artikel

Zutphense papiergigant neemt afscheid van manuele kranen

Warehousing

Zutphense papiergigant neemt afscheid van manuele kranen
Buhrmann Ubbens

Hal 7 van BührmannUbbens is in 1988 in gebruik gesteld. Deze bestaat uit 13 gangpaden van 90 meter lang en 14 meter hoog. Van de gangpaden zijn er vier ingericht voor bulkopslag en negen voor orderpicking met een totale opslagcapaciteit van 11.000 pallets en 5.500 SKU’s, op een totaal van 15.000 SKU’s voor de hele onderneming.

Hal 7 van BührmannUbbens is in 1988 in gebruik gesteld. Deze bestaat uit 13 gangpaden van 90 meter lang en 14 meter hoog. Van de gangpaden zijn er vier ingericht voor bulkopslag en negen voor orderpicking met een totale opslagcapaciteit van 11.000 pallets en 5.500 SKU’s, op een totaal van 15.000 SKU’s voor de hele onderneming.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Buhrmann Ubbens   Leverancier/dienstverlener: Swisslog
Plaats: Zutphen  
Branche: papier & verpakkingsindustrie   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 23 september 2011.

Het opslag- en orderverzamelsysteem omvat een automatisch pallettransportsysteem en twaalf manbediende en railgeleide orderpickkranen met aan het uiteinde van de gangen een transfercar om de kranen van gangpad te laten wisselen.

        

De twaalf magazijnkranen zijn oorspronkelijk geleverd door BT Systems, het bedrijf dat in 1995 is opgegaan in Swisslog. Deze system-integrator is de hoofdaannemer, en plant, ontwikkelt en implementeert het gehele logistieke systeem op een turnkey basis, inclusief WMS en de benodigde veiligheidsvoorzieningen. De bestaande stellingen en het horizontaal transportsysteem blijven behouden en vormen derhalve geen onderdeel van het project. Wel wordt er een fysieke verbinding gemaakt voor een efficiënte goederenstroom vanuit het volautomatische palletmagazijn in Hal 8 naar het orderpickmagazijn in Hal 7. De implementatie van het systeem en de nieuwe kranen worden fasegewijs uitgevoerd om de lopende logistieke bedrijfsvoering zo min mogelijk te verstoren. Het complete project loopt volgens planning en wordt in het laatste kwartaal van 2011 opgeleverd.

       

Niet meer van deze tijd

In ruim 22 jaar is er veel veranderd. Zo zijn klantbehoeften en daardoor de producten gewijzigd en interne processen hierop aangepast. Waar mogelijk is Hal 7 meegegroeid. Toch zijn er in de loop der tijd beperkingen ontstaan die de efficiency beïnvloeden. Daarbij is het risico van stilstand van de kranen ook groter geworden. Diverse onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar, noch te repareren. Verder is veiligheid een belangrijke drijfveer. Het wordt steeds moeilijker om met een omgeving uit 1988 te blijven voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Volgens warehousemanager Arnold van der Meer staat Hal 7 voor zeker 50 procent van het afzetvolume. Deze hal is daarmee het meest cruciale element binnen het BührmannUbbens distributiecentrum Zutphen. De constatering van de eerste tekenen van veroudering en de noodzaak van vervanging of een upgrade speelden al in 2007. Toen werd systeemleverancier Swisslog voor het eerst ingeschakeld voor een evaluatie van de technische staat van het equipment in Hal 7. In de daarop volgende periode is onder andere door Swisslog accountmanager Walter Bouwman uitgebreid onderzocht wat de mogelijke haalbare en rendabele opties waren.

