artikel

Utrecht, Lage Weide: “Combinatie Duurzaamheid en multimodaliteit”

Warehousing

Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht is een van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. Eén van de grote pluspunten van de locatie is de centrale ligging in het land, ontsloten door zowel autosnelwegen en spoorwegen als door het Amsterdam-Rijnkanaal.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

Omvang park: 216 ha

Bebouwd: 180 ha

Beschikbaar: 0 ha

Huurprijs per m2: 35-60 euro

Grondprijs per m2: 200-230 euro (bedrijfsruimte)

Infrastructuur

Wegen: snelweg A2 met nieuwe afslag 7

Spoor: Utrecht – Amsterdam, Utrecht – Den Haag

Water: Container Terminal Utrecht (CTU) aan Amsterdam- Rijnkanaal + openbare loswal Kernkade en de kades van de bedrijven. Zeventien bedrijven zijn gevestigd langs het water

Belangrijke gebruikers

CTU, DHL, Hema, Selektmail, Van Heezik en Ziggo

Meer informatie: http://www.lageweide.nl/

 

De afgelopen jaren heeft het terrein een forse revitalisering doorgemaakt. Tegelijkertijd werd er geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het terrein door de aanleg van een nieuwe directe aansluiting van Lage Weide op de A2. Een ander speerpunt van de herontwikkeling van Lage Weide is de multimodale ontwikkeling van het gebied onder de naam Port of Utrecht. Er bestaat een initiatief om zowel het vervoer per spoor als over water te stimuleren in de strijd tegen de filevorming. Dit is kenmerkend voor het beleid rondom Lage Weide, waarin duurzaamheid en multimodaal vervoer centraal staan. “Samen met de hier gevestigde bedrijven, de Kamer van Koophandel, de provincie Utrecht en het bestuur regio Utrecht onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor”, zegt Astrid Renne, beleidsmedewerker economische zaken van de gemeente Utrecht. “Zo zijn er ideeën voor de aanleg van een openbare railterminal. De belangstelling hiervoor bij bedrijven is groot. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om het havengebruik op Lage Weide voor nog meer bedrijven toegankelijk te maken. In de oorspronkelijke plannen voor bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein was ook een haven opgenomen. Deze wordt voorlopig niet gerealiseerd. Daarom wordt samen met bedrijven naar alternatieven gezocht om het vervoer via het water in de regio te optimaliseren, bijvoorbeeld via de bouw van een extra overslaghaven of de inzet van speciale pontons met laad- en losvoorzieningen. In het kader van duurzaamheid bekijken we ook in hoeverre het mogelijk is om in de industriehaven een soort stadsdistributiesysteem te ontwikkelen.” Het afgelopen jaar zijn er drie locaties op Lage Weide beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. Het gaat met name om kavels met een oppervlakte van 2 of meer hectare die onder andere geschikt zijn voor logistieke bedrijven. “Inmiddels wordt er met enkele geïnteresseerde bedrijven gesproken over vestiging.”.

 

 

"GOEDE VERBINDINGEN OVER WEG, SPOOR EN WATER"

 

Logistieke dienstverlener C. van Heezik stamt oorspronkelijk uit Maarssen, maar is al sinds 1960 gevestigd op bedrijventerrein Lage Weide. In 1980 werd daar een tweede locatie betrokken, onder andere om de vestigingslocaties in Utrecht te concentreren. "Groot pluspunt van Lage Weide is de ontsluiting van het terrein", vertelt directeur logistiek Peter van Heezik. "Je zit hier centraal in het land en er zijn goede verbindingen over het weg, het spoor en het water. Bijkomend voordeel is dat je van hieruit meestal tegen de files inrijdt, uitgezonderd richting Amsterdam." Van Heezik is erg tevreden over de nieuwe aansluitingen van Lage Weide op de snelwegen. Maar hij heeft ook wel een verbeterpunt: "Wat mij betreft mag er wel een haven verdwijnen om meer ruimte te maken voor het spoor. Want ik vind dat er momenteel wel erg sterk wordt ingezet op het vervoer over water. Ik vraag me af of daar in deze regio wel voldoende volume voor is."

 

Reageer op dit artikel