artikel

Automotive grossiers krijgen logistieke training

Warehousing

Automotive grossiers krijgen logistieke training

Reserveonderdelen voor auto’s moeten snel, efficiënt en met hoge betrouwbaarheid aan garage- en schadeherstelbedrijven geleverd worden. Tijdens de Grossiers Management Training van AMT (Auto & Motor Techniek) Live, op 18 en 19 november, geven Jan Kraaijeveld, voorraadspecialist van Slimstock, en Donald Houben, managing director van Consafe Logistics Benelux tekst en uitleg over de wijze waarop grossiers hun voorraad kunnen optimaliseren en de efficiency in het magazijn verbeteren.

De automotive aftermarkt is een bijzondere markt waarvan de logistieke keten nog vrij traditioneel is ingericht. Het grootste gedeelte van de reserveonderdelen voor auto’s wordt door de fabrikanten geleverd aan distributeurs en groothandels. Van daaruit gaan de spare parts naar grossiers die zelf voorraad aanhouden. Zij verzorgen vervolgens de verkoop en fijnmazige distributie aan autodealers en garage- en schadeherstelbedrijven. In deze supply chain zijn korte levertijden en een hoge leverbetrouwbaarheid van groot belang. Consumenten willen namelijk dat hun auto snel gerepareerd wordt. Hiervoor is een efficiënte inrichting van alle onderdelen van de keten van cruciaal belang.

Klanten optimaal bedienen

“Als een klant een lampje nodig heeft, verlangt hij dat een grossier dat direct kan leveren”, zegt voorraadspecialist Jan Kraaijeveld van Slimstock. “Maar op een bepaald model koplamp wil een reparateur best een half dagje wachten en op een motorblok misschien wel enkele dagen.” Volgens Kraaijeveld blijkt hieruit dat iedere grossier geconfronteerd wordt met de vragen wat er op voorraad moet zijn en wat besteld kan worden bij de distributeur: “Alleen de grossier met een optimale voorraad kan zijn klanten goed bedienen. Bijkomend voordeel van een geoptimaliseerde voorraad is dat er geen onnodige artikelen op de plank liggen. Hierdoor bespaart een grossier ruimte en natuurlijk ook op de kosten die veroorzaakt worden door het aanhouden van een grote voorraad.”

Optimale voorraad heeft te maken met strategie

Er zijn diverse factoren die een rol spelen bij het samenstellen van zo’n optimale voorraad. Bijvoorbeeld het seizoen (zo zal in het najaar zal de vraag naar winterbanden toenemen, terwijl er in het voorjaar vooral zomerbanden worden gemonteerd), trends in de markt en de prijs van een bepaald artikel. Daarnaast is de optimale voorraad afhankelijk van de strategie die een grossier kiest. Zo zal een koplampspecialist ook de koplampen van bepaalde zeldzame auto’s op voorraad willen hebben, terwijl een generieke grossier alleen koplampen op de plank heeft liggen die veel verkocht worden.

Goede beslisregels zijn belangrijk

“Er is dus een direct verband tussen strategie en operatie”, zegt Kraaijeveld. “Voor optimaal voorraadbeheer zijn goede beslisregels nodig. Wat koop ik in, wanneer en in welke hoeveelheden. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van die beslisregels. Dat doen we met ondersteuning van Slim4, ons softwarepakket dat de verkoopgegevens van een leverancier analyseert en voorspellingen maakt van de vraag naar bepaalde onderdelen. Hierdoor is het mogelijk de bestellingen van de klant en de voorraad in het magazijn nauwkeurig op elkaar af te stemmen.”

Strategische keuzes voor grossiers

Tijdens zijn presentatie op de Grossiers Management Training op 18 en 19 november gaat Kraaijeveld  in op de strategische keuzes waarvoor de grossier staat en de invloed daarvan op de voorraad die aangehouden moet worden. Ook zal hij de nadelige consequenties in kaart brengen van een te grote voorraad en een zesstappenplan presenteren om de voorraad te optimaliseren: “De voorraad van een grossier moet als het ware meebewegen met de hartslag van het bedrijf. Ik probeer tijdens mijn presentatie inzichtelijk te maken op welke wijze grossiers dat voor elkaar kunnen krijgen.”

