artikel

GDC Eindhoven-Acht: “Crisis leidt tot status quo op Acht”

Warehousing

Het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht is begin 1990 ontstaan op een voormalig Philips-terrein. Het concern uit Eindhoven gebruikte dit terrein voor opslag- en distributieactiviteiten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2010.

Omvang park: 124 ha

Bebouwd: –

Beschikbaar: 50 ha op GDC Noord

Grondprijs per m2: vanaf 135 euro/m2

Infrastructuur

Wegen: A2

Spoor: aansluiting via railterminal

Water: n.v.t.

Lucht: Eindhoven Airport in de nabijheid

Belangrijke gebruikers

DHL, Kusters Logistics, TNT, Tromp Transport, Van Rooijen Logistiek, Van Spreuwel Transport, Van den Anker

Meer informatie: www.eindhoven.nl en/of www.ov8.nl
 

  

Het terrein was in eerste aanleg speciaal bedoeld voor de huisvesting van bedrijven die zich bezighouden met Value Added Logistics. In een later stadium van de ontwikkeling is deze doelgroep verbreed, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op de grootschaligheid van de te vestigen onderneming. Vandaar dat de meeste kavels waarop de bedrijven zijn gevestigd, ten minste 1 hectare groot zijn.

 

De inrichting van het Goederen Distributie Centrum sluit aan op de behoeften van de doelgroep. Zo zijn de wegen breder dan normaal en er bevindt zich een facilitair centrum op het terrein dat is bedoeld voor transportgerelateerde bedrijven. Het GDC bestaat uit twee deelgebieden. Het zuidelijk deel van het GDC is uitgegeven en er is GDC Noord waar nog een ruime hoeveelheid grond van circa 50 hectare beschikbaar is. Het ontwerp van de hier te realiseren nieuwbouw wordt getoetst aan de uitgangspunten zoals die in het ‘Beeldkwaliteitsplan GDC Noord’ zijn weergegeven.

 

Volgens accountmanager Peter Vloet, die namens de gemeente Eindhoven contactpersoon is voor het bedrijventerrein, is 2009 uitermate rustig verlopen. “De crisis heeft geleid tot een status quo in de uitgifte van nieuwe kavels. We zijn bezig met de verkoop van de locatie waar het voormalige Schuitema dc staat. Daar begint enige beweging in te komen. Verder richten we ons nu vooral op het onderhoud van GDC Acht.” Met het nog te realiseren GDC Noord niet meegerekend, is er nog ongeveer 20 hectare aan particuliere grondposities beschikbaar, met name bedoeld voor de bouw van panden met logistieke doeleinden.

GDC Acht beschikt ook over een bedrijvenvereniging OV8, waarin ruim dertig bedrijven zitting hebben.

De leden komen vier keer per jaar bijeen, waarbij de bespreking en het vinden van de juiste oplossing voor een aantal lokale aangelegenheden, die van belang zijn voor bedrijven op GDC Acht, centraal staan.

 

 

"UITSTRALING IS WAT GEDATEERD"

 

Chemisch logistiek dienstverlener Van den Anker verplaatste begin 2009 alle transportactiviteiten, inclusief de planning en de administratie van Son naar GDC Acht. Son wordt nu alleen nog gebruikt voor de opslag van (verpakte) chemische producten. In Acht huurt Van den Anker een overslaghub van 3.600 vierkante meter met veertig laad- en losdocks. "We zijn trouw gebleven aan Eindhoven omdat veel medewerkers afkomstig zijn uit deze regio. Bovendien ligt GDC Acht centraal in de Benelux en er is een goede ontsluiting naar Eindhoven", zegt Hans Tetteroo, marketing en salesdirector bij Van den Anker. Over de uitstraling van het bedrijventerrein zegt Tetteroo dat die iets gedateerd is. "Een aanzienlijke verbetering voor GDC Acht zou ook zijn als we directe op- en afritten zouden krijgen", aldus Tetteroo.

 

 

Reageer op dit artikel