artikel

Venlo, Trade Port Noord: “Overslagpunt voor goederenstromen”

Warehousing

Het bedrijventerrein Trade Port Noord is na Venlo Trade Port, Trade Port West en Trade Port Oost de voorlopige afronding van de Trade Port-formule van de gemeente Venlo. De Trade Ports zijn moderne bedrijventerreinen, perfect ontsloten over de weg, over het water en via het spoor.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

Omvang park: 898 ha

Bebouwd: 625 ha

Beschikbaar: 180 ha

Grondprijs per m2: verschilt per Trade Port

Huurprijs per m2: algemeen 40 euro en logistiek 55 euro

Infrastructuur

Wegen: A67, A73, toekomstige ontsluitingsweg Trade Port Noord: Greenportlane

Spoor: ECT-terminal & Cabooter Terminal

Water: bargeterminal Venlo

Belangrijke gebruikers

DSV, FloraHolland, Geodis, TCT (Trimodal Container Terminal), Seacon Logistics, KLG-Europe

Meer informatie: www.venlo.nl

Deze bedrijventerreinen zijn dé trots van logistiek Venlo. Via de mainports Rotterdam en Antwerpen komen talloze containers uit alle windstreken naar Venlo Trade Port, om vervolgens verder naar hun bestemming te worden vervoerd. In Europa ontwikkelt Venlo zich hierdoor tot het centrale overslagpunt van internationale goederenstromen. Het bedrijventerrein Trade Port Noord is circa 231 hectare groot en sluit direct aan bij het bestaande Trade Port West. Aan de oostzijde grenst Trade Port Noord aan het recreatieve groengebied Park Zaarderheiken, waar bedrijven over enige tijd onder andere gebruik kunnen maken van een golfbaan die daar wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat zich op Trade Port Noord bedrijven vestigen die actief zijn in de logistiek, de distributie en in overslag.

  

Daarnaast is er ongeveer 20 hectare gereserveerd voor de aanleg van een railterminal voor de overslag van goederen. Deze railterminal is vooralsnog gesitueerd ten zuiden van de spoorweg en de Greenportlane, de nog aan te leggen ontsluitingsweg die centraal door het bedrijventerrein gaat lopen. De Greenportlane verbindt straks de A73 in het zuiden met de A67 in het oosten. Trade Port Noord draagt bij aan de ambitie van Venlo voor een duurzame ontwikkeling van haar gebieden. Omdat het cradle-2-cradle-duurzaamheidprincipe toegepast gaat worden in het hele gebied klavertje 4 (het fysieke hart van Greenport Venlo), wordt het daar waar mogelijk ook verwerkt in de ontwikkeling van Trade Port Noord: het zal dan vooral gaan om duurzame energie en gebouwen. De ambitie van Trade Port Noord op het gebied van duurzaamheid is daardoor hoog. Er zijn nog uitgeefbare kavels beschikbaar op Trade Port Noord.

 

 

"SNELWEGEN NAAR ALLE WINDRICHTINGEN"

 

Logistiek dienstverlener DSV is sinds anderhalf jaar op Trade Port Noord gevestigd. Het is op dit nieuwe bedrijvenpark het eerste en tot nu toe enige bedrijf. Inmiddels is er wel een tweede bedrijf in aanbouw. Directeur Rien van den Heuvel vertelt dat belangrijke roots van DSV, ontstaan uit DFDS en het van oorsprong Venlose Frans Maas, in de omgeving liggen. "Na samenvoeging waren we gevestigd op drie verschillende locaties. In verband met de efficiency en synergie wilden we alle onderdelen samenvoegen op één locatie. Trade Port Noord was voor ons ideaal, vanwege de grote kavels, de uitbreidingsmogelijkheden en de nabijheid van snelwegen." Hij is echter wel bezorgd over de ontsluiting van het bedrijventerrein zelf. "Alle voertuigen moeten over een spoorwegovergang, waar slechts één auto tegelijkertijd overheen kan. Dat baart me wel zorgen. Er is sprake van ontsluiting via de Greenportlane, maar die is nog steeds niet aangelegd. Ik hoop wel dat hier snel werk van wordt gemaakt, want als hier meer bedrijven operationeel worden dreigt het verkeer vast te lopen."

 

Reageer op dit artikel