artikel

Samen optrekken levert in de markt meer zichtbaarheid op

Warehousing

Samen optrekken levert in de markt meer zichtbaarheid op
Mixed palletizing bij Sorbo

Op een paar laatste testen na staat niets de volledige ingebruikname van de stapelrobot meer in de weg. Sorbo heeft voor de leveranciers een ontvangstruimte beschikbaar. Daar kunnen de diverse partners hun klanten en relaties tonen wat hun specifieke rol is geweest. Deel drie van een serie.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 10 december 2010.

Deel 3 over automatisch

palletiseren bij Sorbo

 

Bij Sorbo in Duiven vindt de realisatie plaats van een opmerkelijk material handling systeem. Onder regie van RSW werkt een groot aantal partners aan een oplossing voor het gemixed stapelen van bakken en dozen op pallets en rolcontainers. Hart van het systeem is de MLS Spider.

Sorbo is niet alleen klant, maar ook partner in dit geheel. Tegen die achtergrond stelt Sorbo de installatie, maar ook een presentatieruimte beschikbaar aan RSW en de leveranciers van deelsystemen, waaruit het geheel is opgebouwd. In deel 1 van dit drieluik (Logistiek, september 2010) ging het over het concept en de investeringsbeslissing. In deel 2 lag de nadruk op de technische innovatie. In dit nummer de rol van de partners, die met elkaar besloten om van dit unieke project een gezamenlijke showcase te maken.

 

 

 

 

Het idee van een partnership ontstond al heel vroeg in het project. Mixed palletizing is tamelijk complex en nogal kostbaar. "Alle kennis ligt ook niet bij één bedrijf", zegt Marcel van Schijndel (RSW) als bedenker en projectleider van het geheel. Dus zocht hij partijen om mee samen te werken. Niet op klant/leverancierniveau maar als partners om samen mee te ontwikkelen.

Van Schijndel had in het verleden al ervaren, dat de ontwikkeling van material handling systemen niet helemaal zonder risico is. Een klant wil een werkend systeem zien. Dus de eerste installatie is cruciaal om goede ideeën aan de man te kunnen brengen. "Samen met zowel Sorbo als de andere partners in dit geheel kunnen wij als RSW een installatie van deze omvang realiseren. In je eentje is dit onbetaalbaar in de ontwikkelfase."

 

Specialist blijven

Al in 2007 raakte Van Schijndel in gesprek met MCA. De specialist in aandrijftechniek (frequentieomvormers) zocht mogelijkheden om het aanbod uit te breiden met services. Vooral de robottechnologie met aanvullende mechanica was een interessante mogelijkheid.

Bart te Braak (MCA): "Wij hebben vooral veel tijd gestoken in de ontwikkeling van de laagformeerunit en de grijper met 38 vorken. Dat concept was nieuw voor ons, maar ook de omvang van het project. Stukje bij beetje zijn we er steeds verder ingerold. De laatste maanden heb ik me hier volledig op geconcentreerd."

MCA is een bedrijf met ongeveer 15 medewerkers. Dat is volgens Van Schijndel een mooie omvang. "De hele grote bedrijven willen graag alles vanuit één hand aanbieden en zitten niet te wachten op partnerships. Maar bedrijven als MCA kunnen specialist blijven en toch zo hun activiteiten uitbouwen. Er zit heel veel kennis bij bedrijven die voornamelijk een rol hebben als toeleverancier naar systeemleveranciers."

 

Complexe puzzel

De belangrijkste partners

 

RSW – verantwoordelijk voor de ontwikkeling, regie en projectmanagement – beschikt over alle verkooprechten van deelsystemen
 

MCA – aandrijftechniek robotsysteem, ontwikkeling grijper
 

CICT – softwareleverancier van IPS voor stapelpatronen en stapelinstructies voor de robot en manueel packstation
 

Apollo – fabrikant van spiraalconveyor, die als sequencer wordt ingezet
 

Festo – ontwikkelaar van aandrijftechnische besturing van de sequencer
 

Güdel – fabrikant van het robotportaal (mechanische deel)
 

Humiq – leverancier van de WCS-software voor aansturing van robotcel
 

Nijsten – leverancier van het packstation
 

Sick – leverancier van de sensoren voor de beveiliging van de cel
 

Vanderlande – leverancier HDS bufferopslagsysteem
 

Gilgen – leverancier van de conveyors voor rolcontainers en dolly’s
 

Matco en Fromm – leveranciers van foliewikkel- en banderolsystemen 
 

Sorbo – afnemer van de complete installatie, mede-ontwikkelaar en het bedrijf dat demonstratietijd en ruimte beschikbaar stelt
 

