artikel

WMS zet in op intuïtief gebruik en E-fulfilment

Warehousing

WMS zet in op intuïtief gebruik en E-fulfilment
ICT & logistiek 2010

De komende beurs ICT & Logistiek wordt gedomineerd door WMS-leveranciers. Een opmerkelijke trend is dat bedrijven, dankzij de opmars van iPhone en Google, geïnteresseerd zijn in WMS-oplossingen die intuïtief te gebruiken zijn. Ook is er tijdens de beurs een gratis toegankelijk en onafhankelijk seminarprogramma waar sprekers kritisch ingaan op de rol van WMS-systemen.

Dit artikel verschijnt in Logistiek Magazine van 15 oktober 2010  

 

De eerste sessie van het seminarprogramma* tijdens ICT & Logistiek wordt verzorgd door WMS-expert Jeroen van den Berg van Jeroen van den Berg Consultancy, en Izaäk Havenaar, directeur van AGF-bedrijf Haluco/BGB, die zal ingaan op een in een eindfase zittende track & trace implementatie binnen zijn onderneming.

   

Havenaar wil zijn toehoorders vooral een op de praktijk gestoeld verhaal presenteren. "Insteek is dat we als AGF-bedrijf voorop willen lopen op het gebied van automatiseren maar dat dat niet ten koste mag gaan van onze flexibiliteit. Dat lijkt een open deur maar is in onze bedrijfsvoering essentieel. We hebben namelijk te maken met klanten die vaak nog op het laatste moment als, bij wijze van spreke de vrachtauto al voor de deur staat, wijzigingen willen doorvoeren in hun orders. Als bijvoorbeeld het formaat van een paprika niet bevalt dan moeten we direct kunnen switchen binnen deze order naar een ander formaat. Uit ervaring weten we dat bijvoorbeeld ERP-pakketten deze flexibiliteit niet bieden."

 

Kerstboommodel

De track en trace oplossing van WICS Solutions is volgens Havenaar onderdeel van een gefaseerd gekozen kerstboommodel van diverse software-implementaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen Haluco/BGB. "Het uitgangspunt is ons deels geautomatiseerde magazijn dat in 2007 is opgeleverd. Wat betreft de software hebben we toen nadrukkelijk gekozen voor een gefaseerde implementatie en koppeling van diverse standaard softwarepakketten – dus geen maatwerk – van CRM tot en met WMS (Westfalia red.). De track & trace functie van WICS waarmee we onze producten van teler tot en met de eindgebruiker kunnen volgen, wordt daarin het leidende systeem binnen onze IT-omgeving. Met de implementatie van tracking & tracing in combinatie met het deels geautomatiseerde warehouse lopen we voorop in de AGF-sector."

 

Theoretische logica

Tijdens zijn presentatie wil Havenaar vooral benadrukken dat uit ervaring blijkt dat de praktijk van een implementatie weerbarstiger is dan de theorie. "We durven dwars in te gaan tegen alle theoretische logica bij een implementatie, want als je alleen afgaat op de adviezen van consultants dan gaat het geheid mis. Bovendien moet je bij een implementatie iemand in dienst hebben die verstand heeft van automatiseren en van de bestaande processen binnen de onderneming, zodat de vertaalslag over en weer gemaakt kan worden. Zo hebben wij een medewerker die fulltime betrokken is bij de implementatie van deze track & trace-oplossing en die daarnaast ook projectleider was in het WMS-traject."

 

Gebruiker vs leverancier

Godelieve Meeuwissen van Jeroen van den Berg Consultancy herkent dit standpunt van Havenaar. "Het probleem dat wij zien is dat WMS-projecten vaak blijven hangen in de ‘net-aan-de-praat-gekregenfase’. Hoe komt dat? Het probleem is dat de gebruikers net weer andere functionaliteit willen dan dat zelfs de meest geavanceerde pakketten bieden en dat de leveranciers functionaliteiten hebben gebouwd die ze wel verkopen, maar die uiteindelijk helemaal niet gebruikt worden. Daarom moet er veel meer over en weer gespard worden tussen partijen op het gebied van inhoud en techniek om de functionaliteiten beter op elkaar af te stemmen."

 

Volgens Meeuwissen gaat het daarbij niet om een inhoudelijk vraagstuk maar om het openstaan voor veranderingen van processen die tot in detail de boel op zijn kop zetten. "Voor de betreffende manager én de werkvloer betekent dat ze alle ‘zo doen wij het al jaren’ zaken overboord moeten gooien. Deze veranderingen doen een beroep op andere kwaliteiten dan ‘brandjes blussen’ en ‘de boel draaiende houden’. Een goede start bij een WMS-implementatie lijkt me om eens eerlijk voor jezelf in kaart te brengen waar je goed in bent en waar minder. Focus op het eerste en laat de overige zaken aan anderen over. Zeker weten dat dan de dynamiek ontstaat die nodig is om meer rendement te halen uit die lastige WMS-projecten. ICT & Logistiek is mijns inziens dan ook een ideaal platform om hierover ervaringen uit te wisselen met zowel de gebruikers als WMS-leveranciers en consultants."

