artikel

Automatische Case Picker van Vanderlande

Warehousing

Automatische Case Picker van Vanderlande
Vanderlande casepicking ACP

Zowel in automatisch als in handmatig picken is de innovatie nog lang niet op zijn eind. Vanderlande Industries in Veghel gaat opnieuw twee jaar met TNO aan de slag voor verbeterde ergonomie. De volgende stap in automatisering van case picking is ook gezet. Aan het R&D budget wordt niet geknabbeld.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 27 augustus 2010.

“We blijven bezig met innovatie om klanten oplossingen te kunnen bieden, waarmee zij geld kunnen verdienen”, onderstreept Michiel Peters (CEO). Als voorbeeld mag gelden de nieuwe Automatische Case Picker van Vanderlande, waarmee een besparing tot veertig procent gehaald kan worden op de kosten per te picken collo ten opzichte van handmatig picken – zoals dat nu veelal gebeurt in de dc’s van grote supermarktorganisaties. Peters vindt het cruciaal om het bestaande R&D budget te handhaven, ook nu de omzet voor het eerst sinds lange tijd een stuk lager ligt. “De markt is dat van ons gewend.”

 

Kennis instromen

Vanuit die gedachte is de samenwerking met TNO opnieuw met twee jaar verlengd. TNO helpt Vanderlande om meer onderbouwing te krijgen bij de te maken keuzes rondom ergonomie van werkstations. Vanaf 2007 trekken beide partijen gezamenlijk op. Dat leidde tot een opzienbarend concept genaamd pick@ease, een orderverzamelstation gebouwd rond de medewerker. TNO heeft een model ontwikkeld om de effecten van bepaalde keuzes zichtbaar te maken. “Een mooi voorbeeld hoe wetenschappelijke kennis de industrie instroomt”, zegt directeur Remco Overwater, verantwoordelijk voor de distributiemarkt en

tevens bestuurslid van het topinstituut Dinalog.

 

De komende periode moet ontwerptools opleveren, waarmee R&D de goede keuzes kan maken. Jan van der Velden, manager distribution systems: “Zo’n tool voorkomt dat je ontwerpfouten maakt, dat je combinaties zoekt die niet kunnen, gezien de eisen die je stelt. Je hebt meteen zicht op de ergonomische score van je ontwerp, de performance van de medewerker en de fysieke effecten op lange termijn.”

 

Hergebruik software

Naast TNO heeft Vanderlande ook andere samenwerkingsverbanden met wetenschappelijke instituten. Voorbeeld daarvan is het Falcon project met start-up bedrijven vanuit de TU Eindhoven. Doel is om sneller en meer modulair softwaresystemen te ontwikkelen. Het model zou al zijn dienst kunnen bewijzen in de verkoopfase met de klant aan tafel. Samen de processen doornemen en de softwarearchitectuur in potloodschetsen uittekenen.

 

De prototypefase van het model is afgerond. Overwater is tevreden over de fundamentele kennisopbouw, die hiermee is gerealiseerd. Automatisch software generen, één van de oorspronkelijke doelstellingen, is een brug te ver gebleken. Maar hergebruik van software in kleinere stukjes is wel haalbaar. Daar zit de winst voor Vanderlande. Falcon loopt door tot volgend voorjaar wat Vanderlande betreft en heeft dan vier jaar gedraaid.

 

Mooi orderboek

“Afgelopen boekjaar (tot en met maart) was een taai jaar”, geeft Peters als reactie op de in juli gepresenteerde jaarcijfers. Een omzetdaling van 16 procent en een winstdaling van 25 procent. Het goede nieuws is dat de orderontvangsten op niveau zijn gebleven, zodat het orderboek zelfs beter is gevuld dan vorig jaar in dezelfde tijd. Wat aan orders al uitstond, behoefde van de klanten niet met haast te worden uitgevoerd. Eind vorig jaar was het bedrijf qua engineering min of meer ‘uitverkocht’.

