artikel

Nieuwe uitdagingen voor partners in pallets

Warehousing

Nieuwe uitdagingen voor partners in pallets
Henk Kruithof

Per jaar komen in Europa ongeveer 450 miljoen nieuwe pallets op de markt, dat is er één op iedere inwoner. Gemiddeld tien procent van de logistieke kosten zijn palletkosten. Voor welke uitdagingen staat de palletindustrie? Vier ‘oudgedienden’ vertellen wat nodig is om uit te groeien tot professionele partners in de logistiek.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 juni 2010.

Steeds meer gebruikers zijn zich bewust van de invloed van de –pallet op logistieke processen. Toch staan veel bedrijven op het standpunt dat de pallet niet meer is dan een noodzakelijk kwaad, waar ze zo min mogelijk geld aan uit willen geven. “Terwijl de prijs van de huidige pallet – die veel meer toegevoegde waarde te –bieden heeft – nog altijd gelijk is aan die van 1977”, weet de –afscheidnemende nestor in –palletland Henk Kruithof van –Dongen Pallets.

 

Goedkoper

Palletfabrikanten hebben rendementsverhoging kunnen realiseren door automatisering en schaalvergroting. Maar iedere producent moet er voor knokken om de prijs op niveau te houden. Het werkelijk tot op het bot uitkleden van pallets om de kostprijs van een enkele trip te drukken, is gelukkig achterhaald. Tegenwoordig probeert men de pallet een dusdanige kwaliteit mee te geven, dat hij enkele malen kan worden hergebruikt. Maar ook dat geautomatiseerde processen probleemloos kunnen verlopen, zodat de gebruiker op die manier uiteindelijk goedkoper uit is.

 

Normalisatie

In Europa is de maatvoering vrij aardig geregeld. Maar wereldwijd zijn de verschillen groot. Hoe zullen de machtsverhoudingen in de internationale handel gaan uitpakken? Blijft China eigen maatvoeringen produceren of gaat het land kiezen voor de gangbare maten in Europa, Verenigde Staten of Australië? Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de palletindustrie, die zich hierin laat vertegenwoordigen door een normcommissie van het NVC (Nederlands Verpakkings Centrum).

 

Verduurzaming

De sector kijkt naar mogelijkheden voor verdere standaardisatie. Die zijn echter sterk afhankelijk van de sector die de bedrijven bedienen. Palletproducenten staan er voor open, uit kostenoogpunt en om hergebruik te bevorderen. Hergebruik wordt gezien als een kansrijke maatregel om te komen tot meer duurzaamheid. Verduurzaming is een uitdaging, die ook door deze sector serieus wordt opgepakt. Zo staat de industrie unaniem achter de certificering in het kader van de Chain of Custody en de FSC en PEFC keurmerken, die garanderen dat het hout uit goed beheerde productiebossen afkomstig is.

 

Veertig jaar houten pallets

De houten pallet is na de Tweede Wereldoorlog vanuit de VS naar Europa gekomen. Fabrikanten van kisten gaan dan ook pallets produceren. Pas met het toenemen van de automatisering – rond

1970 – gaat de industrie ze volop gebruiken. Tot 1977 hebben bedrijven als Van Gend & Loos, Philips, Heineken, Zeelandia en Albert Heijn ieder hun eigen meermalige pallet. In 1978 komt Chep naar de Benelux en neemt de zorg voor palletterugname en onderhoud over. Met de opkomst van de gebruikte pallethandel verdwijnt de eigen pallet en er komen steeds meer eenmalige pallets en palletpools. Door meer transport en de komst van de container ontstaat behoefte aan standaardisatie met de Europallet – in Nederland vertegenwoordigd door Nederpal – en de CP pallet (chemiepallet).

 

Vier oudgedienden

Vier ‘oudgedienden’ vertellen wat nodig is om uit te groeien tot professionele partners in de logistiek.

 

Henk Kruithof

Henk Kruithof (63) is sales manager bij Dongen Pallets. Met 44 jaar verpakkingen, waarvan 33 jaar bij Dongen Pallets, twintig jaar Normalisatiecommissie Verpakkingen en twintig jaar Nederlands Verpakkingscentrum wordt hij gezien als de nestor in palletland. Per 1 juli 2010 gaat hij een andere invulling geven aan zijn dagelijks bestaan.

 

"De activiteiten van Dongen Pallets zijn de afgelopen dertig jaar enorm gegroeid. Van eenvoudig pallettimmerwerk tot professionele partner voor ontwerp, fabricage, reparatie en beheer van pallets en het outsourcen van complete palletparken", vertelt Henk Kruithof van Dongen Pallets, die zich nog de tijd kan herinneren dat er nauwelijks pallets in omloop waren.

