artikel

Tilburg: “Vossenberg stimuleert groen ondernemen”

Warehousing

Logistiek park Vossenberg West II in Tilburg is een gemengd bedrijventerrein dat vooral georiënteerd is op bedrijven die actief zijn in de logistieke sector. Op dit logistieke bedrijvenpark, dat op dit moment uitgebreid wordt met 100 hectare extra grond, zijn nog voldoende kavels beschikbaar.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

 

Omvang park: 365 ha

Bebouwd: circa netto 200 ha

Beschikbaar: 80 ha netto door komst Vossenberg II

Grondprijs per m2: middelgrote en kleine kavels € 137 per m2 en grote kavels € 106 per m2, prijspeil 2009. Hierop komt een zichttoeslag van kavels gelegen aan de Noordwesttangent

Infrastructuur

Wegen: Aansluiting op A65 is reeds gereed en in 2011 op de A58. Na de zomer start aanleg barge terminal op Vossenberg II

Belangrijke gebruikers

DHL Exel Supply Chain, Sony, Samsung, Iris Ohyama Europe, Versteijnen Logistics, Reining, Raab Karcher

Meer informatie: www.tilburg.nl, link ondernemersloket

“We zijn wel met meerdere grote partijen in overleg, maar wanneer wij als gemeente een bedrijf krijgen dat direct grond wil kopen, dan krijgen de andere bedrijven zes weken de tijd om de grond waarover zij in onderhandeling zijn te kopen. Mocht daar niets uitkomen dan gaat de grond naar het bedrijf dat direct wil gaan bouwen”, verklaart Mari van Iersel, communicatieadviseur van de gemeente Tilburg. Met de leegstand op dit logistieke bedrijvenpark valt het trouwens mee. “Er staan panden leeg, maar niet dramatisch veel”, aldus Van Iersel.

 

Het bedrijventerrein is goed te bereiken via de modaliteiten weg en water. Van Iersel: “Er komt een barge terminal op Vossenberg West II waar klasse IV schepen kunnen aanleggen. Het spoor was vroeger ook een optie maar nu niet meer omdat het zeer moeilijk en kostbaar is om met een hoog spoor over het Wilhelminakanaal te komen.” Alternatief vormt de Loven waar containers via een laadlosplaats (lalo) op het treinspoor kunnen worden gezet. De bereikbaarheid van Vossenberg wordt nog beter als de rondweg, Noordwesttangent binnenkort gereed is. “Nu is alleen het gedeelte over het Wilhelminakanaal nog niet gereed. Die moet in 2012 klaar zijn en geeft ook een directe aansluiting op de A58”, aldus Van Iersel.

  

Bedrijven die zich vestigen op Vossenberg zijn verplicht om deel te nemen aan parkmanagement. Bij deelname zit ook beveiliging van het pand. De gemeente Tilburg presenteert Vossenberg II naar buiten toe als een van de eerste energieneutrale bedrijventerreinen van Nederland. “De bedrijven op het terrein en nieuwe vestigers reageren goed op dit streven, maar zijn natuurlijk wel kritisch ten aanzien van de kosten. De gemeente Tilburg heeft van de provincie 1,5 miljoen euro aan subsidiegeld ontvangen om ervoor te zorgen dat dit thema niet tot lastenverzwaring leidt bij de ondernemers. Wij zien overigens dat ‘groen’ ondernemen tegenwoordig steeds normaler wordt, en dat vormt ook een goede pr voor een bedrijf.”

   

 

"ONTSLUITING VOSSENBERG WAS ELLENDE"
 

Zes jaar geleden vertrok logistiek dienstverlener Gebroeders Versteijnen (GVT) van bedrijventerrein Loven in Tilburg naar het verderop gelegen Vossenberg in dezelfde gemeente. "We zijn naar Vossenberg verkast omdat daar door de gemeente een groot logistiek bedrijvenpark werd gerealiseerd met grote kavels, waar in de toekomst veel multinationals zich wilden vestigen die ook nog eens zorgen voor veel lading-stromen", zegt GVT-algemeen directeur Wil Versteijnen. De locatie stemt Versteijnen tot tevredenheid, maar de ontsluiting van Vossenberg liet jaren te wensen over. "De ontsluiting naar de A58 was zes jaar een ellende, maar met de komst van Noordwesttangent is er nu een optimale verbinding naar Breda, Eindhoven en Waalwijk. Ook wordt na de zomer begonnen met de bouw van een barge terminal op Vossenberg II. "Als die klaar is in 2012 hebben we via het Wilhelminakanaal een directe aansluiting met Rotterdam."

 

Reageer op dit artikel