artikel

Hoogeveen: “De Wieken gaat voor energieneutraal”

Warehousing

De projectgroep Werken aan De Wieken is onder leiding van Gert Bolkesteijn inmiddels vier jaar bezig met een groot revitaliseringsproject van dit bedrijventerrein in Hoogeveen. De eerste fase is afgerond en inmiddels is begonnen met de realisatie van Fase 2A die volgend jaar maart klaar moet zijn.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

Omvang park: 387 ha

Bebouwd: 276 ha

Beschikbaar: 4 ha

Grondprijs per m2: 53 euro

Infrastructuur

Wegen: directe verbinding met A28 en A37

Belangrijke gebruikers

Kappa Twincorr, Ruma Rubber, Brink Trekhaken (Thule), Stork-Fokker

Meer informatie: www.werkenaandewieken.nl of www.hoogeveen.nl

Bolkesteijn: “In deze fase investeren we vooral in zaken als infrastructuur, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en de herontwikkeling van private terreinen. De investeringskosten van fase 2A bedragen negen miljoen euro. Het bijzondere is dat ook de ondernemers op De Wieken zeven ton euro aan deze fase bijdragen. Ons streven met De Wieken is om het eerste bestaande energieneutrale bedrijventerrein in Nederland te worden. Een hoog ambitieniveau dat ook de volle steun geniet van demissionair-minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven. Bolkesteijn is inmiddels ook bezig met de uitwerking van Fase 2B, waarin een nieuwe weg is gepland langs het nabijgelegen vliegveld en een nieuw verkeersknooppunt aan de westzijde van het vliegveld. “Deze weg en knooppunt is in voorbereiding en moeten zorgen voor een betere doorstroming in De Wieken. Voor de aanleg is 7,1 miljoen euro nodig. Informeel is dat geld nu geregeld en het is de bedoeling dat in maart 2011 een begin wordt gemaakt met de aanleg. In 2012 is de tweede fase afgerond en dan zijn we een heel eind opgeschoten met het verbeteren van De Wieken. De derde fase van de revitalisering zou volgend jaar van start moeten gaan, maar wordt volgens Bolkesteijn een lastig verhaal gezien de bezuinigingen die er aan zitten te komen. “We willen in die fase het havengedeelte van De Wieken reconstrueren. De kadewanden zijn slecht en de bruggen functioneren niet goed. Daardoor is de Industriehaven nog maar beperkt toegankelijk terwijl er mogelijkheden zijn om laad- en losactiviteiten gemeenschappelijk te organiseren met Meppel. Over de mogelijkheden zijn we nog in discussie met een aantal transportbedrijven.” De revitaliseringsoperatie, die in totaal 38 miljoen euro kost, moet in 2017 zijn afgerond.

 

 

"GOEDE AANSLUITING OP A28 EN A37”

 

Wim Jaarsma Koel- en Vriestransport zat tot 2008 op het oude gedeelte van De Wieken in Hoogeveen. "In 2007 hadden we al besloten om uit te kijken naar een nieuwe kavel in Hoogeveen, want op die oude locatie groeiden we uit ons jasje. Bovendien waren we gevestigd aan een doodlopende straat, wat erg lastig was voor onze trucks", zegt de bedrijfsleider van het transportbedrijf Geert Prins. Een nieuwe geschiktere locatie werd uiteindelijk gevonden in wederom De Wieken.

Prins: "Sinds januari 2008 zijn we eigenaar van deze locatie in de Weberstraat. In november dat jaar legde een brand ons oude bedrijfspand in de as. Voor ons was een geluk bij een ongeluk dat we al eigenaar waren van de nieuwe locatie. We zitten hier nu sinds december 2008 naar volle tevredenheid in een nieuw pand met volop ruimte voor onze trucks en een goede aansluiting op de A28 en de A37."

 

Reageer op dit artikel