 

"De uitdaging voor een palletfabrikant is adequaat inspelen op de vraagstelling uit het logistieke circuit en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden, zoals nu bijvoorbeeld RFID-tags voor tracking and tracing. Bedrijven als Chep, IPP/Logipal, LPR en Europool hebben zo kunnen groeien, omdat ze de zorg voor retourstromen overnemen. Om dezelfde reden heeft Dongen Pallets, door de markt gedwongen, Palldon Recycling opgericht, dat zich bezig houdt met beheer, reparatie en onderhoud. Tegenwoordig denk ik wel eens: oppassen dat de macht van de klant niet te groot wordt. Iedereen kent de houtprijzen. Ze vertellen nog net niet hoe we ze moeten maken."

   

Toen Kruithof 33 jaar geleden bij Dongen Pallets begon, waren er twee soorten pallets: Zuid-Europees en Noord-Europees vurenhout voor eenmalige pallets en de meermalige pallet van Scandinavisch hout. Houten pallets hebben momenteel een aandeel van 95 procent.

Kruithof: "Nieuwe’ materialen zullen zeker opkomen, vooral om in specifieke behoeftes te voorzien. Zoals karton voor de luchtvaart, kunststof voor de hygiëne pallet. Daarbij geef ik de kartonnen pallet meer kans om verder te groeien dan de kunststof variant. Die markt begint al een beetje verzadigd te raken. Bovendien is de recycle mogelijkheid van hout en karton vele malen eenvoudiger. Maar op termijn zouden biokunststoffen – kunststofpallets van hernieuwbare grondstoffen – wel eens een grote rol kunnen gaan spelen. En er zullen nieuwe soorten ladingdragers komen. Ikea is heel slim bezig. Die gebruikt bijvoorbeeld alleen een kunststof plaat met drie pootjes als brug onder de verpakking. Zo zetten ze vier of vijf kasten op elkaar." Maar zeker voor de komende dertig jaar ziet Kruithof in die ontwikkeling nog geen bedreiging voor de houten pallet.

 

Ate Douma

Ate Douma (58), hoofd verkoop bij PKF/Post komt oorspronkelijk uit de houthandel en heeft ruim 30 jaar ervaring in de palletindustrie. Daarvan was hij acht jaar werkzaam bij de Halbertsma Pallets. Sinds 22 jaar werkt hij bij PKF/Post met vestigingen in Finsterwolde en Venlo. Het bedrijf produceert pallets voor de papier- en kartonindustrie, de chemische industrie, de bouw, de voedingsmiddelenindustrie en voor de land- en tuinbouw.

 

"Pallets produceren is in de afgelopen jaren veel meer gaan betekenen dan een pallet in elkaar spijkeren en bij de klant op de stoep zetten", vertelt Ate Douma van PKF/Post in Finsterwolde . Van daaruit bedient het bedrijf de massiefkarton- en papierindustrie. Het leveren aan deze sector is een redelijk complex logistiek gebeuren. Dat komt omdat het gaat om een combinatie van uiterst korte levertijden, hoge kwaliteit en service én maatwerk. "Pallets vormen een belangrijk onderdeel van het logistieke proces. Onze palletmaat is de snijmaat van het karton die onze afnemers aan hun klanten leveren."

 

Jaarlijks produceert PKF/Post voor deze sector 1,5 miljoen pallets, in honderden verschillende formaten en hooguit enkele tientallen pallets per klant per keer. Voor deze markt is het dus niet mogelijk in voorraad te produceren. Maar toch geldt: ‘’s Ochtends besteld, ‘s middags uitleveren’. Die korte levertijden zijn uniek in de palletindustrie. PKF/Post kent nauwelijks opslag voor deze sector. Achter de machines staan trailers waar de pallets rechtstreeks in gaan. Eenmaal bij de klant aangekomen, stapt de chauffeur op de heftruck, maakt de wagen leeg en zet de pallets in productievolgorde van de klant bij de juiste snijmachine neer. "Zouden we dat niet doen, dan wordt het een hopeloos zoekplaatje. Welke pallets moeten bij welke machine en voor welke opdracht klaarstaan."

PKF/Post is een van de eerste bedrijven met robots en geautomatiseerde productielijnen. Hierdoor is het bedrijf in staat om qua levertijd en prijs het hoofd te bieden aan importen uit Oost-Europa. "Voor vier of vijf maatwerkpallets kun je niet een machine omstellen. En met de hand maken is geen optie. Het zou te duur zijn en de maatnauwkeurigheid ervan valt niet te garanderen."

 

Arjan Kuiper

Arjan Kuiper (44) is sinds 17 jaar werkzaam als directeur van Rotom Nederland. Hiervoor was hij logistiek manager bij Penske Logistics. Rotom verkoopt en verhuurt een breed assortiment gebruikte en nieuwe logistieke middelen voor transport en opslag en is actief in acht landen in Europa. Daarnaast is Kuiper voorzitter van Nederpal, de poolorganisatie van EPAL Europallets, en bestuurslid van de brancheorganisatie EPV (Emballage en Pallet Vereniging).