 

Diverse zwaartepunten

Vaste standhouder op de jaarlijkse ICT&Logistiek beurs in Utrecht is WMS-leverancier Consafe Logistics. (stand 09.B059). Volgens Ronald Schepers zal het zwaartepunt van Consafe komen te liggen op vier punten. "We willen onder andere laten zien dat de data-analysemogelijkheden voor de gebruiker uit ons vorig jaar gelanceerde WMS-configuratie in Warehouse3D volwassener is geworden. De visualisatie van de data is nu beter. Ook willen we meer inzetten op ‘Adaptive multi cycle’, de mogelijkheid om verschillende opdrachten binnen het magazijn nog flexibeler met elkaar te combineren. Het derde speerpunt is management by exception, alleen daar ingrijpen waar nodig. Als vierde punt bieden we nu de mogelijkheid van integrated voice, wat inhoudt dat deze toepassing rechtstreeks op ons WMS kan worden aangesloten zonder noodzakelijke middle ware of add on. Deze directe ‘WMS-voice combinatie’ hebben we inmiddels met succes toegepast bij Telstar dat de logistiek verzorgt voor de ANWB-webwinkel."

Consafe wil daarnaast nog verder gaan in het optimaliseren van de visualisaties binnen de eigen WMS-oplossingen. "Daarmee willen we bereiken dat iedereen binnen een bedrijf, van hoog tot laag, overweg kan met onze WMS-oplossing. Met deze ontwikkeling sluiten we aan op de iPhone, Google en TomTom-generatie waar vooral de nadruk ligt op het intuïtieve gebruik. Aan ons is dus in dat kader de taak weggelegd om de gebruiker de weg te wijzen zodat hij precies weet wat hij doet en dus niet hopeloos verdwaalt."

 

Kansen E-fulfilment

Ferry Jantzen van WICS Solutions (stand 09.A036) ziet op het gebied van WMS de komende jaren vooral kansen in oplossingen voor de E-fulfilment sector. "Met name daar is een professionaliseringsslag gaande en je ziet ook dat steeds meer traditionele groothandelsbedrijven beginnen met een webwinkel en dat vooral nieuwe logistieke dienstverleners hun operaties gaan inrichten op het gebied van E-fulfilment. Deze ontwikkeling zagen wij drie jaar geleden aankomen en we zijn toen begonnen met het ontwikkelen van WMS-software die toegesneden is op de eisen vanuit deze markt. Je moet namelijk je WMS hier inrichten op kleine orders waarbij de communicatie met de verschillende webshops verloopt via webservices. Dat is anders dan de traditionele markt waar WMS-leveranciers pakketten leveren die vooral gericht zijn op vaak grote volumes."

Een andere trend die Jantzen signaleert is dat binnen de voedselindustrie steeds meer wordt ingezet op traceability in combinatie met WMS. "In die hoek, en dan doel ik vooral op de vlees- en vissector en AGF, wordt de traceerbaarheid van de producten inclusief de verpakkingen steeds beter dichtgetimmerd. Noodzakelijk want als er een recall is bijvoorbeeld moet je exact kunnen achterhalen om hoeveel verpakkingseenheden het gaat en waar ze zich in de keten bevinden."

 

*Het seminar van Jeroen van den Berg Consulting en Izaäk Havenaar van Haluco vindt op de eerste beursdag (3 november) van ICT & Logistiek plaats in Theater Blauw en duurt van 10:30 tot 12:00 en is getiteld: Highly Competitive Warehouse Management. Wat kunnen we leren van de foodbranche?

 

‘WMS-implementatie is geen IT-feestje’

Menig bezoeker van de komende ICT & Logistiek beurs zal zich oriënteren op wat er zoal verkrijgbaar is aan oplossingen op het gebied van WMS. Die interesse wordt meestal gevoed doordat er een nieuwe WMS-implementatie op komst is. In dat geval is het wellicht raadzaam om voordat wordt afgereisd naar de Jaarbeurs in Utrecht het expertartikel op logistiek.nl te lezen van Wim Winkelmolen (Manhattan). In dit artikel getiteld: WMS-implementatie is geen IT-feestje’ stelt Winkelmolen dat het succes van een implementatie valt of staat bij het vermogen van een organisatie om een veranderingstraject te doorlopen.

Reageer op dit artikel