artikel

Mediq investeert in voorraadkennis van medewerkers

Warehousing

Mediq investeert in voorraadkennis van medewerkers

Vijftien medewerkers van Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg, gaan een custom-made Minor Voorraadoptimalisatie van Slimstock volgen. De deelnemers zijn key users van businessunits van Mediq die met Slim4 werken. Via de opleiding, gegeven door Paul Durlinger, wil Mediq de interne kennis over voorraadoptimalisatie vergroten en op termijn meer afstemming en standaardisering op dit gebied realiseren.

In het ruim honderdjarige bestaan is Mediq uitgegroeid tot een internationale onderneming in de zorg, met ruim 7100 medewerkers actief in veertien verschillende landen. Zes jaar geleden implementeerde de onderneming in Nederland Slim4, het voorraadoptimalisatiepakket van voorraadspecialist Slimstock. Dat beviel zo goed dat de software inmiddels wereldwijd wordt uitgerold bij alle business units van Mediq. Momenteel is Slim4 in negen landen geïmplementeerd.

Processen op termijn standaardiseren

Group manager supply chain René Vollebregt van Mediq vertelt dat vijftien key users van de verschillende business units binnenkort de Minor Voorraadoptimalisatie van Slimstock gaan volgen. “We willen dat deze opleiding hun kennis over voorraadoptimalisatie en over Slim4 vergroot. Daarnaast wisselen ze tijdens de opleiding informatie met elkaar uit waardoor ze de situatie bij andere businessunits beter leren kennen. Dat is belangrijk. Een goede verbetering op het gebied van voorraadoptimalisatie bij de ene businessunit, zal namelijk vaak ook goed werken bij de andere unit. Hierdoor komt er meer eenheid in de wijze waarop in de verschillende landen voorraad wordt beheerd en kunnen we processen standaardiseren.”

Opleiding aan de hand van praktijkcases

De Minor Voorraadoptimalisatie van Slimstock is een training op hbo-niveau. Doelgroep zijn supply chain managers, voorraadbeheerders en logistieke en operationele managers. In het opleidingstraject komen zowel strategische, tactische als operationele aspecten van een optimale voorraad aan de orde. Onderwerpen als forecasting, het sturen op de juiste KPI’s en assortimentsbeheer worden besproken aan de hand van praktijkcases, ingebracht door de deelnemers zelf. Normaal gesproken bestaat het opleidingstraject uit tien dagen van acht uur, verspreid over een periode van twaalf maanden. Omdat de deelnemers aan de op maat gemaakte Minor voor Mediq uit de hele wereld afkomstig zijn, is de cursusduur voor hen enigszins aangepast. Zij volgen de opleiding in elf dagen verspreid over zes maanden.

Inzoomen op de specifieke situatie bij Mediq

Het bespreken en uitwerken van praktijkcases is voor Vollebregt een van de belangrijkste onderdelen van de opleiding: “Het is een zeer interactieve training gericht op de eigen praktijksituatie van de deelnemers. In dit geval is dat dus de specifieke situatie op het gebied van voorraadbeheer bij onze businessunits. Van tevoren stellen de deelnemers persoonlijke leerdoelen vast, waar ze vervolgens actief op gecoacht worden. Er wordt diep ingezoomd op de eigen werkomgeving, mogelijke knelpunten en hoe je die kunt verbeteren.  Kortom, belangrijke informatie om de voorraad van Mediq te optimaliseren en tegelijkertijd de servicegraad te verhogen. Tussen de opleidingsdagen door passen de deelnemers de geleerde theorie toe in  hun dagelijks werk. Op die manier wordt er een duidelijke vertaalslag gemaakt van conceptueel denken naar operationeel handelen. Tijdens de bijeenkomsten worden vervolgens de best practices uitgewisseld en de theorie verder uitgebreid.”

Efficiënter beheer en betere stroomlijning

De deelnemers aan het opleidingstraject worden na afloop getoetst aan de hand van een eindpresentatie. Degenen die het examen met goed gevolg afleggen ontvangen een certificaat. Vollebregt verwacht de investering in de opleiding terug te verdienen door een efficiënter beheer en betere stroomlijning van de voorraad. “Daarnaast hebben  we straks zelf veel meer kennis over voorraadbeheer in huis. Daardoor kunnen we onafhankelijker opereren en meer werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.” De opleiding van de Mediqmedewerkers start deze maand. In september hopen ze hun certificaat te behalen.

Reageer op dit artikel