artikel

Veiligheid in magazijnen is vooral mensenwerk

Warehousing

Veiligheid in magazijnen is vooral mensenwerk
Veilig magazijn

Twee ervaren CCV-inspecteurs leggen uit hoe zij de mate van veiligheid van de magazijnen die deelnemen aan de verkiezing van het Veiligste Magazijn van Nederland zo objectief mogelijk proberen vast te stellen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 27 augustus 2010.

In opdracht van de BMWT voert CCV-inspecteur Jan Verwer ook dit jaar weer de veiligheidsinspecties uit bij de bedrijven die hun magazijn hebben ingeschreven voor deze editie van de verkiezing van het Veiligste Magazijn van Nederland.

   

“Een bezoek begint altijd met een gesprek met het management. In dat gesprek gaat het management onder andere in op de wijze waarop bijvoorbeeld ongevallen en schades in het magazijn worden geregistreerd. Of er een gedegen opleidingsprogramma is op het gebied van veiligheid, heftruckopleiding, et cetera, et cetera, en wat het management onderneemt om het veiligheidsbewustzijn onder het personeel te bevorderen”, legt Verwer uit.

 

Na deze ‘formaliteit’ kan hij in zijn ronde door het magazijn pas echt een goed en objectief beeld krijgen hoe het met de veiligheid is gesteld. Waar hij vooral in eerste instantie naar kijkt is de orde en netheid in het magazijn. “Ik inspecteer dan bijvoorbeeld de wijze waarop het beheer van de transportmiddelen is georganiseerd. Is het onderhoud geregistreerd per truck en is er in het magazijn een centrale parkeerplaats voor het materieel?”

 

Belang van schoonmaken

Op netheid is Verwer tijdens zijn magazijninspecties extra kritisch. “Bedrijven hoeven in hun magazijnen van mij echt geen 5S programma te hebben, maar wat ik wel verwacht, is dat in het magazijn vuilcontainers een vaste plek hebben, gereedschappen niet overal rondslingeren en karton of hout niet her en der rondzwerven. In een magazijn van pakweg 5.000 vierkante meter maak ik nog te vaak mee dat er veel te weinig vuilcontainers staan. Dat werkt laksheid bij het weggooien van rotzooi in de hand, leidt bovendien tot veel ergernissen en veroorzaakt ook nog eens brokken. Medewerkers willen best hun rommel opruimen maar de afvalbak moet binnen handbereik staan.” Volgens Verwer vergeten veel bedrijven dat schoonmaken juist een vast onderdeel hoort te zijn binnen de dagelijkse werkzaamheden. “Schoonmaken is geen aangelegenheid die je er even bij doet op een vrijdagnamiddag of als er hoog bezoek komt. Laat bijvoorbeeld een personeelslid dat in de ziektewet terecht is gekomen maar wel beperkt inzetbaar is, niet thuis zitten maar op therapeutische basis een paar dagen per week schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Orde en netheid zijn in mijn ogen doorslaggevend voor het kwaliteits- en veiligheidsniveau in een magazijn.”

 

Verbetering ergonomie

Verwer benadrukt dat de veiligheid in Nederlandse magazijnen de afgelopen jaren met sprongen vooruit is gegaan. Op het aspect ergonomie valt echter volgens de CCV-inspecteur nog veel te winnen. “We geven tijdens onze bezoeken de mensen adviezen mee hoe ze zuinig om kunnen gaan met hun lichaam, want het beroep van magazijnmedewerker is en blijft zwaar. Op het gebied van ergonomie moeten deze mensen beter getraind worden zodat ze, of ze nu 23 of 65 zijn, blijven beschikken over een gezond lichaam. Daarnaast zouden bedrijven ook meer moeten investeren in ergonomisch intern transportmaterieel. Een orderpicker is al gebaat bij een truck waarvan de lepels een meter omhoog kunnen, want dat scheelt weer veel bukken.”

 

Verwer stelt dat investeringen in ergonomie ook de kwaliteit van de werkzaamheden van de magazijnmedewerker ten goede komen. “Mensen zijn daardoor ook nog scherp aan het eind van de dag en zullen daardoor dus minder fouten maken.”

