artikel

Aansturing van mechanisatie: WCS of WMS?

Warehousing

Aansturing van mechanisatie: WCS of WMS?

Mechanisatie van het warehouse komt steeds meer binnen ieders handbereik. De belangrijkste nadelen zoals star en duur raken langzamerhand achterhaald. De vraag is wat de beste manier van aansturen zou moeten zijn: een WCS of een WMS?


Artikel uit: Logistiek Magazine juni 2014


De meest voor de hand liggende reden om voor mechanisatie te kiezen is de besparing op personeel en/of ruimte. Daarnaast wordt een hogere leverbetrouwbaarheid vaak genoemd. Meer aanbod in material handling oplossingen – de afgelopen maand gehouden vakbeurs CeMAT in Hannover stond er bol van – zorgt voor meer concurrentie en dus een snellere terugverdientijd. Maar over de aansturing van een gemechaniseerd systeem bestaat nog wel veel onduidelijkheid.

Maatwerkoplossing

De mechanische oplossingen die de afgelopen decennia in gebruik zijn genomen, maken veelal gebruik van een Warehouse Control System (WCS) voor de softwarematige aansturing. Veelal is dit een maatwerkoplossing. Het WCS is de schakel tussen het Warehouse Management System (WMS) en de werkvloer. Het synchroniseert de activiteiten van verschillende gemechaniseerde systemen in het magazijn met de beschikbare arbeidscapaciteit en de goederenstroom. Op basis van business rules en realtime gegevens zorgt het WCS voor het balanceren, beheren en monitoren van taken van deze gemechaniseerde systemen en grijpt in bij uitzonderingen.

Een gelaagde aansturing van het magazijn waarin het WMS en het WCS een rol spelen, lijkt veel op een symfonieorkest. De componist (ERP) componeert het muziekstuk (de order). Vervolgens zorgt de dirigent (WMS) samen met de leden van het orkest (de logistieke operatie) voor de uitvoering. De eerste violist (WCS) vertegenwoordigt de violisten (de mechanisatiesystemen). Zij vormen de onmisbare melodiegroep.

Maar is een WCS altijd noodzakelijk? Dat hoeft niet zo te zijn. Bijgaand voorbeeld laat zien wat de opties zijn.

Opslag in liftmodules

Stel dat u producten met kleine afmetingen verkoopt en u biedt uw klanten een breed assortiment aan. Dit vertaalt zich (fictief) naar een magazijn met 6.000 picklocaties en 200 bulklocaties. U gebruikt uw ERP-systeem voor de zeer beperkte logistieke aansturing van het magazijn met slechts één vaste locatie per artikelnummer. De pickopdrachten worden door het ERP-systeem op alfabetische locatievolgorde geprint. Voor de bulklocatieregistratie gebruikt u een Excel spreadsheet.

Volgens de praktijkvuistregel maakt de looptijd 50 tot 70 procent van de totale orderpicktijd uit. U heeft berekend, dat met een investering in een goods-to-man oplossing in de vorm van een drietal verticale liftmodules de terugverdientijd van het systeem voor uw situatie heel interessant is om voor te kiezen.

De leverancier van de liften heeft een eigen WCS voor de aansturing ontwikkeld. Locatiebeheer is een van de basisfunctionaliteiten van dit WCS. Het WCS moet immers weten welk artikel op welke locatie(s) in opslag ligt. Voor het orderpicken moet volgens het FIFO-principe de juiste locatie worden aangesproken. Om de snelheid van de liftmodules optimaal te benutten, zorgt het specifieke WCS voor het dagelijks automatisch positioneren van de schappen op basis van omloopsnelheid van de artikelen.

Alternatief 1

De liftleverancier geeft aan, dat de software eenvoudig kan worden uitgebreid, zodat het locatiebeheer ook voor de bulklocaties kan worden gebruikt. Met deze eenvoudige aansturing is een WMS niet beslist noodzakelijk. Het ERP-systeem kan het WCS rechtstreeks aansturen en u bent meteen van Excel af.

Alternatief 2

Wellicht bent u al eerder tot de conclusie gekomen, dat het ERP niet aansluit bij een optimale aansturing van het magazijn. Daarom beschikt u al jaren over een WMS, dat met het ERP communiceert. Het WCS zal onder het WMS komen. Omdat zowel het WMS als het WCS aan locatiebeheer doet, zal goed moeten worden afgesproken op welk niveau het WMS de locaties in de liftmodules nog gaat beheren.

Ander assortiment

U beschikt inmiddels een paar jaar over de hierboven geschetste oplossing ERP, WMS en WCS voor de liften. Door een wijziging van de verkoopstrategie gaat u nu ook meer volumineuze artikelen verkopen, die uit doorrolstellingen moeten komen. Dit heeft een grote impact op uw logistieke operatie. U heeft daarom een nieuw logistiek concept bedacht met zonepicking en u wilt de gepickte producten in orderbakken via transportbanen automatisch door het magazijn laten transporteren.

Om bij de doorrolstellingen papierloos te kunnen werken, gaat u een pick-to-light systeem implementeren. Dit vereist een goede timing en onderlinge afstemming tussen het transportsysteem, het pick-to-light systeem en de liften. Daar kan een system integrator voor zorgen en die levert daarvoor ook het bijbehorende WCS. Dat betekent twee WCS-systemen, die voortdurend met zowel elkaar als met het bovenliggende WMS moeten afstemmen. Als alternatief kunt u er ook voor kiezen het WCS van de system integrator tevens de liften te laten aansturen. Of de WMS-leverancier een nieuw WCS laten aanbieden.

Meer dan functionaliteit

Uit dit voorbeeld blijkt, dat de juiste keuze afhankelijk is van de aanvliegroute (met of zonder WMS), de fasering (een totaaloplossing of stapsgewijs) en de complexiteit van het logistieke concept (zoals het aantal verschillende mechanisatiesystemen). Het groeiende aanbod van WCS-software door WMS-leveranciers, gespecialiseerde WCS-leveranciers en system integrators maakt een juiste keuze niet makkelijker. De scheidslijn tussen WMS en WCS wordt vager en functionaliteiten overlappen elkaar steeds meer. Een goede WMS-pakketselectie gaat dus niet meer alleen over de gewenste functionaliteiten. De flexibiliteit van de beoogde mechanische oplossing en de fasering van de implementatie mag niet ontbreken in een goede afweging over WCS of WMS.

Zie ook Link-discussie: Krijg je met mechaniseren er niet een softwareprobleem bij?

Lees ook: Batch picking, zone picking, wave picking: voorkom WMS-begripsverwarring

Reageer op dit artikel