 

"De grootste uitdaging voor een palletfabrikant op dit moment is het realiseren van een lage kostprijs. Dat heeft altijd al wel gespeeld maar door de crisis ligt daar nu meer nadruk op", stelt Arjan Kuiper van Rotom. "Daarbij moet je goed naar de hele keten kijken. Het gaat om de TCO (Total Cost of Ownership), ofwel de laagste kosten per trip. Soms kan het goedkoper zijn een zwaardere – en dus duurdere – pallet in te zetten, terwijl voor een andere situatie de lichter uitgevoerde eenmalige pallet (komt na eenmaal te zijn gebruikt in het handelscircuit terecht) goedkoper uitpakt.

Rotom streeft naar de laagste kosten voor de klant door niet alleen diverse soorten ladingdragers te produceren, nieuwe en gebruikte pallets te leveren, maar ook bedrijven te faciliteren en poolservices (reverse logistics) aan te bieden. "Bovendien wil de klant graag ontzorgd worden en daarvoor is het belangrijk om een totaaloplossing te bieden."

 

Kuiper somt de successen op van de gezamenlijke palletindustrie: "Onze sector is niet zo heel groot maar wel flexibel en is daarom in staat snel op externe zaken te reageren – zoals de maatregelen voor ISPM15 bijvoorbeeld. Deze industrie maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk aan de certificering in het kader van Chain of Custody (FSC of PEFC keurmerk). Houten pallets die niet meer hergebruikt kunnen worden, dienen als brandstof voor de eigen droogkamers of worden verhakseld voor de biomassa of de spaanplaatindustrie. Energie-opwekking is ook mogelijk, maar wordt overgelaten aan energiebedrijven. "Ons soort bedrijven is te klein om in een eigen energiecentrale te investeren en het is niet nodig omdat er voldoende alternatieven zijn."

 

Wilar Hogenkamp 

Wilar Hogenkamp (53) heeft tientallen jaren palletervaring in directiefuncties bij zowel palletproductie- als palletverhuurbedrijven, waaronder Chep, PKF en de Faber Halbertsma Groep.

Tegenwoordig werkt hij als zelfstandig consultant onder de naam 2Pal Palletconsult. Ook Palletmatch is een initiatief van Hogenkamp. Daarnaast is hij docent bij het NVC (Nederlands Verpakkings Centrum) en als consultant verbonden aan het Center for Unitload Design in de US en het Chartered Institute for Logistics and Transport in UK.

 

"De palletindustrie staat aan de vooravond van serieuze veranderingen", vindt Wilar Hogenkamp van 2Pal Palletconsult. "Palletfabrikanten zullen nog meer op zoek moeten naar toegevoegde waarde die ze kunnen bieden op het gebied van service, logistiek en duurzaamheid." Als voorbeelden noemt hij pool- en assetmanagementsystemen, reverse logistics, RFID en internet als platform voor in- en verkoop. Om daar invulling aan te kunnen geven, heeft een bedrijf de juiste infrastructuur nodig. Zo moet een fabrikant beschikken over goede IT-systemen, een adequaat transport- en depotnetwerk, in staat zijn om just-in-time te leveren, voorraad te houden en mogelijkheden kunnen bieden voor drogen, heattreatment en binnenopslag. Hogenkamp: "Vermissing van pallets is geen issue meer. Het is te voorkomen met een goede palletregistratie en dito beheer. Hiervoor zijn goede softwaresystemen en bedrijven kunnen het beheer ook uitbesteden."  

 

De grootste bedreiging is in zijn ogen het gebrek aan innoverend vermogen in de traditionele palletindustrie als het gaat om alternatieve ladingdragers. Ondertussen werken kunststof- en papierfabrikanten wél hard aan innovaties op dit gebied. Daarnaast zullen er steeds meer nieuwe systemen ontstaan in pallet-less handling, zoals bijvoorbeeld roller-forks. Enkele grote retailers hebben al uitgesproken binnen vijf jaar met alternatieve ladingdragers te willen werken. Dat gebeurt in Nederland nog niet maar wel in het buitenland (waaronder UK en VS) en dan is het volgens Hogenkamp een kwestie van tijd dat deze ontwikkeling ook onze kant op komt.

 

"Tot mijn spijt is er geen sprake van een palletindustrie, die hierin gezamenlijk optrekt. Ik mis broodnodige initiatieven, waarin de sector in zijn geheel geld bij elkaar legt voor bijvoorbeeld  een eigen Pallet Innovatie Centrum. Dat is een manier om proactief met de markt en alle ontwikkelingen bezig zijn’.

Reageer op dit artikel