artikel

Juryrapport Boston Scientific

Warehousing

De jury is blij met de constatering dat het veiligheidsbeleid is verweven in de hele organisatie
bij Boston Scientific. Het wordt zowel gedragen door de werkvloer, als ondersteund door het
management. Hierin speelt de Amerikaanse aansprakelijkheidscultuur zeker een rol in, aangezien Boston een Amerikaans Farmaciebedrijf is.

Deze kenmerken resulteren automatisch in bijzonder strenge regels. Boston Scientific doet echter meer. Zo valt het 25.000 m2 grote distributiecentrum in Kerkrade op door de vriendelijke en prettige omgevingscondities. Het DC oogt ruimtelijk en licht door een complete vide met lichtkoepels midden in het magazijn.

 

De betrokkenheid en aanspreekbaarheid van het management komt tot uiting door een wekelijkse LEAN tour (op woensdag), waarbij alle operaties getoetst worden aan LEAN doelstellingen en een wekelijkse facility tour (op vrijdag). Het standpunt van het management is dat iedereen elkaar mag aanspreken over veiligheid. Uitgangspunt is dat iedereen aan het eind van de dag net zo gezond naar huis moet, als ze zijn aangekomen. Om dit te stimuleren, wordt er onder andere gewerkt met een ideeënbus en korte communicatielijnen.

 

De betrokkenheid van de medewerkers wordt geïllustreerd, doordat elke afdeling werkt met eigen Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s worden door de afdelingen zelf vastgesteld en ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking en het zichtbaar maken van hun KPI’s voor afdelingsmedewerkers en collega’s. Veiligheid is één van de vier belangrijkste KPI’s waarover wordt gerapporteerd.

 

Binnen organisaties met strenge veiligheidseisen, komt de efficiëntie vaak in het geding. Bij Boston is dit niet het geval. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de efficiëntie. Zo dienen er jaarlijks 5% kosten bespaard te worden. Vanaf 2003 is de productiviteit jaarlijks wel met 10 tot 12% toegenomen.

 

Vooral op het gebied van laden en lossen is echter nog een aantal punten voor verbetering vatbaar. Zo wordt er (nog) geen gebruik gemaakt van elektrische wielkeggen. Met behulp van elektrische wielkeggen is het binnen en buiten zichtbaar dat de auto gezekerd is. Dit bevordert de veiligheid aanzienlijk. Verder viel op dat bezoekers geen geel hesje krijgen. Op deze manier vallen ze beter op voor de medewerkers.

   

Boston Scientific is het bewijs dat in een groot magazijn productiviteit en veiligheid goed

samen kunnen gaan. Een terechte finalist!

   

De jury

Reageer op dit artikel