artikel

Winterwarm koppelt lean en erp aan boerenverstand

Warehousing

Winterwarm koppelt lean en erp aan boerenverstand

Winterwarm, producent van industriële ‘heaters’, ontwikkelde een EDI-koppeling en rolde een nieuw ERP uit. Eén van de resultaten is, dat het Winterswijkse bedrijf nu met veertig procent minder tussenvoorraad vooruit kan.Uit: Logistiek Magazine, februari 2014Het gebeurt niet al te vaak dat een bedrijf zijn eigen werkwijze en aansturing zo grondig herziet. “De tijd was er rijp voor. De directeur van het bedrijf heeft visie, hij wil vooruit kijken en zag dat er de nodige efficiencykansen lagen”, aldus Frans Mul, bedrijfsleider van Winterwarm. De visie waar Mul het over heeft, zorgde voor een gedaantewisseling binnen de muren van het bedrijf. De logica, ondersteund met onder andere Kanban-kaarten, kwam in de plaats van een werkwijze die onvoldoende in staat was om innovatie te ondersteunen. Volgens de bedrijfsleider is één van de belangrijkste veranderingen de toegenomen vrijheid van het personeel om verbetersuggesties in te dienen.

Productie verdelen

De start van het ingezette verbetertraject werd ingeluid door een presentatie van een TNO-adviseur. Mul: “Dat inspireerde enorm. We hebben hem uitgenodigd om te zien hoe we hier een montage-afloopschema konden instellen, waar we welke machine het beste zouden kunnen plaatsen en hoeveel tussenvoorraad we nu werkelijk nodig hebben. Hier kwam vooral veel meetwerk bij kijken.”
Het resultaat is dat Winterwarm de luchtverwarmers nu per toestel bouwt. “De tussenruimte tussen het ene en het andere werkstation biedt ruimte aan maximaal drie heaters, waarmee we de doorlooptijd hebben verkort.”

Al vroeg in het veranderingsproces werd ook de selectie van een nieuw ERP gestart. De leverancierskeuze was daarbij de eerste stap. “We hebben hierbij Exact, SAP en Microsoft vergeleken en de keuze laten vallen op Exact. Aanvullend vonden we A.B. Software & Consultancy als implementatiepartner het beste bij onze wensen en eisen passen. Gezamenlijk hebben we een blauwdruk van de bedrijfsprocessen gemaakt en het systeem zo ingericht zodat het onze leanprocessen goed ondersteunt.”

Flexend personeel

Op de werkvloer zelf zijn de grootste successen volgens de bedrijfsleider behaald door meer personeel te laten ‘flexen’. “We laten onze mensen werken waar er ruimte is. Het flexen hebben we kunnen bewerkstelligen door opleidingen aan te bieden. De productiehandelingen zijn grotendeels routinematig werk. Dat maakt ook de inzet van uitzendkrachten eenvoudiger wanneer de capaciteit hierom vraagt. Het kost ons één tot twee weken om een uitzendkracht op te leiden.” Als een productiemedewerker in het verleden liet blijken goed te kunnen ponsen, werd daar vrijwel continu gebruik van gemaakt. “We hebben situaties meegemaakt waarin we op die manier tot een half jaar voorraad produceerden aan plaatwerkdelen. Dat hebben we rigoureus gewijzigd.”

Winterwarm houdt de exacte voorraad plaatwerkdelen vandaag de dag niet meer bij. Tegenwoordigwordt een vast waarde gehanteerd. Het Kanban-systeem zorgt ervoor dat als er een rolcontainer aan voorraad leeg is, Winterwarm een nieuwe container produceert. “We maken alleen wat we nodig hebben. Mocht er inderdaad een probleem met de toelevering aan staal ontstaan, dan beschikken we binnen de groep bedrijven waartoe we behoren over een eigen leverancier.” De maximale voorraad die Winterwarm nu aanhoudt, is voldoende voor de productie van dertig producten per dag per type toestel. Het resultaat van deze verandering is, dat er een behoorlijke hoeveelheid kapitaal uit de keten is gehaald.

Grijpvoorraad

De MRP-module in het ERP, Winterwarm selecteerde hiervoor Exact Globe, maakt volgens Mul goed inzichtelijk welke verkooporders er zijn en welke producten er te bouwen zijn. De producent gebruikt het ERP niet voor het heel nauwkeurig bijhouden van de voorraad aan onderdelen. De grijpvoorraad is op verzoek van Mul in het systeem als één kostenpost terug te vinden. “Vroeger hingen we complete stuklijsten aan een eindartikel. Als je te maken kreeg met een wijziging, dan diende je door dertig stuklijsten heen te gaan. Nu passen we niet meer dan een basisartikel aan, alleen het eindproduct is specifiek.” De adoptie van lean zorgde er ook voor dat deze versimpeling mogelijk werd. “Het is een combinatie van boerenverstand en de kunst van het weglaten.”

