artikel

CeMAT: Voice evolueert, maar krijgt snel concurrentie

Warehousing

Op het gebied van ondersteunende systemen bij handmatig orderpicken heeft voicepicking met in het kielzog batchpicking met put-to-light orderverzamelwagens de afgelopen jaren in Nederland de trend gezet. Er ligt echter concurrentie op de loer met pick to graphics. Wat zijn de kansen van bijvoorbeeld een pick to vision en waar blijft RFID?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 15 april 2011.

Aan het begin van deze eeuw beleefde voicepicking haar prille debuut als orderpicktechniek. ‘Voice’ moest het alternatief worden op het oude vertrouwde barcodescannen. Het duurde echter toch nog een jaar of vijf voordat spraakgestuurd orderpicken barcodescanning begon te overvleugelen. Met name de retailsector in de Benelux, die meestal het voortouw neemt bij orderpickinnovaties, omarmt inmiddels het fenomeen voicepicking volledig. De voicetechniek die het meest wordt verkocht zijn spraakafhankelijke systemen. Dat houdt in dat een gebruiker vooraf zelf een aantal commando’s moet inspreken voordat hij of zij met voice aan de slag kan in een magazijn.

   

Van de ‘voicehausse’ heeft met name Europese marktleider Zetes flink geprofiteerd. Het Belgische bedrijf implementeerde naar eigen zeggen het afgelopen jaar meer dan tienduizend voice terminals. Het totaal aantal geïnstalleerde systemen bedraagt nu volgens Zetes meer dan 50.000 voice units. Opmerkelijk is ook dat voice nu ook buiten reguliere magazijnoperaties haar intrede doet zoals onlangs bij FloraHolland in Naaldwijk en ook Bleiswijk.

 

Case Carrefour

Een van de laatste aansprekende voice-implementaties vond plaats in de Belgische distributiecentra van supermarktgigant Carrefour. Het Franse concern zet de laatste jaren vooral in op zogeheten Express winkels, buurtsuperachtige winkels die vooral gericht zijn op kleine boodschappen en op mensen die een druk bestaan leiden. Om deze winkels optimaal te kunnen bevoorraden is gekozen voor het systeem van multipicking: dat wil zeggen dat met een rolcontainer voor drie expresswinkels simultaan tijdens één doorgang wordt gepickt. Voor deze orderpicksystematiek blijkt voice voor Carrefour een ideale oplossing. “Dankzij voice neemt de kwaliteit van het proces toe en worden fouten geëlimineerd, doordat meer orders verzameld kunnen worden en een orderpicker zijn handen vrij heeft”, stelt Hans Proot, directeur Business Solutions IT Supply Chain.

  

Material Handlingexpert Eric Hereijgers, van de business unit logistics binnen de Van Looy Group, stelt dat orderpicktechnieken als voice maar ook pick to light en pick to graphics, waar Sligro mee aan de weg timmert, ook geschikt zijn voor toepassing in e-commerce omgevingen. “Albert Heijn gebruikt voor zijn e-commerce magazijn geen omvangrijke gemechaniseerde oplossingen, maar een pick to graphicsachtige orderpickmethode. In dit type magazijnsituaties zijn oplossingen als voice, pick to graphics en put-to-light voorhanden, die heel efficiënt zijn bij processen waarbij batchgewijs wordt gepickt.”

 

Spraakonafhankelijk

In de reguliere magazijnen heeft het spraakafhankelijke voice zich inmiddels meer dan bewezen. De laatste ontwikkeling op het gebied van voice is de opkomst van spraakonafhankelijke oplossingen, waarbij het vooraf vastleggen van het stemprofiel van de individuele orderpicker niet meer nodig is. Spraakonafhankelijke systemen beschikken standaard over een database met woorden in een bepaalde taal. Omdat de toonhoogte en de intonatie per orderpicker verschilt, heeft deze techniek nog als nadeel dat er meer rekencapaciteit nodig is om een gesproken woord te herkennen. Deze techniek is de afgelopen jaren echter dusdanig doorontwikkeld dat experts verwachten dat binnen vijf jaar er alleen nog maar spraakonafhankelijke systemen worden geïmplementeerd. Een bedrijf dat daarin voorop loopt, is Inther uit Venray dat begin maart een verbeterde versie introduceerde van haar bestaande spraakonafhankelijke systeem.