In 2009 kwam CICT als softwarepartner in beeld. Het bedrijf had een maatwerkpakket gemaakt voor TRM, het bedrijf dat bij Jumbo in Veghel de UMP (Universal Mixed Palletizer) aan het bouwen was, maar uiteindelijk niet in die opzet slaagde. Marco Correia ging echter niet bij de pakken neerzitten. Hij bouwde de software om tot een standaard pakket, dat universeel inzetbaar is voor het stapelen van gemixte ladingen – zowel handmatig als geautomatiseerd.

"Je hebt een stel gelijkgestemden nodig om samen een totaaloplossing te kunnen aanbieden", zegt Correia. "Met IPS Intelligent Palletizing Software hebben wij een prachtig stuk software, maar het moet wel ergens draaien. Dat maakt voor ons de weg vrij om het naar de markt te kunnen brengen."

De benodigde software is behoorlijk ingewikkeld. Diverse omverpakkingsmaten, vele stapelpatronen, talloze business rules – welke producten mogen niet bij elkaar en welke moeten juist bij elkaar – dat maakt het geheel tot een complexe puzzel. CICT heeft met haar pakket een add-on beschikbaar voor WMS-software. Daar werkt het bedrijf verder aan.

Genoeg ervaring

"Eigenlijk is het partnership op zich voor ons als klant niet zo belangrijk", laat John Jansen weten. "We zijn een groothandelsbedrijf met toegevoegde waarde in de vorm van additionele dienstverleningsconcepten, maar geen aanbieder van material handling oplossingen. Dus waren wij ook niet geïnteresseerd in het opzetten van verdere samenwerkingsvormen Onze rol is nu dat wij ruimte vrij hebben gemaakt voor de diverse partners en het systeem beschikbaar stellen voor proefnemingen met producten van andere afnemers. Ons voordeel is nu wel, dat we bovenop de ontwikkeling zitten en daarin mee kunnen denken. Dat biedt ongetwijfeld weer nieuwe kansen."

Sorbo had geen haast met de uitrol van het systeem. Er was geen deadline, kwaliteit en betrouwbaarheid stonden voorop. Het bestaande proces liep gewoon door en ondervond geen hinder. Dat was een groot pluspunt. Bovendien had Sorbo al jarenlange ervaring met geautomatiseerde material handling. Een van de eerste DPS-systemen (dynamisch picken) bouwde leverancier Witron in Duiven bij Sorbo. Daarop zijn tal van modificaties gekomen, voor een groot deel door eigen mensen. Ervaring met projecten heeft Jansen met zijn team ruimschoots.

 

"We stellen de deuren open voor onze relaties om ons systeem te laten zien. Zolang het proces er maar geen hinder van ondervindt. Pas nog hadden we honderd studenten van de Erasmus Universiteit op bezoek. Ook voor ons altijd weer heel leerzaam, mooi toch?" 
 
Geen concurrenten

Contractueel ligt er weinig vast. Correia heeft er in deze fase geen behoefte aan. "Iedereen werkt vanuit een individuele verantwoordelijkheid, maar samen denken we in het belang van het geheel. Bij zo’n eerste project moet je niet alles in het kader van partnership willen opschrijven, het is dan immers nog niet bewezen. Wel de tweede keer en die keren daarna. Dan moet je weten wat je aan elkaar hebt."

Het partnership berust niet op een uitgeschreven set van voorwaarden, zoals exclusiviteit in de samenwerking. In principe is iedere partner vrij om hetzelfde kunstje te herhalen met andere aanbieders. Afgesproken is wel om elkaar niet te beconcurreren. Tot nu is openheid en de enorme betrokkenheid bij een gezamenlijk avontuur genoeg basis om alle kikkers in de kruiwagen te houden.

Van Schijndel maakt zich geen zorgen over de onderlinge samenhang. "Voorlopig is iedereen gebaat bij het samen optrekken in dit verhaal. Net als CICT en MCA willen de partners graag zichtbaar zijn en niet als toeleverancier achter de schermen onbekend blijven. Het mooie is dat inmiddels andere partijen, die eerst de kat uit de boom hebben gekeken, nu ook belangstelling tonen. Dat mag. Als er plek is kunnen ze meedoen."

 

Reageer op dit artikel