kunnen verbeteren. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Batchpicking – Grouperen van meerdere orders tot kleine batches, die meestal tussen de vier en twaalf orders omvatten. Orderpickers kunnen alle orders uit een batch tegelijkertijd verzamelen, waarbij ze gebruik maken van een samengestelde orderpicklijst. “Batchpicking-systemen maken soms gebruik van ingewikkelde beslisregels om zo slim mogelijk batches samen te stellen. In operaties met maar weinig picks per order zorgt batchpicking voor een grote reductie van reistijden omdat orderpickers nu meer picks in hetzelfde gebied kunnen maken.”
 • Zonepicking – Opdelen van het orderpickgebied in aparte secties of zones. Elke orderpicker wordt toegewezen aan een zone en pickt alleen artikelen in zijn eigen gebied. Orders bewegen van de ene zonde naar de andere, een methode die bekend staat onder de naam ‘pick-and-pass’. Deze aanpak “is het meest effectief in grote operaties met een groot aantal artikelen, een groot aantal orders en een laag tot gemiddeld aantal picks per order. Verschillende zones kunnen worden ingericht met verschillende orderpicksystemen, denk aan een geautomatiseerd systeem in de ene en een manueel systeem in de andere zone.”
 • Wavepicking – Wavepicking, ook bekend als parallel picking, is een variatie op de twee vorige methodes, waarbij in alle zones gelijktijdig wordt gepickt en waarbij de artikelen later worden geconsolideerd tot volledige orders. “Operaties met een groot aantal artikelen op voorraad en met een gemiddeld tot hoog aantal picks per order kunnen baat hebben bij deze methode. Wavepicking kan ook worden gebruikt om orders per vervoerder, route of regio te bundelen.”

Slotting kan ook worden gebruikt om bottlenecks in bepaalde zones te elimineren. Hoewel het op papier een goed idee kan zijn om alle snellopers in één gang van één zone bij elkaar te plaatsen, kan dit in de praktijk leiden tot congestie en tijdverlies. Dan is het verstandiger om de snellopers over de verschillende zones te verspreiden. Dat vergroot de capaciteit en zorgt ervoor dat zones met weinig activiteit beter worden benut.

Stap 6: Integreer bedrijfssystemen voor maximale transparantie

Probeer voor zover mogelijk alle beschikbare bedrijfssystemen zoveel mogelijk te integreren met de slotting software om het orderpickproces te stroomlijnen en het voorraadbeheer te verbeteren. Denk aan ERP-systemen, warehouse management systemen (WMS), warehouse control systemen (WCS) en labor management systemen (LMS). Dat kan leiden tot verschuiving van cut-off tijden en meer inzicht in belangrijke partners in de logistieke keten, zoals leveranciers en vervoerders.

Daarnaast levert integratie een enorme tijdsbesparing op in het beheer van de voorraadinformatie die noodzakelijk is voor optimalisatie van het order fulfilment-proces (zoals beschreven in stap 4). Als deze systemen aan elkaar gekoppeld zijn, is handmatig invoeren van data niet meer nodig, terwijl tegelijkertijd meer zicht op de voorraad ontstaat. Met geïntegreerde IT-systemen is het bovendien mogelijk om met één klik informatie te aggregeren en presenteren in een enkel rapport, zonder dat daarvoor verschillende systemen moeten worden geraadpleegd.

Tot slot maakt integratie het mogelijk om van slotting een terugkerend proces te maken, noodzakelijk om de toewijzing van artikelen aan opslaglocaties aan te passen aan veranderingen in het assortiment, speciale marketingacties of seizoenspatronen.

Vraag de gratis whitepaper aan voor nog meer info over dit onderwerp:
In zes stappen naar optimaal order fulfilment

Reageer op dit artikel