artikel

Meerjarenplan begeleidt groei voestalpine Polynorm Plastics

Warehousing

Meerjarenplan begeleidt groei voestalpine Polynorm Plastics
voestalpine logistiek

Het snelgroeiende voestalpine Polynorm Plastics heeft met LMC Logistiek advies & Projectmanagement een gedegen driejarenplan opgesteld om de wassende logistieke stromen in haar Roosendaalse vestiging in goede banen te leiden. Het plan omvat systematisch heringerichte vestigingslay-outs en goederenstromen. Ingebruikname van een buurpand leidde tot kortere lijnen en minder dure externe opslagruimte.

Het snelgroeiende voestalpine Polynorm Plastics heeft met LMC Logistiek advies & Projectmanagement een gedegen driejarenplan opgesteld om de wassende logistieke stromen in haar Roosendaalse vestiging in goede banen te leiden. Het plan omvat systematisch heringerichte vestigingslay-outs en goederenstromen. Ingebruikname van een buurpand leidde tot kortere lijnen en minder dure externe opslagruimte.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: voestalpine Polynorm Plastics   Leverancier/dienstverlener: LMC Logistiek advies & Projectmanagement
Plaats: Roosendaal  
Branche: automotive, machine- & apparatenbouw   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Klaar zijn voor een sterk wassende goederenstroom. Dat was de doelstelling van voestalpine Polynorm Plastics (tijdens het project 150 medewerkers, inmiddels meer dan 300). Het bedrijf is een leidende eerstelijns leverancier van bekende (vracht)automobielfabrikanten in Noordwest-Europa. In Roosendaal ontwikkelt, ontwerpt en vervaardigt het kunststof en hybride (kunststof-metaal) onderdelen voor de personen- en vrachtauto-industrie, zoals spoilers, bumpers, kofferbakdelen, onderkapselingen en zitschalen. voestalpine verwachtte in het tijdvak 2010-2013 sterk en met dubbele cijfers te zullen groeien. Het was noodzakelijk de interne logistieke structuur, goederenstromen en bedrijfslay-outs tijdig geschikt te maken voor deze toekomst. LMC uit Zuidlaren werd gevraagd de ontwikkeling te begeleiden van een systematisch onderbouwd driejarenplan voor de gehele hoofdvestiging en de nevenvestigingen (externe opslagen).

    

Aanpak

Eerst brachten voestalpine en LMC de uitgangstoestand letterlijk in kaart met een gedetailleerd goederenstroomschema en plattegrond van alle productie- en logistieke blokken. Verder beschreef het projectteam de bestaande onderlinge verbanden (activiteiten-relatie-tabel), stroomafstanden (ruimte-relatie-diagram), stroomhoeveelheden, beschikbare ruimten, voorraadstructuur en logistieke knelpunten.

   

Vervolgens werden met een op maat gemaakt rekenmodel de (verwachte) omzetcijfers op artikelniveau herrekend naar logistieke cijfers binnen de driejarige planhorizon. Roel van Dort, tijdens het project manager operations in Roosendaal blikt terug: ‘Bij de opzet van het rekenmodel hebben we met Heico Timmers van LMC heel open en kritisch kunnen overleggen. Dit was van wezenlijk belang voor de goede kwaliteit van het rekenuitkomsten.’

  

Het rekenmodel gaf duidelijk inzicht in de voorziene ontwikkeling van productie- en voorraadoppervlakten voor grondstoffen, koopdelen, halffabricaten en eindproducten tussen 2010 en 2013. Tevens konden de goederenstroomdiktes tussen alle processtappen bepaald worden. Zo bleek het aantal beladen heftruckkilometers bij ongewijzigd beleid te verdubbelen!

   

Daarna ontwierp de projectgroep in drie werkbijeenkomsten met de techniek systematische lay-outplanning (SLP) alternatieve vestigingsinrichtingen (lay-outs en routings) voor het jaar 2013. Ook voor een mogelijk aan te huren buurpand dat beschikbaar was gekomen.

  

Resultaten

Na vergelijking van het buurpand met de bestaande, verder gelegen externe opslagen, bleek de eerstgenoemde zowel financieel voordeliger als logistiek doelmatiger te zijn (minder tussenbuffers door kortere lijnen). Hierop heeft voestalpine het aanpalende pand tijdig als aanvullende logistieke en assemblageruimte in gebruik kunnen nemen. Zodoende namen de externe opslagen en de bijbehorende externe transporten ook in omvang af.

   

Verder maakten de verbeterde hoofdstromen op de vestiging het mogelijk vijf soorten tussenbuffers op te doeken. De assemblage is door een ruimere opzet doelmatiger en veiliger geworden. Algemener gesproken, kan voestalpine zijn logistieke en operationele stromen door kortere lijnen beter beheersen.

   

Al met al heeft het ontwikkelde driejarenplan een tijdig logistiek herinrichtingsplan opgeleverd, waarmee de voortgaande omzetgroei tot 2013 in goede banen is te leiden. Dit is ook hard nodig gebleken, want de voor de drie jaren voorspelde groei is na één jaar al voor een behoorlijk deel verwezenlijkt!

   

TIPS

   

Rekenmodel meerjarenplanning:

  

  • Uitgangspunten en aannamen nauwgezet overwegen en uitdrukkelijk vastleggen bij het rekenmodel. Zo blijven deze behouden voor toekomstige berekeningen met nieuwe jaarcijfers en verwachtingen
  • Juiste vertaling van omzetcijfers naar logistieke cijfers (stromen en voorraden): vind de juiste drijvende factor, bijvoorbeeld # ladingdragers (half)fabricaat of # m2 geperst product
  • Houd rekening met de Camp-demping: de groeifactoren van de voorraadgrootten hebben een demping met de vierkantswortel vergeleken met de groeifactoren van de verbruiken (afgezien van de veiligheidsvoorraden)
  • Ontdek trends met een overzicht van logistieke kengetallen, bijvoorbeeld aangaande waardedichtheid goederen, groeifactoren per klant, opslagvolumes, interne transportkilometers.

    

Intern transport

  

  • Onderzoek hoe je met spoorvolgende aanhangwagens, aangepaste voorzetapparatuur of AGV’s het aantal vorkheftruckbewegingen en overslagen kunt beperken om te komen tot een rustiger en veiliger operatie (Staplerlose Fabrik).

 

CIJFERS (stand 2010)

  • # eindproducten: 200
  • m2 oppervlakte met productie- en logistieke functies:  26.000
  • interne km / jaar met beladen heftrucks: 10.000
Reageer op dit artikel