artikel

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Michelle Verberne

Warehousing

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Michelle Verberne
Michelle Verberne Scriptieprijs logistiek

De Nederlandse scriptieprijs Logistiek is ontstaan in 2009 en heeft als doel studenten die een Bachelor-scriptie schrijven waarin logistiek een belangrijke rol speelt, aan te moedigen een kwalitatief uitstekende prestatie te leveren. Tevens krijgt logistiek talent de kans zich te profileren en hun onderzoeksresultaten aan een breder publiek te presenteren. Michelle Verberne is een van de kanshebbers voor de prijs in 2012.

Woonplaats:      Utrecht

Leeftijd:              25 jaar

  

Korte introductie van de scriptie
Het rapport beschrijft een nieuw uniform planningsproces voor C1000 en stelt de requirements op voor het nieuwe ritplanningspakket voor de zes distributiecentra van C1000.
Op basis van empirisch onderzoek is er een analyse uitgevoerd van het huidige planproces. Vanuit de ‘as is’ situatie is er geconcludeerd dat de huidige werkwijze onder andere tot stand is gekomen door de beperkte ondersteuning van het huidige ritplanningspakket.
Vervolgens is er input verzameld vanuit alle belanghebbenden en alle in- en externe factoren. Deze input is geanalyseerd en heeft geleid tot een opzet voor een ‘to be’ ritplanningproces.
Aan de hand van het nieuwe planproces zijn gebruikersrequirements voor het nieuwe ritplanningssysteem opgesteld.
      
Wat maakt jouw scriptie zo goed, denk je?

  

  • Duidelijke opzet
  • Helder verhaal
  • Goede afbakening
  • Mbv plaatjes duidelijk en simpel weergegeven
  • Praktische bruikbaarheid, direct toepasbaar
  • Goede onderbouwing
  • Veel input vanuit eindgebruiker, maar ook rekening gehouden met alle andere in- en externe factoren als ICT, innovatie en financiële haalbaarheid
  • Door kennis uit de voeding, logistiek en IT een uitgebalanceerde rapportage

     

Wat betekent logistiek voor jou?
Tijdens mijn studie Food & Business heb ik in het tweede jaar bewust gekozen om de business kant van de opleiding in te vullen met logistiek. Ik ben er toen achtergekomen dat het bezighouden met logistieke vraagstukken mij kan motiveren en stimuleren. Daarbij kan ik mijn procesmatig denken en mijn beeldend vermogen goed gebruiken.
    
Mijn passie voor logistiek gaat zo ver dat ik elke vrachtwagen onderweg bekijk en mezelf afvraag wat er in de oplegger zit. En kan ik niet meer koffie zetten zonder na te denken of de volgorde van de processtappen wel efficiënt genoeg zijn en waarde toevoegend zijn voor het ‘koffiezet’ proces. Met logistiek sta ik op en val ik weer in slaap.

      

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?
Het continue verbeteren van processen in de logistiek is iets waar ik de komende vijf jaar graag mezelf verder in wil verdiepen. Over vijf jaar hoop ik dan ook een projectleider te zijn die processen of stukjes van processen verbetert binnen een voedingsmiddelenorganisatie.

Reageer op dit artikel