 

Peters is nu ruim een jaar CEO. De omstandigheden zijn niet subliem, maar Peters treurt daar niet om. “De marktsituatie is uniek, dat maak je niet vaak mee. Dus dat geeft extra druk. Onze reputatie mag geen schade lijden. Daarom zijn we nog strakker gaan sturen op projectuitvoering. Het moet goed zijn, zeker ook onze huidige grote projecten in de Verenigde Staten. We zijn bezig met een vernieuwing van ons ERP-systeem. Ook dat mag niet mis gaan en dat doet het ook niet. En we bouwen een softwarehuis op in India. We hebben dit jaar goed gepresteerd.”

 

Minder afhankelijk

Dat is dan vooral te danken aan het binnen halen van grote projecten. Kleine projecten, die relatief snel tot omzet leiden, komen veel moeilijker los. Vooral in de distributiemarkt is dat het geval. Het maakt Peters niet zoveel uit. “Het gaat ons niet om de grootte van een project, maar om klantrelaties. Soms zijn dat grote projecten, dan weer wat kleinere. We zijn er in de afgelopen jaren in geslaagd om steeds minder afhankelijk te worden van grote projecten. Er is een belangrijke onderstroom ontstaan in repeat business en reguliere projecten.”

 

Risicospreiding lukt ook door geografisch breder actief te zijn. De ambitie is om de positie als marktleider in bagagesystemen in Amerika uit te bouwen richting distributiesystemen. Vaak begint het voor Vanderlande met bagage – ook in Azië. Van daaruit kan een organisatie worden opgezet voor distributie- en koeriers-/postbedrijven. Vervolgens komt daar de serviceverlening als extra inkomstenbron bij. Nu is deze geldstroom al goed voor 15 procent van de omzet.

   

Meerwaarde benutten

Peters wil het bedrijf omvormen van een Europese onderneming die exporteert, naar een global player. Groei moet volgens hem organisch tot stand komen. Geen overnames van lokale spelers, maar zelf ter plekke teams opbouwen met mensen die de markt daar kennen: de klanten en de partijen die projecten kunnen uitvoeren. Dat vergt tijd, maar Vanderlande heeft geen haast.

Het afgelopen jaar heeft de systeemleverancier de organisatie getuned naar meer klantgerichtheid. Waar voorheen een technisch goed werkend project het oogmerk was, gaat het nu meer om de vraag wat het project voor de klant oplevert – direct na ingebruikname, maar vooral daarna. Dat stijgt uit boven het in stand houden van de machine met service en onderdelen. Het doel moet zijn om de meerwaarde voor de logistieke processen van een systeem steeds verder uit te buiten.

 

AUTOMATISCHE CASEPICKING

Vanderlande Industries presenteerde deze zomer een nieuwe variant op het thema automatisch picken van omverpakkingen. Dit onderwerp houdt vooral de grote foodretailers bezig. Diverse oplossingen hebben al de revue gepasseerd. De oplossing van Vanderlande kenmerkt zich door zuinig te zijn met beweging. Palletlagen komen op grote trays te liggen, die in een AS/RS magazijn in opslag gaan. De pickunit komt langs en haalt individuele colli (dozen maar ook PET-flessen) van de tray en zet ze in de juiste volgorde op een conveyor. Pas als de tray leeg is, haalt een automatische kraan ze op en vervangt ze door een nieuwe. Er is dus intern geen retourstroom van omverpakkingen. Ook is achteraf geen sorteerproces nodig.

 

De Automatische Case Picker kan 300 tot 400 colli per uur aan. Een complete module van 6 pickers voor 3.000 SKU’s haalt 2.000 picks per uur. Allerlei uitbreidingen zijn mogelijk. Vanaf 30.000 colli per dag is dit systeem rendabel. Ten opzichte van handmatig picken (zonder voice) voorspelt Vanderlande een kostenverlaging van 40 procent per collo. RSW levert samen met Vanderlande een automatische palletizer voor het plaatsen van mixed stapellagen in een rolcontainer of op een pallet – nu in een testfase bij Sorbo in Duiven. Vanderlande werkt zelf nog aan een automatisch systeem om palletlagen van bulkpallets op trays te plaatsen, waarmee de cirkel van een totaal geautomatiseerd pickproces rond is.

 

Bekijk de video van de Automatische Case Picker op wwww.logistiek.nl/ACP-Vanderlande

Reageer op dit artikel