  

Opties

In de periode na 2007 is een projectteam van BührmannUbbens druk bezig geweest met proces-analyses en projectstudies om te kijken naar de mogelijke oplossingen. Toen Arnold van der Meer in 2010 als nieuwe warehousemanager aantrad en het project gericht ging begeleiden, raakte een en ander in een stroomversnelling. Hij was als nieuwkomer wel gebonden aan de keuzes uit het voortraject. Daaronder vielen ondermeer het handhaven van de bestaande racking en pallettransportsystemen, geen verstoring van het dagelijkse orderafhandelingsproces gedurende het project en het investeringsbedrag. Samen met het projectteam zijn er drie verschillende opties uitgewerkt, waarna door drie leveranciers oplossingen zijn aangeboden.

    

Alleen het vervangen van de twaalf manuele kranen binnen het bestaande logistieke concept bleek geen efficiency-verbeteringen op te leveren. De tweede optie was een grotendeels geautomatiseerd ‘goods to man’ systeem met bij voorbeeld shuttles en een pickplatform. Hiervan bleek de return on investment (ROI) onvoldoende. Uiteindelijk is gekozen voor modernisering van het ‘man to goods’ systeem, in combinatie met een Warehouse Managementsysteem. Redenen om voor Swisslog te kiezen waren onder meer hun bekendheid met het operationele proces en de producten. BührmannUbbens had al goede ervaringen met Swisslog bij de bouw van het volautomatische palletmagazijn Hal 8 in 2000. De twaalf oude manuele kranen worden nu vervangen door tien semi-automatische kranen van het merk Stöcklin, waarbij ook de oude boven- en onderrails met de stroomgeleiding worden vervangen.

    

WMS/WCS-ERP

Naast de vervanging van de orderpickkranen wil BührmannUbbens een verdere optimalisatie van de logistieke processen doorvoeren om ook in de toekomst klanten optimaal te kunnen bedienen. De basis hiervoor is gelegd met de vervanging van de bestaande barcodesystemen en de aanschaf van het WMS/WCS van Swisslog. Dit systeem zal onder andere de aansturing van de orderpickkranen verzorgen. Daarnaast zullen op het gebied van planning, monitoring en rapportage de nodige voordelen behaald worden. Een en ander zal volgens Arnold van der Meer leiden tot een verbetering van de benutting van capaciteiten en resources. Het WMS zal als zelfstandige module onder het eigen ERP-systeem gaan draaien. De nieuwe magazijnkranen worden allemaal door de eigen technische dienst voorzien van nieuwe terminals. Tot het moment dat het Warehouse Management Systeem van Swisslog operationeel wordt, zal de eigen logistieke software nog op deze terminals draaien.

 

Inhijsoperatie

Het vervangen van twaalf magazijnkranen door tien nieuwe is op zich al een logistieke operatie van formaat. Om het lopende logistieke proces zo weinig mogelijk te verstoren en de dienstverlening op het gewenste niveau te houden, moet dat fasegewijs worden uitgevoerd. Dat gaat in principe per gangpad. In elf weekenden tijd zijn zo dertien magazijngangen één voor één ontruimd, waarna de rails zijn vervangen en de kranen door de firma Stöcklin door een opening in het dak zijn getakeld.

      

Om de kranen later van gangpad te kunnen laten wisselen, wordt gebruik gemaakt van een nieuwe railgeleide transferwagen aan de kopse kant van de stellingen. Na plaatsing van een nieuwe magazijnkraan wordt deze eerst ingeregeld en uitgebreid getest. Vervolgens wordt de voorraad teruggeplaatst, waarna het volgende gangpad leeggemaakt kan worden. Half september wordt de laatste kraan geplaatst, waarna eind september de werkzaamheden aan de gangpaden worden afgerond.

    

Voor de installatie van de kranen is er bij BührmannUbbens een veiligheidsplan opgesteld, gebaseerd op de huidige veiligheidsregels. Alle ‘kraanoperators’ krijgen uiteraard ook een veiligheidstraining en uitgebreide instructie voor de bediening van de magazijnkranen. De scholing voor het WMS en de terminals vindt deels door Swisslog en deels door BührmannUbbens personeel plaats.

Reageer op dit artikel