artikel

Motiveren na crisis lukt Fabory wel

Warehousing

Motiveren na crisis lukt Fabory wel
Motiveren na crisis lukt Fabory wel

Voor een publiek van logistiek managers en HR-professionals hield Fabory in Tilburg open huis onder de vlag van Logistiek Insight. Want er valt genoeg te vertellen, met als rode draad: hoe pak je op HR-gebied de draad weer op nu de crisis haar lamleggende wurggreep langzaam verslapt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 27 augustus 2010.

Proof als nieuw vertrekpunt

Bewustwordingsprogramma’s volgen elkaar regelmatig op. Fabory had daarin al een slag gemaakt. De financiële crisis noopte tot een koerswijziging met lean-achtige elementen. Onder de vlag PROOF (Proactief, Resultaatgericht ondernemerschap, Open, Onovertroffen kennis en Focus) neemt Fabory de handschoen weer op.
 

Deelnemers aan deze Logistiek Insight kennen en erkennen het belang van bewustwordingstrajecten. Maar er is ook scepsis. De negen kernwaarden van (voormalig) TNT Logistics komen ter sprake. Net als Heineken met een vergelijkbaar programma. "Want er is ook een valkuil. De leiding steekt er veel tijd en energie in. Maar toch valt het niet mee om dit op de werkvloer te laten landen. Dan gaat het ook tegen je werken."

Hans Dekker onderkent dat gevaar. "Vanuit de directie is de betrokkenheid groot, onder andere met aparte ontbijtsessies. We laten alle medewerkers voor zichzelf nadenken over wat zij met elke letter van PROOF kunnen doen."
 

Rob Dreverman: "Zo’n programma mag ook niet op zichzelf staan. Je moet dit koppelen met andere HR-instrumenten, zodat het in functioneringsgesprekken terug komt. We hebben een Fabory Score Card ontwikkeld daarvoor. Geen ellenlange lijsten, maar simpel en doeltreffend."

Binnenkort krijgen de medewerkers van Fabory de uitnodiging om deel te nemen aan ‘Dragon’s Den’. Naar het voorbeeld van het BBC-programma mogen ze een uitgewerkt idee inclusief investeringsmodel komen ‘pitchen’ voor een jury. Het beste idee wordt gelauwerd en zal zich in de praktijk gaan bewijzen. Want de leverancier van bevestigingsartikelen heeft de weg naar boven weer gevonden.

 

Focus weg

Twee jaar geleden kwam aan de jaarlijkse double digit groei abrupt een einde. Rob Dreverman zat toen als HR-manager een paar jaar op deze functie en stuurde met

allerlei HR-hulpmiddelen in de richting van verdere professionalisering van de organisatie. Ook intern moesten nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Meer focus kwam te liggen op het denken vanuit de organisatie in zijn totaliteit, het uitwisselen van verbeteringsideeën, maar ook van kritiek. Het gevolg was een set van trainingen en vervolgacties om het grote verbeterpotentieel, dat intern natuurlijk wel aanwezig was, aan te boren. Totdat de crisis de financiële ruimte en de managementfocus wegnam en een reorganisatie onvermijdelijk werd.

 

Andere zaken

Hoe leg je in zo’n geval uit aan de mensen dat trainingsprogramma’s stil komen te liggen. “Dat is inderdaad een grote teleurstelling.” Hans Dekker, manager operations, is niet het type manager dat er doekjes om heen windt. Al kijkt hij liever naar de overgebleven kansen. “Mensen begrijpen heel goed dat andere zaken nu even voorrang krijgen. Dat er geen geld is voor grootschalige trainingsprogramma’s”, legde hij uit tijdens het open huis in Tilburg.

 

“Toch zijn we op heel beperkte schaal wel doorgegaan met de programma’s”, vult Dreverman aan. “Waar mogelijk hebben we verbeteracties doorgevoerd.”

Die situatie is niet alleen op Fabory van toepassing, blijkt uit de reacties van het aanwezige publiek. Andere bedrijven hebben ook de focus moeten verleggen. Maar er zijn daarnaast bedrijven, die juist de gelegenheid te baat hebben genomen om versneld verbeteringstrajecten door te voeren over meerdere vestigingen. Want er was tijd en blijkbaar ook geld. Hoewel sommige acties ook vaak al direct geld opleverden.

 

Lean voorbij

Dat brengt de discussie op lean. Hoe kun je verspilling voorkomen en processen efficiënter laten verlopen? “Wij hebben lean geïntroduceerd als middel om kosten te besparen”, zegt Dekker. “Daarvoor waren we al met een project gestart om goed te kijken naar hoe medewerkers hun werk doen. Tijdens de crisis kwam het resultaat weer veel meer centraal te staan.”

Dat had wel als gevolg dat lean intern werd geassocieerd met kostenreductie. De focus is verlegd van het technische systeem naar het sociale systeem. Begin 2010 werd PROOF geïntroduceerd. Dekker hierover: “Ik zie lean als een grote bak met middelen, waaruit je kunt putten om verbeteringen systematisch door te voeren aan de proceskant of aan de menskant. Wat ons betreft is lean voorbij, maar de instrumenten zijn gebleven.”

 

Meer klantfocus

Hoe ziet het bedrijf er uit als de crisis voorbij is? Die vraag leeft bij diverse aanwezigen. Is er reputatieschade, ook voor wat betreft de mogelijkheid om straks mensen in de regio aan je te binden? Fabory heeft besloten om recruitment zelf ter hand te nemen en niet meer uit te besteden. “Dat scheelt kosten, maar we zijn inmiddels ook voldoende toegerust om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen”, vertelt Dreverman.

De positieve kant van de crisis zou kunnen zijn, dat een reorganisatie het bedrijf scherper laat kijken naar de echte competenties. Een toehoorder vanuit een familiebedrijf ziet zijn bedrijf sterker worden. Er is meer loyaliteit, meer klantfocus en begrip voor kostenbesparing en prijserosie. Het draagvlak – ook waar het gaat om saneren – is gegroeid.

 

In die stellingname kan Dekker zich deels wel vinden. “We hebben onze salesorganisatie volledig gereorganiseerd. Voor de logistiek geldt ook dat we noodzakelijke maatregelen hebben genomen. We zijn in ieder geval heel kritisch gaan kijken naar onze voorraden, vooral naar de winkeldochters. Daar viel voor ons zeker winst te halen.”

 

 

Boven: rondleiding door het Central Warehouse Tilburg. het CWT heeft diverse hallen met in totaal 36.000 vierkante meter vloeroppervlak en maar lieffst 80.000 SKU’s. Vooral in het orderpickgedeelte heeft Fabory veel geautomatiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 


Logistiek Insight is een initiatief van NDL/HIDC, Tempo-Team en Logistiek Magazine. De bijeenkomst bestaat uit presentaties, bedrijfsbezoek en een forumdiscussie. Het thema komt steeds vanuit het HR-perspectief.

Reageer op dit artikel