 

Beeldvorming

Voor Verwers collega-inspecteur John van Weeghel begint de inspectie al gelijk zodra hij zich meldt bij de ingang van een bedrijf. “Je beoordeelt wie je ontvangt. Kan ik gelijk doorlopen? Moet ik mij melden bij een receptie of moet ik eerst langs de bewaking? Vaak krijg je dan toch al een aardig beeld van wat je te wachten staat.” Over het gesprek met het management of supervisor zegt Van Weeghel: “Meestal bestaat die uit een presentatie waarin wordt ingegaan op zaken als ongevalcijfers in het magazijn en wat er gedaan wordt op het gebied van scholing. Tijdens zo’n presentatie kun je vaak al een goed beeld krijgen of die in samenwerking met de mensen op de werkvloer tot stand is gekomen.”

 

Net als Verwer zegt Van Weeghel dat de echte inspectie pas begint zodra hij het magazijn binnenstapt. “De orde en netheid bepalen vaak de eerste indruk. Daarnaast weet ik al snel hoe betrokken het magazijnpersoneel is bij het bevorderen van de veiligheid. Als je iemand daar iets over vraagt en hij of zij loopt weg met de mededeling: ‘ik weet daar niets van’ of ‘dat moet je mijn baas maar vragen’, dan weet ik vaak al genoeg. Veiligheid wordt dan beschouwd als iets wat van bovenaf is opgelegd. Zonder de betrokkenheid van alle mensen krijg je mijns inziens geen veilig magazijn. Anderzijds zal het management hierin altijd het voortouw moeten nemen.”

 

Objectiviteit beoordeling

Een compleet objectief oordeel vellen over de veiligheid in een magazijn is volgens Van Weeghel moeilijk. “Als inspecteur beoordeel ik een magazijn standaard op basis van veertien punten. Op basis van die punten krijgt een –bedrijf dat deelneemt aan de –Verkiezing van het Veiligste Magazijn, een bij benadering zo objectief mogelijk en ook nog eens gratis rapport. Daarin wijs ik een bedrijf niet alleen op de tekortkomingen, maar ik geef ze ook tips en adviezen. Ik zie dan dat bedrijven daar vervolgens daadwerkelijk energie gaan insteken om zaken te verbeteren. Ik merk dat vooral op het gebied van ergonomie en veiligheid veel verbeteringen zijn gerealiseerd de afgelopen jaren. Wat ik ook veel hoor is dat deelnemers aan de Verkiezing van het Veiligste Magazijn onze inspecties en rapportages waarderen. Ze geven naderhand ook meestal toe dat ze naar verloop van tijd in hun magazijnen de tekortkomingen op het gebied van veiligheid niet meer zagen.”

 

WEBTOOL ANALYSEERT VEILIGHEID IN MAGAZIJN

Tijdens de Dag van het Magazijn (17 november aanstaande) presenteert de BMWT een webtool met 300 vragen waarmee bedrijven kunnen bepalen hoe het gesteld is met de veiligheid in hun magazijn. Jeroen van den Berg van adviesbureau Jeroen van den Berg Consulting, die de (gratis toegankelijke) webtool maakt in opdracht van de BMWT, is inmiddels vergevorderd met het ontwerp en inrichting. "Gebruikers kunnen ook diverse doorsnedes op de vragenlijst maken om de veiligheid op deelaspecten te meten, bijvoorbeeld hoe het gesteld is met aanrijdrisico’s. Op basis van die antwoorden komt er uiteindelijk een percentage uit, gerelateerd aan een index die bepaalt hoe veilig je magazijn is met daarbij ook een top vijf aan tips en aanbevelingen wat je kunt doen om de veiligheid te verbeteren." Zodra er meerdere bedrijven gebruik maken van de webtool is het volgens Van den Berg ook mogelijk om een benchmark te maken. "Als bijvoorbeeld honderd bedrijven gebruik maken van deze webtool dan kun je uit een analyse van de afzonderlijke scores die in een database zitten een heel goed beeld krijgen waar de knelpunten zitten bij veel magazijnen."

 

Surf naar www.logistiek.nl/dagvanhetmagazijn en lees onder andere meer over de verkiezing van het Veiligste Magazijn van Nederland.

Reageer op dit artikel