artikel

Rug aan rug dc’ symbool voor vooruitgang Spar

Warehousing

Rug aan rug dc’ symbool voor vooruitgang Spar
Spar Waalwijk Jaap Tukker

Met de overname van de Attent- en de (inmiddels verdwenen) Meermarkt-formule in 2008 van Sligro brak er een nieuw tijdperk aan in de geschiedenis van Spar, dat in 1932 het levenslicht zag onder de naam: Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 23 september 2011.

Tot die bewuste overname was de logistiek en distributie van de Spar-winkels voor Zuid-Nederland georganiseerd in het DC-Zuid in Zevenbergen (gemeente Moerdijk). Het management van Spar onder aanvoering van Sjaak Kranendonk (algemeen directeur) en Jaap Tukker (economisch directeur) stelde al snel vast dat het dc in Zevenbergen na tien jaar trouwe dienst ontoereikend was voor de sprong voorwaarts die het buurtsupermarktconcern op korte termijn wilde maken met meer winkels en nieuwe formules als een landelijke webshop en zogeheten citystores. “We groeiden uit ons jasje daar en bovendien paste het pand, waar overigens niets mis mee was, niet meer in onze ambitie om te transformeren van een traditionele groothandel naar een moderne retailer”, zegt Jaap Tukker.

     

Behoud personeel

In 2009 volgde een landelijke netwerkstudie onder de Spar-ondernemers, waarin onderzocht werd hoe de nieuwe distributiestructuur van Spar er voor de toekomst zou moeten komen uit te zien. “Uit die studie kwam als één van de conclusies naar voren dat, als we door wilden gaan met twee dc’s, we als meeste geschikte vestigingslocatie ongeveer zouden uitkomen in de regio Zaltbommel. In overleg met de OR hebben we vervolgens bepaald wat de beste vestigingslocatie zou zijn, waarbij als uitgangspunt diende het behoud van de bestaande personeelsbezetting. Hiermee rekening houdend kwamen we oostelijk van Zevenbergen uit in een cirkel met daarbinnen de gemeentes Gorinchem, Oosterhout, Waalwijk en Tilburg.”

Spar heeft binnen deze cirkel in eerste instantie onderzocht of er een bestaand dc vrij was dat voldeed aan de omvang en inrichtingseisen van Spar. “Vooral rondom Oosterhout en Tilburg waren er volop mogelijkheden, maar veel panden pasten niet in het logistieke concept dat we voor ogen hadden. Eén bestaand dc dat we op het oog hadden was 130 meter diep. Onze ideale maximale diepte voor een dc is rond de tachtig meter.”

  

Prototype dc

Dus werd besloten om toch te gaan voor nieuwbouw, aangezien het lastig bleek om een geschikt bestaand pand te vinden dat voldeed aan layout eisen van Spar. In de regio is er, zo stelt Tukker, volop mogelijkheid voor nieuwbouw maar op het nieuwe logistiek bedrijvenpark Haven Zeven in Waalwijk bleek uiteindelijk een geschikte kavel van 33.000 vierkante meter beschikbaar waar Spar kon gaan bouwen. “We zijn vervolgens samen met architect en aannemer begonnen met het schetsen van het ideale logistieke plaatje. Daaruit is een prototype dc ontstaan dat we graag wilden hebben. In hoofdlijnen komt het erop neer dat we geen lang en smal pand wilden, maar eentje die platgezegd kont aan kont is gebouwd.”

   

Dat principe komt er volgens Tukker op neer dat de meest ideale lay-out bestaat uit twee dc’s die tegen elkaar aan zijn gebouwd met aan beide kanten twee keer vijfentwintig docks. Aan de ene kant het kruidenierswarenmagazijn (12.210 vierkante meter) met veel doorrolstellingen en aan de andere kant het diepvries- (2.519 vierkante meter) en koelversmagazijn (4.787 vierkante meter) en het retouremballage-magazijn (3.016 vierkante meter). “We hebben dus nu maximale dockbenutting met daarbij korte aanlooptijden voor onze orderpickers omdat het pand een geringe diepte heeft van tachtig meter. Een bewuste keuze, aangezien we te maken hebben met hele kleine orderpickeenheden van tussen twee tot drie items, dus bijna op consumentenniveau. Een vrachtauto vervoert gemiddeld dan ook bestellingen voor zes winkels.”

