artikel

Anton van Loon: ‘Laat keuren en certificeren over aan het bedrijfsleven

Warehousing

Anton van Loon: ‘Laat keuren en certificeren over aan het bedrijfsleven

Na bijna 22 jaar is het mooi geweest. Anton van Loon zwaait af als directeur van importeursvereniging BMWT en van de Stichting Logistica. “Ik ben niet de gemakkelijkste. Als het flauwekul is, dan zeg ik het gewoon.”

Uit: Logistiek Magazine september

Er is veel om met genoegen op terug te kijken. Als belangrijkste noemt Van Loon het BMWT Keur. Een heel groot deel van het heftruckpark in Nederland is voorzien van een label, waarop het keurmerk staat vermeld. “Ik ben er trots op, dat we een enorme marktdekking hebben op dit punt. Maar ook dat het keurmerk breed over heel veel productgroepen is ingezet en dat het proces van keuren efficiënt kan verlopen. Geen gedoe met onafhankelijke keuringsinstanties en omslachtige procedures. Gewoon zoals de APK werkt.”

Kort na zijn aantreden zag Van Loon het overheidstreven sneuvelen om te komen met een APK III voor caravans en een APK IV voor mobiele werktuigen (heftrucks onder andere). In 1993 bracht de BMWT voor haar leden zelf een keurmerk op de markt, waarop aanvankelijk veel kritiek was – ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. Maar omdat niemand gebaat was bij wildgroei kwam het BMWT Keur alsnog boven drijven. Ook binnen eigen kring was er eerst verzet en duurde het een jaar of drie voordat alle leden nut en noodzaak onder ogen zagen.
Nu ondergaan op jaarbasis 240.000 werktuigen in verschillende productengroepen het keuringsysteem van de BMWT-leden en soms ook van niet leden. Het plafond is nog niet bereikt volgens Van Loon. Zeker 10 tot 15 procent van de heftrucks rijdt rond zonder een verplichte jaarlijkse keuring.

“De heftruck is op dit gebied andere productgroepen als hoogwerkers en graafmachines toch ver voor. In die wereld hebben veel klanten een eigen technische dienst, die niet volgens een vastgelegd keuringsregime werken. In de logistiek kom je dat bijna niet meer tegen. Die wereld is veel sterker geprofessionaliseerd op dit punt. Vergeleken met de bouw en met het wegvervoer kom je in het intern transport en opslag heel weinig zzp’ers tegen. Niet de allerlaagste prijs is bepalend, veel meer het totale kostenplaatje. Beunhazerij en merkonafhankelijke servicebedrijven hebben in de loop der tijd plaats gemaakt voor professionele aanbieders met een breed pakket aan producten en dienstverlening. De 130 BMWT-leden dekken nu 
– zeker in de heftrucksector – 95 procent van de markt af. Dat was destijds misschien rond de 70 procent.”

Hoe zou je de branche willen typeren?

“Behoudend in zekere zin. De heftruckhandel is gebaat bij continuïteit in relaties. Je ziet weinig mensen overstappen naar een andere branche om daar hetzelfde kunstje te doen. Meestal zijn ze snel weer terug. Vroeger was de verkoop vooral een kwestie van gunnen, nu zitten de verkopers tegenover professionele inkopers. Die gaan op basis van Excel-lijstjes voor de laagste prijs. Maar de aanbieders hebben veel gedaan aan toegevoegde waarde in het aftersalestraject. Daar is de logistiek manager gevoelig voor. De operatie krijgt dan toch vaak de doorslag. Het is echt een belangrijke kwaliteit als je in staat bent om iedere calamiteit bij een klant op te vangen.”

Waar moet de branche zich ontwikkelen?

“Ik verbaas me er over, dat er nog geen aanbieders zijn die alles wat zich in het warehouse beweegt uit één hand kunnen aanbieden. Op een bouwplaats is dat anders. Daar zie je wel partijen die alle benodigde apparatuur en hulpmiddelen op projectbasis ter beschikking stellen. Een warehousemanager kan echter niet alles afhandelen op basis van één factuur per maand. Je ziet wel dat grote heftruckleveranciers nu eigenlijk allemaal magazijnstellingen aanbieden. Maar veel verder gaat het nog niet. De integrale visie ontbreekt op dit punt. Dat heeft ook met servicecapaciteit te maken. Maar ik denk toch dat hier nog ruimte in zit.”

Voordat Van Loon in dienst trad bij de BMWT, was hij namens de PvdA wethouder openbare werken van de gemeente Lage Zwaluwe en zelfs twee jaar waarnemend burgemeester. De bestuurlijke ambitie in overheidsdienst schoof hij na acht jaar aan de kant. Maar het raakvlak tussen publiek en privaat bleef boeien en is een omgeving waar Van Loon wel raad mee weet. Anders dan partijgenoten, is hij een uitgesproken voorstander van een terugtredende overheid.

