artikel

Juryrapport Nedtrain Landelijk Logistiek Centrum

Warehousing

De jury is geïmponeerd door de betrokkenheid van de medewerkers als het gaat om
veiligheid. De groep medewerkers weet uit zichzelf veel motivatie op te brengen voor een
adequaat veiligheidsbeleid en de handhaving van dit beleid. Het magazijn heeft een
voorbeeldfunctie op het gebied van veiligheid binnen de NedTrain organisatie.

In de afgelopen drie jaar is bewust gestuurd op veiligheid, met als doel het aantal ongevallen in het magazijn te halveren. Dit voornemen is meer dan geslaagd, met een afname van het aantal ongevallen van 80%. Goed om te zien is dat veel oplossingen voor problemen met veiligheidsaspecten door de werknemers zelf worden bedacht. Één van deze oplossingen is het zelf ontwikkelen van verpakkingen en ladingdragers om moeilijk hanteerbare producten veiliger te kunnen vervoeren en opslaan. Dat is van belang vanwege de het complexe assortiment van Nedtrain dat deels bestaat uit grote moeilijk hanteerbare producten.

   

Ook  loopt er momenteel een proef met elektrische wielkeggen. De deur en dockleveler worden geblokkeerd als er geen keg is aangebracht. Wat verder direct opvalt is de compleet doorgevoerde 5S filosofie. Alles is tot in de puntjes uitgewerkt, als het gaat op om orde en netheid op de werkplek.

 

Zoals eerder gezegd is de betrokkenheid van de medewerkers erg hoog. Het uitgangspunt "zorgen dat mensen altijd antwoord krijgen" lijkt logisch, maar wordt zelden goed gevolgd. Bij NedTrain wel. Dit resulteert onder andere in een erg hoge medewerkerstevredenheidscore en een zeer laag ziekteverzuim van 2,5%.

 

Het Landelijk Logistiek Centrum, is een relatief klein magazijn. Dit is de reden dat er geen uitgeschreven veiligheidsplan aanwezig is. Dit zou eigenlijk wel aanwezig moeten zijn, omdat het iets is waar je als organisatie altijd op kunt terugvallen. Verder hoort er een goede balans aanwezig te zijn tussen veiligheid en efficiency. Toch is zelfs in dit magazijn nog wel iets te verbeteren. De jury vermoedt dat een iets betere balans tussen veiligheid en efficiëntie te maken is Nedtrain is het bewijs dat in een magazijn met complexe, zware producten prima ergonomisch en veilig gewerkt kan worden. Een terechte finalist!

 

De jury

Reageer op dit artikel