 

Opkomst Pickart

Als tegenwicht voor voice introduceerde auto-ID leverancier ABM op de laatste Logistica het revolutionaire pick to graphics (Pickart), een intuïtief TomTom-achtig orderpicksysteem dat middels PTL-displays op orderpicktrucks grafisch aangeeft welke pickopdrachten moeten worden uitgevoerd. Bij de grafische voorstelling wordt voor ieder product bovendien gedetailleerd de plaatsing, voorstelling en kleur aangegeven. Sligro zweert bij dit systeem, dat inmiddels wordt toegepast in het dc in Putten en op termijn ook wordt uitgerold bij de overige magazijnen, waaronder het vries dc in Veghel. In een interview vorig jaar september motiveerde Kees de Rooij, directeur Logistiek van Sligro, de keuze voor Pickart in plaats van voice als volgt: “Voice is super, maar brengt net iets te weinig. We hebben voice en andere papierloze systemen wel degelijk getest. Onze ervaring leerde dat je met voice echter niets terugverdient binnen het pickproces zelf. Bovendien merkten we tijdens testen dat orderpickers met voice gaan stilstaan om te luisteren, en dat gaat dus ten koste van de arbeidsproductiviteit. Met Pickart werk je sneller doordat je verschillende pickopdrachten in één keer ziet op het display.”

 

Lange implementatieperiode

In 2006 is Sligro samen met ABM gestart met de implementatie van Pickart en nu pas is het dc in Putten live met het systeem. Een voiceoplossing valt in de praktijk, zo blijkt, relatief sneller en eenvoudiger te implementeren.

Hereijgers: “Toen Akzo in 1999 in Nederland begon te experimenteren met voice, liepen zij ook tegen veel kinderziektes aan. Akzo is daarom destijds afgestapt van voice en werkt nu met traditionele picklijsten en een pick-to-belt systeem. Alle producten worden gepickt via dit systeem en daarna gescand voordat ze worden uitgesorteerd in één van de vijftig goten. Over het algemeen duurt het toch wel een jaar of tien voordat een nieuwe orderpicksysteem volledig betrouwbaar is. Dat geldt ook nog altijd voor het scannen van RFID-labels. Daar is veel mee geëxperimenteerd maar komt vooralsnog niet van de grond, terwijl ik wel mogelijkheden zie voor bijvoorbeeld een RFID-scantoepassing middels een camera in het vorkenbord van een reachtruck waardoor ook op grote hoogte gescand kan worden”.

 

Pick-by-vision

Echt toekomstmuziek vormt het pick-by-vision orderpicksysteem van Knapp. Met dit zogeheten Soft Vision systeem krijgen orderpickers een oogbreed beeldscherm op. Op dat schermpje verschijnen de instructies, terwijl de order-picklocatie goed zichtbaar blijft. Door de blik even te vestigen op de 2D-barcode van de locatie en van de bak of verzenddoos, volgt een bevestiging van de opdracht. Ten opzichte van voice zou het voordeel kunnen zijn, dat orderpickers zich minder afgesloten voelen maar toch de handen vrij hebben. De oplossing van Knapp (CeMAT, hal 27, stand D24) zit nog altijd in de prototypefase. Dit jaar wordt de eerste pilot gestart bij een Duitse klant.

 

VAN KOOP NAAR LEASE

De komende CeMAT zal voor system integrators als SSI Schäfer, Vanderlande, Witron en Knapp het toneel vormen waarop zij hun laatste innovaties tonen op het gebied van ondermeer (deels) geautomatiseerde orderverzamelsystemen: met ergonomische pickstations met spannende namen als Pick-it-Easy of Pick@Ease waarmee, zo stellen de leveranciers, orderpickers tot duizend picks cq vierhonderd orderregels per uur kunnen verwerken. “Partijen hebben de afgelopen tien jaar, mede door de opkomst van e-commerce, veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze stations. Het zijn aan de voorkant mooie ergonomische en productiviteitsverhogende systemen, maar ze vergen grote investeringen, en het is de vraag in hoeverre die terugverdiend worden”, zegt Eric Hereijgers. Van de semigeautomatiseerde orderpicksystemen die de markt heeft Hereijgers de hoogste pet op van DPS-achtige systemen zoals die van Witron. “De aanvoer van de bakken naar de orderpickstations is efficiënt ingericht, in tegenstelling tot vergelijkbare systemen waar vaak de stations binnen het orderpicken een bottleneck vormen in het proces van bakkenaanvoer.” Om de kosten te drukken, denkt Hereijgers dat bedrijven gaan overstappen op leaseconstructies. “Vooral voor beursgenoteerde ondernemingen is deze optie interessant. Die willen wel investeren in geautomatiseerde oplossingen maar hebben daar het geld vaak niet voor over. Leasing is dan een aantrekkelijke optie.” 

Lees ook

Reageer op dit artikel