artikel

BMWT-keurmeester: “Risico’s worden nog vaak onderschat”

Warehousing

BMWT-keurmeester: “Risico’s worden nog vaak onderschat”

Kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade door instorten van magazijnstellingen of getroffen worden door vallende voorwerpen uit de stelling. Met enige regelmaat worden keurmeesters geconfronteerd met onveilige situaties bij magazijnstellingen. De risico’s worden nog vaak onderschat. Vooral omdat deze ook niet altijd bekend zijn, direct zichtbaar zijn of opvallen. Dat is de ervaring van BMWT-gecertificeerd keurmeester Theo van Betuw van SSI Schäfer.

De keuringsplicht van magazijnstellingen is vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 15635. Hierin staat dat er een onderhoudsplicht is voor magazijnstellingen en entresolvloeren en dat de veiligheidskeuring van stellingen door een deskundige moet plaatsvinden op drie momenten: na installatie, verplaatsing of verbouwing van de stelling, na een ernstige schade en periodiek (minimaal elke 12 maanden).

Theo van Betuw merkt dat er veel onduidelijkheid is over de wetgeving met betrekking tot de veiligheid in het magazijn. Van Betuw: “Ik ben van mening dat de Arbeidsinspectie er veel meer bekendheid aan zou moeten geven. En dat de Arbeidsinspectie op zijn minst kan beginnen met het consequent opvragen van de keuringsformulieren. Maar het moet gezegd: er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. De aandacht gaat vaak vooral uit naar nieuwbouw; dat is zichtbaar en prestigieus. Onderhoud is en blijft vaak een ondergeschoven kindje.”

Onveilige situaties

De werkgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een niet-gekeurde magazijninrichting. Door een keuring te laten uitvoeren, voorkomt een werkgever dus problemen. De werkgever krijgt dan de zekerheid dat het magazijn veilig is. Kan één van de onderdelen niet worden goedgekeurd, dan legt de keurmeester concreet de tekortkomingen uit en doet hij voorstellen om de deze te verhelpen.

Van Betuw: “Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met onveilige situaties bij magazijnstellingen. Situaties die zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van werknemers in het bedrijf, maar ook torenhoge kosten en boetes met zich kunnen meebrengen. Meestal gaat het goed, maar bij ernstige ongevallen in magazijnen is een recent keuringsformulier echt een must om het bedrijf te behoeden voor in ieder geval grote financiële gevolgen.”

Bedreigingen voor magazijnstellingen

De heftruck vormt volgens Theo van Betuw de grootste bedreiging voor een magazijnstelling. Bij het manoeuvreren met een heftruck kan zo’n zware machine namelijk makkelijk een staander van een stelling beschadigen. Een andere dreiging om de stabiliteit van de stelling aan te tasten is naar de mening van Van Betuw het wijzigen van de vakindeling. “Dat geldt speciaal voor de onderste vakken. Daar hebben de staanders het grootste gewicht te dragen en dus zijn ze op die plaats extra gevoelig voor doorknikken.” Overbelasting vormt een ander risico. Van Betuw vervolgt: “Het draagvermogen van de stelling is berekend bij gelijkmatige lasten. Pieklasten dienen zoveel mogelijk worden voorkomen. Door elke magazijnstelling te voorzien van een draagvermogen bord, waarop de toegestane belasting per stellingvak en per stelling is aangegeven, kan worden voorkomen dat een magazijnstelling overbelast raakt en bezwijkt onder het gewicht.”

Certificering keurbedrijven

Een groot aantal leveranciers en bedrijven is door de BMWT-Keur gecertificeerd in het keuren van magazijninrichtingen. De kwaliteit van de keuringen wordt bovendien via de BMWT door onafhankelijke externe instanties bewaakt en gecontroleerd door middel van steekproeven. Met ervaren, deskundige keurmeesters garanderen de keurende bedrijven werkgevers dat logistiek materieel, na goedkeuring, veilig is voor inzet. Werkgevers hebben dan voldaan aan hun wettelijke verplichting en voorkomen daardoor een boete van de Arbeidsinspectie. Theo van Betuw licht toe: “Iedere opstelling van magazijnstellingen en entresolvloeren is uniek te noemen. Het zijn complexe technische systemen, die door de fabrikant op basis van beproefde regels zijn samengesteld. Als je kiest voor de BMWT-Keur, dan heb je de zekerheid dat de keuring deskundig wordt uitgevoerd. De BMWT-keurmeester heeft kennis van het technische dossier van de te keuren magazijnstellingen en entresolvloeren. Hij is op de hoogte van de belastbaarheid van de verschillende componenten en de rekenregels op basis waarvan de configuratie is ontworpen en gemonteerd. En bij constatering van gebreken kan de werkgever snel een passende oplossing of offerte van de leverancier ontvangen.”

Magazijnkeuring in het kort

Theo van Betuw beschrijft hoe hij een keuring uitvoert. “We beginnen altijd met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we of er nog bijzonderheden of vragen zijn. Daarna controleren we of de gegevens op de plattegrond nog overeenkomen met wat er daadwerkelijk aan magazijninrichting staat. Op basis van deze inventarisatie doen wij een visuele controle vanaf grondniveau. Hierbij worden alle componenten van de magazijnstellingen gecontroleerd op schade, juiste montage en juist gebruik. De keuringsplicht geldt in principe voor alle mogelijke magazijnstellingen; van eenvoudige legbordstellingen, archiefsystemen en palletstellingen tot en met hoogbouwmagazijnen. In de praktijk worden echter eerst die stellingen gekeurd waarbij een reële kans is op aanrijdschade door bijvoorbeeld heftrucks en bovenloopkranen”, aldus Van Betuw.

Controle magazijnkeuring

Controleaspecten bij een magazijnkeuring (conform Europese norm NEN-EN 15635) zijn onder andere:

•             Aanwezigheid van de liggerborging

•             Aanwezigheid van de juiste draagvermogen borden.

•             Doorbuiging van de liggers.

•             Aanrijdschades.

•             Aanwezigheid en de kwaliteit van de aanrijdbeschermers.

•             Verankering van de stellingen.

•             Genomen maatregelen m.b.t. afwijkende palletmaten.

•             Aanwezigheid van afstandhouders tussen de stellingen.

•             Kwaliteit van de ondervloer.

•             Loodrechtstand.

•             Etc.

 

Keuringsrapport

Na de keuring rapporteert de keurmeester mondeling zijn bevindingen aan de klant, in veel gevallen de magazijnmeester. Van Betuw legt uit: “Ik vertel de klant wat ik in het keuringsrapport zal vermelden. Na keuring van de magazijnstellingen ontvangt hij een keuringsformulier voor zijn eigen administratie. Indien alle stellingen in de juiste conditie verkeren ontvangt hij tevens een jaarsticker. Ik plak overigens altijd in iedere ruimte aparte stickers, zodat iedereen weet dat dat specifieke gedeelte is goedgekeurd en weet wanneer er weer gekeurd dient te worden. Indien de magazijnstellingen niet worden goedgekeurd, ontvangt de klant van ons een uitgebreid rapport met alle gebreken en adviezen. Wanneer de benodigde aanpassingen zijn uitgevoerd, kom ik terug om dit te controleren. Als alles in orde is, ontvangt de klant een nieuw formulier en alsnog de jaarsticker. Pas dan voldoet de klant aan de wettelijke eisen en voorkomt hij onveilige werksituaties en eventuele boetes van de Arbeidsinspectie.”

Reageer op dit artikel