artikel

Sprekers op de Dag van het Magazijn 2012

Warehousing

Sprekers op de Dag van het Magazijn 2012
DvhM 2012

De Dag van het Magazijn 2012 biedt net als voorgaande jaren weer zeer interessante sprekers die met hun verhalen tips voor de praktijk bieden.

Wieke Dijkstra en Bram Ronnes

Wieke Dijkstra (hockey) en Bram Ronnes (beachvolleybal) zorgen gezamenlijk voor een presentatie. Een topsporter leert veel van tegenslag, maar kan niet zonder successen. Om voortdurend te kunnen blijven presteren op het hoogste niveau, is fysieke en mentale gezondheid uitermate belangrijk. Door hun ervaringen uit zowel de topsport als het bedrijfsleven weten deze Olympisch sporters erg goed de link te leggen tussen beide gebieden. Kern is dat zonder motivatie en samenwerking een topsporter niet kan presteren, net als medewerkers op de werkvloer. Een topsporter leert veel van tegenslag en zoekt altijd naar successen. Zij zoomen in op fysieke en mentale gezondheid.

Prof.dr.ir. René de Koster, Erasmus Universiteit Rotterdam
Flexibiliteit is belangrijk in magazijnen, denk aan fluctuerende ordervolumes, veranderlijke werkinhoud van orders, omgaan met spoedorders en klanten die voortdurend het onderste uit de kan lijken te willen hebben. Dergelijke flexibiliteit kan gerealiseerd worden met de juiste systemen. Een belangrijke andere factor is echter de mens. Onder welke omstandigheden willen mensen een stapje harder lopen? Wat motiveert medewerkers? En leidt dat daadwerkelijk tot betere prestaties? In deze bijdrage ga ik in eerste instantie in op ‘lopend’ onderzoek waarin verklaringen gezocht worden voor ongelukken in magazijnen. Uit dat onderzoek blijkt dat factoren, die maken dat ongelukken verminderd worden, ook andere prestaties beïnvloeden, zoals kwaliteit, productiviteit en stockouts. Door medewerkers op de juiste wijze te motiveren en te stimuleren kan de prestatie aanzienlijk verbeterd worden.

Marjolein ten Hoonte, Randstad Nederland (directeur Arbeidsmarkt)
Is duurzame inzetbaarheid van personeel te verenigen met uw ondernemersdoelstellingen? Door economische ontwikkelingen, grillig consumentengedrag, korte levertijden en steeds korter wordende product lifecycles, neemt de behoefte aan compacte en flexibele organisatie toe. U dient als ondernemer in staat te zijn om snel te reageren op een steeds veranderende klantvraag, hoog responsief te zijn en de kosten in de gaten in te houden. Gelet op deze ontwikkelingen en het gegeven dat de vergrijzing stevig doorzet, moet u zich herbezinnen op uw rol als werkgever. In veel branches, ook in de Logistiek, wordt nog steeds gewerkt met arbeidsovereenkomsten die mogelijk niet meer passen in de huidige of toekomstige manier van samenwerken. Bij de inzetbaarheid van uw personeel moet u de afweging gaan maken of u uw personeel inkomenszekerheid wilt bieden of baanzekerheid.  Marjolein ten Hoonte neemt u in haar betoog mee in de veranderende wereld van werk, een wereld waarin de relatie tussen werknemer en werkgever onder druk staat en waar duurzame oplossingen gezocht moeten worden.

 

Hier kunt u inschrijven voor de Dag van het Magazijn 2012!

Reageer op dit artikel