“Vijfentwintig jaar geleden had je van mij een ander verhaal gehoord. Maar mijn ervaring is dat de overheid geen gelukkige keuzes heeft gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld het keurings- en certificeringsbeleid. Dat wordt nu ook breed erkend. Het handhavingsbeleid schort aan alle kanten. Laat het over aan het bedrijfsleven. Ik ben een groot voorstander van zelfregulering, zolang deze maar niet in handen valt van technocraten.”

Het is juist de PvdA die recent nog vraagtekens heeft gezet bij het veiligheidsbeleid rond heftrucks. Want het aantal ongevallen stijgt nog altijd.

“We gaan daarover nog in gesprek met het ministerie. Gelukkig is het nooit gekomen tot een heftruckrijbewijs. Daar was wel ooit sprake van. Het klopt dat het aantal heftruckgerelateerde ongevallen groeit en dat is zorgwekkend. Op dit punt werkt de zelfregulering onvoldoende. Ik vind het heel teleurstellend, dat we er als aanbiedende sector niet in slagen om de handen ineen te slaan. Het staat vast, dat een groot deel van de heftruckchauffeurs zonder adequate opleiding op de heftruck zit. Mijn voorstel is om examinatoren op wettelijke basis te laten certificeren. We werken er op dit moment met de Erasmus Universiteit aan om daar wetenschappelijke onderbouwing aan te geven. Het behalen van een certificaat moet voor iedere opleider/examinator goed toegankelijk zijn, maar wel gebaseerd zijn op heldere eindtermen. Ik hoop dat veel partijen zich daar bij gaan aansluiten, zodat we tot een betaalbaar en hanteerbaar systeem komen om het niveau van examinering te borgen. Wij kunnen alleen faciliteren, bedrijven moeten hun mensen laten opleiden. Nu kan iedereen zich opleider noemen en worden trainingen voor belachelijke prijzen aangeboden. Daardoor ontstaat een cowboyachtig imago. De huidige situatie is ongelukkig voor iedereen. Maar dat wordt mede veroorzaakt door het feit, dat de overheid de logistiek ziet als een sector, zoals andere sectoren waar sociale partners het heft in handen nemen. Het gaat echter niet alleen om vervoerders, of alleen verladers. Logistiek is veel breder en niet sectorgewijs georganiseerd.”

Het schort vaak aan samenwerking tussen belangenorganisaties. Hoe komt dat?

“De cultuur is er niet naar. Iedereen heeft een eigen belang. Wij ook. Ik voel niets voor allerlei rituele dansjes. Daarin ben ik niet de gemakkelijkste. Als het flauwekul is, dan benoem ik dat ook zo. We zijn overigens met iedereen regelmatig in gesprek. Maar de BMWT is wel een vereniging van handelsbedrijven, niet aangesloten bij koepels als VNO/NCW of FME. Op dat punt zijn we bewust wat anarchistisch. Het betekent wel dat we er zelf voor moeten zorgen, dat we aan tafel komen waar dat voor onze achterban van belang is.”

Wat ga je doen na 1 november?

“Ik blijf betrokken vanuit het College van Toezicht, maar ook in het bestuur van de Piek normering bijvoorbeeld. Daarnaast ga ik voor een hulporganisatie werken, Tools for Work. Zij combineren een re-integratietraject met hulpverlening in Afrika. Hier knappen ze oude fietsen, computers en naaimachines op om ze daar naar toe te sturen. In dat hele proces komen CO2-certificaten vrij, die een handelswaarde vertegenwoordigen. Ik ga kijken in hoeverre ze daarmee een extra geldstroom op gang kunnen brengen. Verder heb ik een grote caravan gekocht en mijn vrouw beloofd daar veel gebruik van te maken.
Dat ga ik ook zeker doen.”

Anton van Loon (67)

In 1992 nam Anton van Loon het directeurschap van de BMWT over van Gerard Nuyten. In ruim twintig jaar zag hij de sector mobiel intern transport sterk professionaliseren. Dat geldt voor de lidbedrijven – importeurs van bouwmachines, heftrucks en magazijnsystemen – maar ook voor de BMWT zelf. Onder de leiding van Van Loon kwamen het BMWT Keur en BMWT Train als opleidingspoot tot volle wasdom, naast talrijke andere initiatieven, waaronder de prijs Het Veiligste Magazijn. Vanuit de Stichting Logistica heeft Van Loon namens de exposanten zeven keer de Vakbeurs Logistica vorm gegeven, in samenwerking met VNU Exhibitions. Iedere drie jaar is deze beurs het grootste podium op logistiek gebied in Nederland. Daarnaast kwam mede op zijn initiatief twee jaar geleden het Material Handling Forum tot stand, bedoeld om wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar te brengen rond innovatieve concepten en technieken. Van Loon wordt opgevolgd door Jam Hommes (48). Hommes neemt per 1 november het stokje over. Hij heeft ervaring opgedaan bij andere brancheorganisaties, onder andere in de recyclingsector. Van Loon blijft als voorzitter van het College van Toezicht betrokken bij de BMWT.

Reageer op dit artikel