artikel

TNO speurt naar verpakkingen met luchtje

Warehousing

TNO speurt naar verpakkingen met luchtje
TNO verpakkingen

Door lange distributieketens lopen verpakte producten een grote kans bloot te staan aan stank of schadelijke stoffen. Deze ‘contaminatie’ heeft vooral geur- en smaakproblemen, maar kan in potentie ook gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben. Wat zegt de wetgeving over schadelijke stoffen in verpakkingen?

Dit zegt de wetgeving over schadelijke stoffen in verpakkingen:    

 

Verpakkingen mogen geen stoffen in zodanige hoeveelheden aan eet- en drinkwaren afgeven dat ze een gevaar voor de volksgezondheid opleveren of een onacceptabele verandering in de samenstelling of organoleptische eigenschappen veroorzaken. Dat is zowel vastgelegd in de Europese verordening EC 1935/2004 als het verpakkingen en gebruiksartikelbesluit van de Nederlandse Warenwet en andere nationale regelgeving.

 

Een uitzondering vormen de actieve verpakkingen. Deze moeten wat doen met de inhoud van de verpakking om de houdbaarheid of de kwaliteit te verbeteren. Vandaar dat hiervoor in 2009 een aanpassing in de wet is gekomen. De regelingen bevatten verder nadere bepalingen zoals algemene en specifieke migratie-eisen en een lijst met positieve stoffen die uitsluitend voor verpakkingen zijn toegestaan.
   

Verschillende bepalingen verpakkingen 
De lidstaten kunnen er echter verschillende nadere bepalingen op na houden en een in de VS door de FDA goedgekeurde verpakking betekent niet automatisch dat de verpakking in Nederland mag worden gebruikt en omgekeerd.

  

HACCP verplicht

Verder zijn bedrijven sinds 1996 verplicht HACCP toe te passen. Bedrijven moeten verpakkingen en verpakkingsmaterialen vergezeld laten gaan van een verklaring van overeenstemming (DoC) dat is voldaan aan de voorschriften van 1935/2004 en de specifieke richtlijnen en dat de materialen te traceren zijn. Dit dient voor ieder product en iedere specifieke toepassing te gebeuren. Voor veel bedrijven betekent deze documentenstroom een enorme ballast. Bedrijven kunnen de verplichting tot het opstellen van de verschillende DoC’s en het uitvoeren van migratietesten aan andere instituten uitbesteden. Ter ontlasting van bedrijven bij de snel groeiende documentenstroom worden diverse initiatieven ondernomen om tot standaard DoC-templates te komen.

Eén ding is duidelijk: bedrijven moeten informatie-uitwisselen en daarbij samenwerken, niet alleen vooruit, maar ook terug de keten in!

  

Logistiek Magazine

Dit artikel is een aanvulling op het achtergrondartikel uit Logistiek Magazine (pag 44 en 45):

 TNO_artikel.

 

 

Reageer op dit artikel