artikel

Webtool geeft inzicht in magazijnveiligheid

Warehousing

Webtool geeft inzicht in magazijnveiligheid

Tijdens de Dag van het Magazijn presenteert de BMWT een nieuwe webtool waarmee gebruikers kunnen bepalen hoe het gesteld is met de veiligheid in hun magazijn. “De webtool is vooral een middel om het veiligheidsbewustzijn te vergroten”, zegt Jeroen van den Berg van Jeroen van den Berg Consulting, het adviesbureau dat de tool heeft ontworpen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 8 oktober 2010.

 

De opzet van de webtool, die na de Dag van het Magazijn te bereiken is via de website van de BMWT, is zo dat een gebruiker enkele deelgebieden selecteert waarop hij de veiligheid in zijn magazijn kan beoordelen. Vervolgens selecteert het programma relevante vragen uit een uitgebreide vragenlijst. De gebruiker beantwoordt de geselecteerde vragen. Ten slotte toont de webtool de uitkomsten aangaande de veiligheidssituatie, op basis van een procentuele score per onderwerp met daarbij teksten die een interpretatie geven van de uitkomsten, veiligheidstips en maatregelen die genomen kunnen worden afhankelijk van de getoonde scores. Jeroen van den Berg: "De webtool is vooral gemaakt voor het management, logistiek managers, kwaliteitsmedewerkers en teamleiders die de verantwoordelijkheid hebben over de dagelijkse veiligheid op de werkvloer."

 

Database

De meeste tijd is volgens Jeroen van den Berg gestoken in het voortraject alvorens met de bouw van de tool kon worden gestart. "Met het voortraject zijn we al met al een jaar bezig geweest. Voor het opzetten van de database hebben ruim 300 relevante vragen geformuleerd waarmee de gebruiker straks kan bepalen hoe veilig het magazijn is. De vragenlijst is gebaseerd op het BMWT-handboek Arbo-zorg bedrijfslogistiek. Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van andere publicaties over dit onderwerp. Een daarvan is het onderzoek dat Rene de Koster van de Erasmus Universiteit eind vorig jaar heeft uitgevoerd aangaande de veiligheid in magazijnen bij distributie en industriële bedrijven."

 

Gedegen veldonderzoek

De grootste slag moest gemaakt worden volgens Van den Berg  bij het aanscherpen van de vragen die staan in het ARBO-handboek. Het handboek was bedoeld voor ervaren controleurs, Wij hebben de vragen eenduidig gemaakt zodat ze door iedereen ingevuld kunnen worden. Als er in een vraag gerept wordt over periodieke keuring dan hebben we aangegeven dat het bijvoorbeeld om een jaarlijkse keuring ging. Iemand kan van mening zijn dat eens per acht jaar ook periodiek is, maar dat is niet de bedoeling. Bovendien hebben we gewichten gegeven aan de vragen.". Ook zijn de vragen tijdens workshops voorgelegd aan onder andere veiligheidsexperts en constructeurs." Die hebben vanuit hun expertise ernaar gekeken en aangegeven welke vragen geskipt konden worden. Er is dus bij de totstandkoming van deze tool vooraf gedegen veldonderzoek verricht."

 

Deze maand rondt Van den Berg de laatste werkzaamheden aan de webtool af en dan kunnen ook bedrijven het programma gaan testen alvorens die officieel wordt gepresenteerd op de Dag van het Magazijn op 4 november. "Het is de bedoeling dat dan al een aantal bedrijven de webtool hebben getest zodat we op de dag zelf de eerste resultaten kunnen presenteren."

 

Categorieën

Bij de opzet van de tool is ervoor gekozen om het gebruik zo laagdrempelig mogelijk te houden. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. De gebruiker kan met de tool aan de slag nadat eenmalig een account is aangemaakt waarin hij zijn naam, adres en email opgeeft. De gebruiker logt in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. De webtool toont eerst een algemene introductietekst en na een muisklik worden vervolgens enkele lijsten met keuzes getoond. De opzet hiervan is zo dat er vier lijsten worden getoond voor de categorieën: proces, veiligheidscyclus, arbeidsmiddel en ongeval. Per categorie is weer een onderverdeling gemaakt op basis van meerdere onderwerpen. De categorie ‘Proces’ is onderverdeeld in onderwerpen als: basisveiligheid, laden en lossen externe transportmiddelen, goederenontvangst en inslag, opslag, orderverzamelen, VAL en verzendgereedmaken, afvalverwerking en batterijlading en brandstoffen.
 

Elk bedrijf kan uit de webtool de vragen en onderwerpen kiezen die voor de werkzaamheden relevant zijn
 

De gebruiker selecteert vervolgens per categorie de onderwerpen die hij wil beschouwen. Bijvoorbeeld selecteert de gebruiker in de categorie ‘Proces’ alleen de onderdelen ‘laden en lossen externe transportmiddelen’ en ‘goederenontvangst en inslag’. De webtool toont vervolgens de vragen uit de vragenlijst die van toepassing zijn op de geselecteerde onderwerpen. De gebruiker beantwoordt iedere vraag door een keuze te selecteren in een vaste schaalverdeling, bijvoorbeeld: totaal oneens, enigszins oneens, enigszins eens, totaal eens of niet van toepassing.