.Een ander voorbeeld van het boerenverstand waar Mul het over heeft, is te vinden in het verwerkingsproces van de metalen platen voor de behuizing van de heaters. De toegenomen efficiëntie zit hem in, op het oog, kleinere zaken. “Wanneer je een plaat voor de productie niet vet of vuil maakt, hoef je hem voor het spuiten ook niet te ontvetten. Gebruik je een voorgelakte plaat, dan wil je die bij voorkeur zonder folie ontvangen en verwerken.” En zo zijn er meer voorbeelden van slimme aanpassingen te vinden: montageboren met zes bitjes werden vervangen door zes boren met elk een eigen bitje. Gitterboxen zijn voorzien van wieltjes, zodat werknemers deze zelf kunnen rollen en niet op een heftruck hoeven wachten.

Minder administratief werk

Het nieuwe bedrijfssysteem zorgde eveneens voor een vereenvoudiging van het werk én maakte een grote reductie aan administratief werk mogelijk. Administratieve medewerkers die facturen eerder in vijfvoud uit een matrixprinter lieten rollen en van een postzegel voorzagen, kunnen nu bij wijze van spreken in de pauze de documenten verzenden. De facturering is helemaal gedigitaliseerd; facturen gaan per mail direct vanuit Exact Globe naar de klant. De overstap op een elektronische data-uitwisseling (EDI) van Centric werd geïnitieerd door de groothandelaren in de Winterwarm-keten. “We gebruiken de ontwikkelde koppeling om orders binnen te halen. Dat heeft al tot een forse besparing geleid. Het is de ERP-implementatie die het mogelijk maakte om ook te profiteren van EDI. We hebben nog de wens om ook de facturen en de pakbonnen via EDI te verzenden.”

En er is door Winterwarm nog een aantal zaken gekoppeld aan het Globe ERP. De onderneming leverde in de afgelopen decennia ongeveer 300.000 heaters in Nederland. Daarvoor levert het nog behoorlijk wat service-onderdelen. “Die maken of bestellen we op verzoek bij, of ze liggen bij een groothandel op voorraad. Als het handiger is om ze vanuit hier naar onze klanten te verzenden, dan gebruiken we de Transsmart-interface met Exact. Met dat programma kunnen we de pakketten een track en trace code meegeven.”
Ook het softwareprogramma van de webshop is via een speciaal geschreven koppeling verbonden aan Exact Globe. De bestellingen die klanten in de webshop van Winterwarm plaatsen, komen via een tweemaal daagse synchronisatie direct in het Exact ERP terecht.

Receptuur en rapportages

Hoe breed de inzet ook is, het bedrijfssysteem speelt bij de onderneming geen rol als planningstool voor de aansturing van de productie. “We houden met Globe wel de hoeveelheid ‘gereed product’ bij en de afdeling inkoop ziet de materiaalbehoefte.” Het aspect capaciteitsplanning is voor meer producerende bedrijven geen kernaspect bij de selectie van een ERP. Het uitdenken van de opbouw van artikelen en hoe de receptuur van een eindproduct of halffabricaat eruit dient te zien, is dat des te meer. “Daarbij hebben we erg bruikbaar advies gekregen van A.B. Software. We hebben bovendien wat aanvullende software laten schrijven, zoals specifieke rapportages, toegespitst op onze behoeften. Wat mij betreft zijn we nu beter dan ooit in staat om naar de toekomst te kijken en ons volledig op de innovatie van nieuwe producten te richten.”

Nu de belangrijkste processtappen zijn afgerond, kan Winterwarm zich nog meer gaan richten op de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten voor met name de sectoren tuinbouw en pluimveehouderij. Dat resulteerde in een kort tijdbestek al in verschillende nieuwe producten.

Zo werkt het bedrijf bijvoorbeeld hard aan de laatste ontwikkeling, een gesloten heater die is toe te passen in een agrarische omgeving. Ook hierbij past het de lean gedachte toe binnen het productieproces, maar de lagere productieaantallen vergen wel een kleine aanpassing van het standaard productieproces.

Reageer op dit artikel