Zo efficiënt mogelijk inslaan, opslaan en distribueren

Toch is een grossier niet klaar als de voorraad is geoptimaliseerd. Het is ook noodzakelijk dat de reserveonderdelen zo efficiënt mogelijk worden ingeslagen, opgeslagen en gedistribueerd. Donald Houben, managing director van Consafe Logistics Benelux, vertelt dat met name voor grotere grossiers een WMS daarbij uitkomst kan bieden: “Er zijn nog veel bedrijven die de inslag van onderdelen handmatig controleren, spare parts zomaar ergens opslaan en artikelen verzamelen met behulp van geprinte picklijsten. Voor kleine grossiers voldoet deze werkwijze misschien en is de investering in een WMS te groot. Maar bij grote grossiers met een magazijnoppervlak van ten minste 4000 m2 is zo’n aanpak niet erg efficiënt. Zij kunnen met behulp van een WMS hun operationele processen verbeteren.”

Geautomatiseerde controle en registratie

Met ondersteuning van een WMS kunnen spare parts in het magazijn worden gepickt met behulp van barcodescanning. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt en vindt controle en registratie geautomatiseerd plaats. Ander voordeel van een WMS is dat er een directe koppeling kan worden gemaakt met distributeurs, waardoor er bijvoorbeeld elektronisch besteld kan worden of voorraden automatisch aangevuld kunnen worden. “En als bekend is wat de snellopers van een bepaald magazijn zijn, kunnen de locaties gewijzigd worden om de looproutes van de medewerkers in te korten. Ook dat draagt bij aan een verbetering van de efficiency en een verlaging van de operationele kosten. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat een WMS zichzelf op termijn terugverdient.”

Ins en outs van een WMS

Tot slot noemt Houben ook de voordelen van een WMS op het gebied van track- en tracing. “Op artikelniveau zijn alle gegevens, van inkoop tot uitlevering, bekend. Dan is bijvoorbeeld in geval van een terugroepactie direct bekend wie een bepaald onderdeel heeft gekocht. Hierdoor kan er snel actie worden ondernomen. Zonder WMS is dat veel lastiger.” Tijdens zijn presentatie op de Grossiers Management Training zal Houben op luchtige wijze de voordelen van  een WMS voor de automotive aftermarket toelichten. Daarnaast zal hij ingaan op het WMS van Consafe, een multisite WMS waarmee een grossier gelijktijdig meerdere filialen kan aansturen.

Software slim aan elkaar koppelen

Directeur Ben Maartense van Auto Electra zal een van de deelnemers zijn aan de Grossiers Management Training. Hij vertelt dat zijn bedrijf 28 fulltime medewerkers telt en beschikt over vestigingen in Naaldwijk en Delft: “Vier keer per dag leveren we auto-onderdelen af bij auto- en schadeherstelbedrijven. Het snel beschikbaar zijn van deze onderdelen is erg belangrijk. Daarom hebben we enkele jaren geleden flink geïnvesteerd in uitbreiding en modernisering van ons magazijn.” Auto Electra gebruikt software van Deltec voor de aansturing van de operationele processen. Dit pakket biedt tevens ondersteuning voor het optimaliseren van de voorraad: “Dat doen we ook vanuit onze ervaring en door gebruik te maken van een flinke portie gezond verstand”, aldus Maartense.

Van tevoren onderdelen aanleveren

Het lijkt hem interessant om tijdens de Grossiers Management Training meer informatie te krijgen over manieren om processen te optimaliseren: “Daarnaast ben ik geïnteresseerd in mogelijkheden om software van grossiers en garagebedrijven slim aan elkaar te koppen. Dan is namelijk van tevoren bekend welke onderdelen wanneer nodig zijn en beschikt het autobedrijf al over de onderdelen op het moment dat de auto van haar klant de brug op gaat. Ik denk dat we daar in de nabije toekomst naar toe moeten.”

Op dinsdag 18 november en woensdag 19 november 2014 organiseert AMT (Auto & Motor Techniek) hét live kennisevenement voor ondernemers en autotechnici van autoservicebedrijven. De Grossiers Management Training is één van de onderdelen van dit evenement en gratis bij te wonen. Meer informatie over de Grossiers Management Training vindt u door op deze link te klikken.

Reageer op dit artikel