 

Laagdrempelig

Als de gebruiker alle geselecteerde vragen heeft beantwoord, berekent de webtool de procentuele scores per geselecteerd onderwerp die vervolgens getoond worden op het scherm. Tenslotte toont de webtool score-afhankelijke teksten met een interpretatie van de score met daarbij aanbevolen maatregelen. Deze teksten bevatten ook links naar pagina’s met informatie op de website van BMWT. De gebruiker ontvangt de getoonde informatie ook per email. Jeroen van den Berg: "De tool moet vooral gemakkelijk in het gebruik zijn. Daarom is het niet noodzakelijk dat een gebruiker alle 300 vragen moet beantwoorden voordat er een rapportage uitrolt die aangeeft hoe het gesteld is met de veiligheid in het magazijn. Je kunt dus gericht op specifieke en relevante onderdelen een analyse laten uitvoeren door deze tool."

Als een gebruiker na een eerdere sessie een nieuwe sessie uitvoert, dan worden de nieuwe antwoorden aan de bestaande dataset van de gebruiker toegevoegd. Als de gebruiker een vraag getoond krijgt die hij al in een eerdere sessie beantwoord heeft, dan wordt het eerder gekozen antwoord ingevuld weergegeven. Als vervolgens een afwijkend antwoord wordt geselecteerd, dan wordt het antwoord in de dataset overschreven.

 

Score berekening

Als de gebruiker eenmaal klaar is met het beantwoorden van de vragen, dan berekent de webtool de totaalscore over alle beantwoorde vragen alsmede de onderwerpscores per geselecteerd onderwerp.

De webtool toont tevens een benchmarkscore van de totaalscore. Dit is het percentage van de gebruikers met een gelijke of lagere totaalscore ten opzichte van het totaal aantal gebruikers.

Bijvoorbeeld als er vijftig gebruikers in de database zitten en vijftien gebruikers hebben een totaalscore die gelijk of lager is, dan is de benchmarkscore 15/50 = 30 procent.

Daarnaast toont de webtool teksten met interpretatie van de uitkomsten en tips. Dit zijn voorgedefinieerde teksten (mogelijk met links) die getoond worden afhankelijk van de totaalscore en de benchmarkscore. "Die functie is heel belangrijk om het veiligheidsbewustzijn te vergroten bij het management. Als je ziet dat bij de rapportage van de uitkomsten tachtig procent van de bedrijven het op een bepaald punt beter doet dan jij dan ben je sneller geneigd maatregelen te nemen", aldus Van den Berg.

 

Meerjarenplan

Naast de benchmark toont de webtool ook een top 5 van met aanbevelingen om de zwakke veiligheidspunten in een magazijn te verbeteren. Van den Berg: "Op basis van de uitkomsten kan bijvoorbeeld een meerjarenplan worden opgesteld met daarin acties om de veiligheid op de magazijnvloer te verbeteren. Over een jaar kun je dan weer kijken met behulp van de webtool hoe je er dan voor staat ten opzichte van het meerjarenplan."

Van den Berg benadrukt dat met de komst van de webtool de rol van de magazijnkeurmeesters absoluut niet is uitgespeeld. "Integendeel ze zien de webtool als een welkome aanvulling op hun werkzaamheden. Bovendien stellen ze dat deze tool nog meer het veiligheidsbewustzijn bevorderd in magazijnen."

 

 

  

Wijze van leidinggeven heeft invloed op veiligheid


Onder leiding van professor René de Koster hebben twee studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam eind vorig jaar een grootschalig veiligheidsonderzoek gedaan onder logistieke en industriële bedrijven met een magazijn. De uitslag van het veiligheidsonderzoek toont weliswaar het belang van fysieke veiligheidsvoorzieningen aan, maar ook dat het slechts elementen zijn in het totaalbeeld van veiligheid op de magazijnvloer. Met andere woorden: ‘Veiligheid is niet altijd even concreet, maar zit vooral tussen de oren’. "Daarmee concludeert dit onderzoek in essentie eigenlijk hetzelfde als eerder gehouden onderzoeken", erkent De Koster in Logistiek Magazine van april dit jaar.
 
Onder andere parabolische spiegels op onoverzichtelijke kruispunten en strepen op de vloer om voetgangers van magazijntrucks te scheiden, zijn volgens de professor nuttige voorzieningen om dit te bewerkstelligen. Het veiligheidsonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat deze inderdaad risicobeperkend zijn, maar beslist niet doorslaggevend. De Koster stelt verder, dat de manier van leidinggeven van grote invloed is op veilig werken. Wat we niet weten, is of bijvoorbeeld het gescheiden houden van loop- en rijpaden effect heeft. Ik had dus eerlijk gezegd verwacht dat deze fysieke elementen, los van leidinggeven en bewustzijn, een grote impact zouden hebben op de veiligheid."

 

 

 

Raadpleeg ook het online dossier ‘Veiligheid in het magazijn op logistiek.nl/veiligheidinhetmagazijn’

 

Klik hier voor meer webtools op Logistiek.nl

Reageer op dit artikel