artikel

Platformvering kan schade door trillingen voorkomen

Warehousing

Platformvering kan schade door trillingen voorkomen
Trillingen heftruck

Staplatforms die instelbaar zijn op het gewicht van de bestuurder zijn een nieuwe ontwikkeling. Dat is belangrijk, want een verkeerde gewichtsinstelling is vaak slechter dan helemaal geen vering. De negatieve effecten van schokken en trillingen worden dan juist versterkt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 27 augustus 2010.

Om het comfort te verhogen en schadelijke trillingen tegen te gaan, zijn heftruckstoelen al lange tijd voorzien van een vering die instelbaar is op het bestuurdersgewicht. Op staplatforms van veel magazijntrucks ontbreekt in de meeste gevallen nog zo’n persoonlijke gewichtsinstelling. En dat is op zijn zachtst gezegd vreemd.

   

De meeste heftruckproducenten gebruiken niet instelbare vaste veermechanismen en/of rubberdempingen voor de platformvering. Crown en Still ontwikkelden daarom verende staplatforms die – net als bij een heftruckstoel – instelbaar zijn op het bestuurdersgewicht. Jungheinrich heeft een andere visie en oplossing.

     

Trillingsvrij zweven

‘Een instelbaar verend staplateau op een magazijntruck zorgt ervoor dat een bestuurder van 55 kg net zo comfortabel op een magazijntruck rijdt als een collega die 125 kilo weegt’, zo luidt de claim van Crown. Dat is belangrijk, want een verkeerde gewichtsinstelling is vaak slechter dan helemaal geen vering. De veeroplossing van Crown heet ‘FlexRide’ en is leverbaar op de WT3040/3060 elektropallettruckserie met vast platform en achterinstap. Dit veersysteem moet volgens de fabrikant een bestuurder het gevoel geven, dat deze als het ware boven de grond zweeft. Het veersysteem minimaliseert het schadelijke effect van schokken en trillingen voor bestuurders die op een truckplatform staan en verhoogt tegelijkertijd de stabiliteit en het comfort. Met een hendel kan de bestuurder de vering in stappen van 10 kg aan het eigen lichaamsgewicht aanpassen. De Flexride geeft volgens opgave van de fabrikant een trillingsreductie van 80 procent ten opzichte van conventionele veertechnieken. Een onderbouwing van deze claim ontbreekt echter. De Flexride is optioneel, maar Crown kan desgevraagd nog geen meerprijs aangeven ten opzichte van een conventioneel afgeveerde magazijntruck.

 

Ook Still kiest voor een instelbare vering van het staplatform op de EXU SF-elektropallettruckrange. Deze werkt met een luchtbalg die ook eenvoudig op het gewicht van de chauffeur kan worden ingesteld. De gewichtsafhankelijke vering leidt volgens beide heftruckfabrikanten tot een goede trillingsabsorptie op oneffen vloeren en voorkomt daarmee truck- en ladingschade en hoge ziektekosten.

 

Schokdempers

De nieuwe Jungheinrich ERE 120 en 225 meerijdende elektropallettrucks hebben een mechanisch veersysteem. Dit ‘ShockProtect’ systeem laat zich nog het beste vergelijken met de combinatie van veren en schokdempers in auto’s. Het aandrijfwiel, de rijmotor en steunwielen zijn gedempt,

waardoor de aandrijving én de bestuurdersplaats als het ware ‘losgekoppeld’ zijn van de vloer. De machine, de last en de bestuurder worden zo tegen schokken en trillingen beschermd. Dit systeem is echter niet instelbaar op het gewicht van de bestuurder. Dat is volgens deze leverancier ook niet nodig, want het progressieve veersysteem werkt over een grote bandbreedte, waardoor lichte en zware bestuurders allemaal een comfortabele rit hebben. Bovendien stelt Jungheinrich dat een handmatige gewichtsinstelling de nodige discipline vereist om deze ook daadwerkelijk iedere keer in te stellen.

  

Goedkoopste oplossing

“De drie vermelde veersystemen op magazijntrucks pretenderen allemaal schadelijke trillingen te verminderen. In welke mate ze dat doen, is op afstand niet zo eenvoudig vast te stellen”, verklaart trillingsexpert Jan Doornbusch van vibrations@work.(www.vibrationsatwork.nl). Ieder magazijn is namelijk uniek en de vloercondities zijn nergens gelijk. De lichaamstrillingen en -schokken van de bestuurder worden grotendeels veroorzaakt door de kwaliteit van de magazijnvloer en de snelheid waarmee wordt gereden en afgeremd. De veerweg van een stoel of werkbordes moet zijn afgesteld op het midden van de maximaal te verwachten uitslag, vandaar de gewichtsinstelling. Afhankelijk van de rijsnelheid kan dus demping optreden, maar vaak is het omgekeerde, dus een opslingering (versterking) het geval, waardoor het staplatform zich als een springplank gaat gedragen.

 

Voornamelijk het rijgedrag van de bestuurder, de snelheid en de magazijntruck zelf spelen een belangrijke rol bij de trillingsbelasting van de chauffeur. Als trillingen al een probleem vormen, neem dan eerst maatregelen om overmatige trillingen en stoten te voorkomen, door de magazijnvloer te egaliseren, zo min mogelijk over drempels te rijden en niet abrupt van rijrichting of snelheid te wisselen. Dat blijkt vaak al de goedkoopste oplossing. Ga bij de aanschaf van een hef- of magazijntruck nooit over één nacht ijs, maar probeer eerst een aantal merken en typen uit. Vraag desnoods bij de leverancier of een trillingsexpert om een rapport gedurende de evaluatieperiode. Elke werkgever moet immers toch al beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie waarin het onderwerp trillingen en schokken staat en waarin de belasting is geëvalueerd naar risico. Met trillingsmeters is de belasting op de chauffeur objectief te bepalen. Als het niet mogelijk is om een structurele oplossing voor de trillingen en schokken te vinden, beperk dan de maximale blootstellingsduur op een dag. Dat kan door het werk anders te plannen of door afwisseling van taken. Bijvoorbeeld door een roulatiesysteem in te voeren waarbij niet de hele dag hetzelfde werk op de magazijntruck wordt gedaan.

 

TRILLINGSWETGEVING

Wie langere tijd blootstaat aan lichaamstrillingen en -schokken kan met name schade oplopen aan de rug en het bewegingsapparaat. Beroepsmatige en langdurige blootstelling is dus een serieus te nemen gevaar. Nu is een enkele schok geen groot probleem, omdat de impact wordt omgerekend naar een blootstelling over 8 uur (een werkdag). Het gaat om de zogeheten vectorsom van alle trillingen in drie gemeten richtingen. Als de berekening uitkomt op een waarde die boven de 0,5 m/s2 ligt, dan schrijft de arbowetgeving het treffen van maatregelen voor via een plan van aanpak (een onderdeel van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie). Dat kan betekenen dat de chauffeur minder lang mag ‘trillen’. Willen we langer aan de slag blijven, dan moeten er dus maatregelen worden getroffen. Alle lidstaten van de EU hebben te maken met deze ‘trillingswetgeving’.

 

Bron: Arbowetgeving (arbobesluit) en de EU-richtlijn 2002/44/EG.

Lees ook het dossierartikel ‘De regels omtrent trillingen’ op logistiek.nl

Reageer op dit artikel