artikel

Swiss Sense optimaliseert beddenlogistiek

Warehousing

Swiss Sense optimaliseert beddenlogistiek
Swiss Sense logistiek

Swiss Sense heeft een mobiele scan- en inventarisatieoplossing geïmplementeerd om de logistieke processen te optimaliseren. In deze case belichten CFO Camiel Wels en ICT & Facility Manager Manuel Fernández Conde de business drivers en ervaringen.

Swiss Sense heeft een mobiele scan- en inventarisatieoplossing geïmplementeerd om de logistieke processen te optimaliseren. In deze case belichten CFO Camiel Wels en ICT & Facility Manager Manuel Fernández Conde de business drivers en ervaringen.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Swiss Sense   Leverancier/dienstverlener: Zetes
Plaats: Uden   Onderleverancier/-dienstverlener: Ctac
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Retail   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Swiss Sense is een Nederlandse fabrikant en retailer van boxsprings en matrassen, die zich in de markt onderscheidt met kwaliteitsbedden voor een goede nachtrust. Dit in 2004 opgerichte bedrijf bouwt voort op ruim 90 jaar ervaring en vakmanschap van ‘beddenfamilie’ Diks. 

    

Swiss Sense heeft zo’n zeventig eigen winkels, waarvan 60 in Nederland, productiefaciliteiten op de Filippijnen en een hoofdkantoor met 10.000 m2 magazijnruimte in Uden. "Onze naam straalt bewust gekozen een gevoel van betrouwbaarheid en kwaliteit uit", vertelt CFO Camiel Wels. "Dat zijn namelijk de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf, waaraan wij invulling kunnen geven door de hele supply chain in eigen beheer te houden. Vanaf productontwikkeling en productie, tot en met de logistiek en serviceverlening voor onze klanten. Verder investeren wij continu in het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen en daarvoor benodigde informatiesystemen, waaronder recent drie logistieke oplossingen van Zetes voor RF-scanning, printing en winkelinventarisaties. Die zijn geïntegreerd met ons bedrijfsbreed geïmplementeerde SAP ERP-systeem."

    

Groei faciliteren

Swiss Sense is de afgelopen jaren succesvol gegroeid en verwacht met de ingezette buitenlandse expansie snel te blijven doorgroeien. Het bedrijf heeft inmiddels ook al een achttal eigen winkels in België, twee in Zwitserland, een winkel op Curaçao en op Aruba en nog een shop-in-shop in Duitsland. "Onze belangrijkste business driver voor alle automatiseringsprojecten is het verhogen van de productiviteit om met hetzelfde aantal mensen op het hoofdkantoor die groei te kunnen blijven faciliteren", aldus Wels. Net als de supply chain wil Swiss Sense ook ICT-projecten merendeels zelf leiden en door de medewerkers er nauw bij te betrekken een hoge betrokkenheid en draagvlak creëren.

    

Voor het SAP-project is consultancy en ondersteunend projectmanagement ingehuurd van Ctac. "Voor een aantal logistieke onderdelen hebben wij op advies van Ctac contact opgenomen met Zetes", vervolgt Manuel Fernández Conde. "In mijn beleving destijds niet de meest ideale partner, omdat ik dacht met onze projecten bij die grote leverancier van logistieke oplossingen te weinig aandacht te krijgen. Dat bleek in de praktijk echter niet het geval te zijn. Sterker nog, ze hebben mij in positieve zin verrast."

  

Nucleus voor winkelinventarisaties

Omdat Swiss Sense veel ICT-kennis en ervaring in huis heeft en Ctac het bedrijf al ondersteunde, zocht men in eerste instantie alleen een leverancier voor de logistieke hardware. Tijdens de gesprekken daarover bleek al snel dat Zetes meer waarde aan het project kon toevoegen. "Wij hadden voor het magazijn van ons nieuw te bouwen hoofdkantoor een WMS met bijbehorende infrastructuur nodig", vervolgt Wels. "Gezien de al lopende vervanging van het verouderde SHD-systeem door SAP, was het voor de keuze van onze logistieke leverancier van cruciaal belang dat ook zij tot het SAP-partnernetwerk behoorden."

  

"Tijdens de gesprekken die wij over onze wensen en oplossingen voerden, bleek dat wij meer aanvullende softwarefunctionaliteit nodig hadden dan in eerste instantie gedacht. Voor de mobiele inventarisatieoplossing van alle producten in onze winkels waren wij eerst van plan om SAP uit te breiden met maatwerkfuncties, tot bleek dat Zetes een kant-en-klare oplossing in de vorm van Nucleus had. Die software bevat weliswaar veel meer dan wij nodig hebben, maar een bewezen standaardoplossing is eenvoudiger en goedkoper te onderhouden dan maatwerk, zeker met de groei in het aantal winkels als bij Swiss Sense."

    

Leveranciers voegen kennis en ervaring toe

"Gaandeweg het project bleek de kennis en ervaring van onze leveranciers, steeds waardevoller", vertelt Fernández Conde. "Alle betrokken medewerkers hebben met hoge betrokkenheid de verantwoording voor hun projectonderdelen genomen en als het even tegenzat de kar getrokken richting een goede oplossing! Voor mij heeft Zetes duidelijk geëxcelleerd in kennis en ervaring. Gezien de gestarte buitenlandexpansie is de ervaring die zij met internationale projecten hebben ook een voordeel waarvan wij ons pas na de leveranciersselectie bewust werden."

    

Wat alle hardware betreft heeft Swiss Sense de medewerkers zelf laten ervaren en kiezen welke barcodescanners en etikettenprinters het prettigste werken. Dat zijn voor het magazijn de LXE MX7 handscanners en LXE VX3 truckterminals geworden, terwijl de winkelinventarisaties met Motorola MC3190 handterminals worden uitgevoerd. Voor het printen van alle verpakkinglabels, lijsten en prijsstickers zijn enkele Zebra ZM600 barcodeprinters aangeschaft. "Omdat onze logistieke processen bedrijfskritisch zijn, is stilstand geen optie", zegt Wels. "Dat voorkomen wij door een paar reservetoestellen op de plank te hebben, waarmee ook piekperiodes zijn op te vangen en een Zetes Care servicecontract voor het geheel."

Reageer op dit artikel