artikel

Rotterdam Distripark Botlek “Nadruk op groepage en chemicaliën”

Warehousing

De naam Distripark Botlek zal in bekendheid weinig onderdoen voor Distripark Maasvlakte. Shell gaf natuurlijk naam aan het Botlekgebied. De beheerder van het logistieke park omschrijft Distripark Botlek als een bedrijventerrein waar vooral bedrijven zijn gevestigd die zich richten op de opslag en distributie van goederen en bedrijven die groepagediensten leveren. De nadruk bij die bedrijven ligt op chemicaliën.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

Omvang park: 92 hectare

Bebouwd: +/- 92 hectare

Beschikbaar: zes dc’s van 100.000 m2

Grondprijs per m2: afhankelijk van businesscase

Huurprijs per m2: afhankelijk van businesscase

Infrastructuur

Wegen: A15, A4

Spoor: in de nabijheid.

Water: Seinehaven, Botlek

Belangrijke gebruikers

Steinweg Handelsveem, Henry Bath, Schenker Stinnes

Logistics, De Rijke Transport and Warehousing, Estron Group

Meer informatie: www.portofrotterdam.com
 

  

 

Shell werd al genoemd, Distripark Botlek is dan ook strategisch gelegen in het hart van de Nederlandse petrochemische sector. Botlek ligt net voor de grote bocht in de snelweg A15 waarna de weg overgaat in de N15. Het Distripark is gesitueerd tussen de twee containerclusters. Aan voorzieningen ontbreekt het er niet. Het logistieke park beschikt over een douanepost, het heeft een directe aansluiting op de A15 en het beschikt eveneens over een binnenvaartterminal waar ook kustvaarders kunnen worden afgehandeld, iets wat bijzonder is voor een logistiek park. In de directe nabijheid zijn er twee Rail Chemical Centers waarvan logistieke bedrijven gebruik kunnen maken.

 

Momenteel bestaan er geen plannen om het park verder te ontwikkelen. Het Havenbedrijf Rotterdam is van wel plan om de faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren door de aanleg van een bewaakt parkeerterrein, met behulp van camerabewaking. Daarnaast is het havenbedrijf van plan een aanzienlijke verbetering van de horecavoorzieningen door te voeren.

Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is er op Botlek dus evenmin als op Distripark Eemhaven. Volgens

Portofrotterdam is er nog wel beperkt ruimte beschikbaar op bestaande bedrijfslocaties. Typische dienstverleners die actief zijn in de chemische sector zijn De Rijke Transport & Warehousing. Schenker Stinnes Logistics en Steinweg Handelsveem.

 

"OPSTELSTROOK VOOR TRUCKS IS WENSELIJK"

 

Op Distripark Botlek hebben zich een paar bekende logistieke namen gevestigd. Natuurlijk behoren daartoe DHL, De Rijke Transport & Warehousing en Schenker. Maar daarnaast zijn er nog een paar andere interessante namen neergestreken op het bekende stuk Rotterdam: Crocs, bekend van het rubberen schoeisel en Steinweg Handelsveem. En die laatste betrok een flink pand. Aan de Nieuwesluisweg betrok het bedrijf een distributiecentrum van ongeveer 32.500 vierkante meter. Ook Schenker heeft aan dezelfde straat op Distripark Botlek de beschikking over een flink pand. Alweer tien jaar geleden betrok de Duitse logistiek dienstverlener een pand van 26.000 vierkante meter. Inmiddels tien jaar verder is het bedrijf flink doorgegroeid op die locatie. Het bedrijf koos bewust voor Botlek omdat het park centraal ligt tussen verschillende containerterminals. Jacco van der Kaaij, manager Import Ocean bij Schenker, heeft eigenlijk maar één wens voor Distripark Botlek: "Het is zeer wenselijk om een opstelstrook voor trucks aan te leggen langs de Nieuwesluisweg en de Shannonweg."

 

 

Reageer op dit artikel