artikel

WMS- en TMS-tips: inzicht in de logistieke keten

Warehousing

WMS- en TMS-tips: inzicht in de logistieke keten

Iedereen in de logistiek is op zoek naar transparantie in de keten. Hoe zorg je er voor, dat de hoeveelheid informatie een bijdrage levert aan meer inzicht? Enkele tips van experts op het gebied van WMS en TMS.

Uit: Onderdeel van uitgebreid artikel in Logistiek Magazine april

 

Transparantie dankzij de grote hoeveelheid data, die via standaard pakketten als WMS en TMS beschikbaar moet zijn. Maar hoe ga je daar mee om?
Op weg naar meer inzicht in de logistieke keten kunnen bedrijven de nodige vragen en obstakels tegenkomen. Toch zijn er tips die kunnen helpen.

 

De twee experts Jan Vieveen (TMS) en Jeroen van den Berg (WMS) kwamen tot de volgende tips:

TMS-tips

  1. Een TMS-pakket van 2 miljoen euro is niet per se beter dan software van 25.000 euro. “Veel organisaties die met een heel duur TMS werken, zouden beter af zijn met een goedkoper en goed ingericht pakket.”
  2. In het algemeen is het nuttig zoveel mogelijk bij één leverancier te betrekken, maar voor TMS is dat lastig. Zaken als fi nanciële administratie en rapportages zijn prima extern in te kopen en te integreren.
  3. Bedenk goed op welke vragen een TMS antwoord moet geven voor de implementatie van de software. Het gebrek aan fl exibiliteit bij de oude software maakt ketenintegratie bijna onmogelijk. En wil een bedrijf het alsnog, dan is ongewenst en onbetaalbaar maatwerk noodzakelijk.
  4. Kies alleen voor cloudoplossingen als deze het bedrijfsproces benaderen. Is de standaard niet fl exibel genoeg, ga dan voor een niet-cloudoplossing die beter past.

WMS-tips

  1. Bedenk voor een implementatie waaraan behoefte is: Eén systeem heeft als voordeel dat de modules gemakkelijk met elkaar communiceren. Het voordeel van meerdere best-of-breed systemen is dat ze mogelijk een betere ondersteuning bieden.
  2. Met intelligentie in de ruimte tussen WMS/TMS en ERP is veel logistieke winst te behalen. Je vlakt er bijvoorbeeld pieken mee af. “Denk aan distributed order management (DOM). Het is geen slimme afkorting, maar de afspraken tussen ketenpartners worden er wel duidelijk mee.”
  3. Een koppeling tussen ERP en WMS kan het keteninzicht verbeteren. Breng daarvoor wel in kaart waarop je wilt sturen. Leg ook verantwoordelijkheden van afdelingen en personen vast. Test veel en zorg dat de data juist blijft.
  4. Specifi ek voor 4PL-dienstverleners is het belangrijk om onafhankelijk te blijven van derden. Hiermee voorkom je eventuele belangenverstrengeling.

Lees ook: WMS-dag brengt trends en praktijk samen

Reageer op dit artikel