artikel

Wat levert deelname aan het Veiligste Magazijn op?

Warehousing

Wat levert deelname aan het Veiligste Magazijn op?

De prijs van 5.000 euro is niet de belangrijkste reden om mee te doen aan de verkiezing van het Veiligste Magazijn. Belangrijker is de mogelijkheid om met behulp van de opgedane ervaringen de veiligheid in het magazijn nog verder te verbeteren.

Meedoen aan de verkiezing van het Veiligste Magazijn is net als meedoen aan de Olympische Spelen: meedoen is belangrijker dan winnen.

 

Uit reacties van afgelopen jaren blijkt dat de deelnemers het meedoen aan de verkiezing beschouwen als een impuls om de veiligheid nog verder te vergroten. Daarnaast is deelname een extra stimulans voor het personeel om nog veiliger te werken.

Wat krijgt u terug?

Bedrijven die zich inschrijven, krijgen daarvoor het nodige terug:

 

  • Op basis van de inschrijfformulieren selecteert de jury tien bedrijven die een gratis veiligheidscheck krijgen van ervaren inspecteurs van het CCV.
  • De resultaten van deze CCV-inspecties worden teruggekoppeld in een overzichtelijk rapport, dat aanknopingspunten biedt om de veiligheid verder te versterken.
  • Alle deelnemende bedrijven krijgen gratis toegang tot de Dag van het Magazijn in november 2011. Tijdens dit informatieve congres over veilig en gezond werken in het magazijn wordt bekend gemaakt wie het Veiligste Magazijn van 2011 heeft.
  • Natuurlijk maakt elke deelnemer ook kans op 5.000 euro, de prijs voor het Veiligste Magazijn van 2011.

 

Heeft u vragen omtrent de organisatie van deze prijs, of inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Harm van Bezouw van BMWT-Keur, tel. (070) 301 01 03, mailto:h.vanbezouw@bmwt.nl.

 

Insturen deelnameformulier (zie onderaan deze pagina)

Mail, stuur of fax het formulier ingevuld naar:

Het Veiligste Magazijn
t.a.v. H. van Bezouw
Vlietweg 17u
2266 KA Leidschendam
fax. (070) 317 60 58
h.vanbezouw@bmwt.nl

 

Uw aanmelding voor het Veiligste Magazijn moet uiterlijk vrijdag 1 juni 2013 bij de organisatie binnen zijn.

Reageer op dit artikel