  

Gefaseerde oplevering

In oktober vorig jaar begon aannemer Aan de Stegge met de bouwwerkzaamheden. Begin juli is het pand, met een opslagcapaciteit van 23.000 vierkante meter, na een gefaseerde oplevering, volledig in gebruik genomen. Vanuit dit dc, dat een capaciteit heeft van 8.000 SKU’s, worden tweehonderd Spar- en Attent-winkels in Zuid-Nederland bevoorraad. Ook zijn er plannen om vanuit het nieuwe onderkomen winkels te bevoorraden in de Achterhoek. “Dat gebeurt nu nog vanuit Alkmaar, maar doordat we met het DC-Zuid zijn opgeschoven naar het oosten zijn we vanuit Waalwijk veel sneller in deze regio.”

Met genoegen maakt Tukker een rondgang door het overzichtelijk ingerichte nieuwe domicilie van Spar. Hij benadrukt dat de uitgedachte rug aan rug magazijn lay-out met korte looplijnen in de praktijk voldoet. “Bij de KW merken we bijvoorbeeld dat het scheiden van ontvangst en uitslag van orders veel efficiënter werkt. Dat deden we vroeger op een en dezelfde locatie met als gevolg dat orders veel langer op het laadperron bleven staan. Ook een hele vooruitgang is het gebruik van doorrolstellingen bij de slow movers. We hebben dankzij deze stellingen vooral beter zicht op de THT-datum van deze producten.”

  

Hogere leverbetrouwbaarheid

De grootste vooruitgang is de volledige overstap naar voicepicking. “’Voice’ hebben we vooral gekozen om de kwaliteit van het orderpickproces te verbeteren en niet ter verhoging van de productiviteit. Dankzij voice is er meer rust gekomen in het orderpickproces en zijn er minder pickfouten, waardoor we een hogere leverbetrouwbaarheid kunnen garanderen die bij KW inmiddels ligt op 99,5 procent.”

Ook wil Spar met het nieuwe dc een kwaliteitsslag maken in de leveringen van vers- en diepvriesproducten. Zo is de temperatuur in het versgedeelte tot aan de dockdeuren gegarandeerd continu twee graden Celsius en zorgen speciale dockdeuren die voorzien zijn van een soort ballon er voor dat er geen warme of koude lucht het koelgedeelte kan binnenstromen.

     

Het diepvriesmagazijn direct grenzend aan het versgedeelte is voorzien van een speciale open luchtsluis die er voor moet zorgen dat er geen energieverlies optreedt bij het transport van diepvriesproducten. Door temperatuur en vocht naar de vriesruimte te scheiden voorkomt deze sluis condensatie en ijsvorming.

Tukker: “Begin 2012 willen we ook vis, vlees en kip onderbrengen in het versgedeelte. Dat scheelt ons in de logistieke kosten, want nu is de distributie nog uitbesteed aan Distrifresh in Boxtel.”

 

Nieuwe logistiek levert miljoen(en) op

Spar heeft de nieuwbouw van het distributiecentrum in Waalwijk en de parallel daaraan lopende reorganisatie van het dc in Alkmaar aangegrepen om de distributie van de winkels te reorganiseren. Zo worden winkeliers minder frequent en op wisselende tijdstippen bevoorraad. De vrachtauto’s komen vanuit de centrale distributiecentra langs in blokken van vier uur, waarbij de eerste levering ’s morgens tussen zeven en elf uur plaatsvindt.

    

De nieuwe manier van beleveren in bloktijden werpt, ondanks eerdere protesten van een aantal ondernemers, zijn vruchten af. Jaap Tukker: “We leveren dankzij deze nieuwe aanpak om de dag in plaats van dat we vijf keer per week bij een ondernemer op de stoep staan. Bovendien is onze vaste transporteur Peter Appel in staat om met nieuwe trailers alle stromen – dus KW, vers en diepvries tegelijk – te bundelen voor zes winkels. Dat kan omdat de afleverhoeveelheid per stop erg klein is. Deze nieuwe aanpak bespaart ons op jaarbasis flink wat kilometers en we hebben minder trucks op de weg. Bovendien willen we al onze trailers voorzien van milieuvriendelijke CO2-units. Deze hebben in tegenstelling tot de conventionele diesel-units geen enkele uitstoot, zijn stiller en garanderen een kerntemperatuur van nul tot vier graden Celsius in de zomermaanden.”

  

De ‘nieuwe logistiek’ levert een kostenbesparing op van 1,2 miljoen euro, die wordt teruggegeven aan de ondernemers. 

Reageer op dit artikel